Hide Articles List

9 articles on this Page

)—— — _ '" Y MAB AFRADLON.…

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHIWMATIC-ANHWYLDEB Y KIDNEY. Y mae Uhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y Ilywethau a'r cymalau, elraith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda liyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r aehos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae Uwyddiant Tabledi Estora at drin Uhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoJi i'r ffaith eu bod yn ad- feru'r elwlod i weithredu'n naturiol, a ¡ tlii-wy hynny eymudir achos yr anhwyldeb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau acliosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn ey'n cyfrif am cliinjnfc yn prysur gymeryd lie'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Mae 1 abledi Estora yn llawn deilyngu y desgiifiad ohonvnt—meddvginiaeth onest am bris gonest-I(3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe C'lyehaid am G 9. At- werth gan Fferyllwyr ymhobman, neu'n rhad tnvy'r post, am y prisiau hyn oddiwrth Estora Co" 132, Charing Cross Road, London, MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth j afiechy'don ey'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyncb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), He mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o Estora Tablets eu llwyr adferu! 0 leiaf, mae'r prawf yn worth ei wneud. gan fod dedwyddwch a Uwyddiant merch ar hyd ei hoes yn di- i bynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents, Boots Cash Chemists.

IDROS Y DWR.

MARW CYMRO IEUANC 0 ARTHOG,

Advertising

HUNIAD MUN 0 HARLECH. I

DAEARU UN 0 FETHESDA. )

\Y SENEDD.

ITOBI, CI CYMYDOG.