Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-.a. ?S r-: i ?S???W?????? B??I??t i?W ?s??? ????F*?B?? -40 a*n, 0f KYDD'S JAM Made from the finest Whole Fruit in the heart of the Country undier ideal conditions, free from all contaminations. These Jams are pertect iood Nourishing, appetising, and delicious. To try them once is to make friends of them for ever. ASK YOUR GROCER FOR KYDD'S JAMS. KYDD & KYDD, FRUIT PRESERVERS, FRODSHAM, CHESHtRE "Y DINESYDD CYMREIG" ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL J UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMBU. CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNTJEBOL. GUILD HALL, CAERNARFON. DÂRLUfIAU D A V I E S PRIF DDARLUNIAU YR WYTHNOS: RESURRECTION. THE LAST CHALLENGE. Mynediad i mewn, Is 2< 7c; a 4o. QOB Doabartb o FORWYN!ON yn Eisi&u. Hecedd da yn &gcred yn awr ar ein Myfrau. Ccoks, Cook- SwneraJa, Houaem&ids Hot-ol, Preifat a 8byboeddul, GeneraJs, Waitresaee, &c —Ymofyner t Colwyn Bay X.L. Servants Registry, Carlton Buildimtm. Colwys 8&7. CYFLE ARBEMM!C MAE T? T? Tr r ?\??T? R..E". LLOYD, WEDt AGOR BUSNES NEWYDD YN 4, Palace St. Caernarfop., MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY- AU, CLOCtAU, PAPURAU TA!, A FANCY DECORATtONS, &c. Gallwn gyftenwi DODREFN TA), a chan- iatau ts 6c yn y Bunt am Arian Pared. Prisiau Neilituol 4 RMymot. I DYMA GYPLE ARBENNIG. —— CYFARFODYDD. pYLCHWYL LENYDDOL a CHERDD- ? OROL TAN'RALLT, yr hon a gyn- helir NADOLIG, RHAGFYR 25ain, 1916 Testynau Rhydd i'r Byd. l.—Par o Hosanau i Fab (Fancy Wool). Gwobr, us. 2.- Afternoon Tea Cloth. Gwobr, 5s. 3.—Six Tea Serviettes. Gwobr, 3s Cc. 4.—Cushion Cover. Gwobr; os. Beirniaid: 'I Mrs Barlow Pritchard, Liantiyfni, a Miss K. Roberts, Ysgo) y Cyngor, DanHytni D.S.—Fod yr holl Gelfyddydwaith i fed yn Haw eu priodo! Feirniaid erbyn Rhagfyr 12fed. Yr Adrodd, Arelthio, a'r Datganu yn Rhydd idyffryn NantHe. Am f any Hon pellach ymofyner a'r Ysgrifenyddes, Miss A. ROBERTS. GIangors, Tan'raIIt, Penygroes. AR WERTH. A MERtCANORGAN(Crane), 12 Stops. Mewn cynwr rhagorol.—Ym- ofyner, trwy lythyr, ag "Organ," Swydd- fa'r "Dinesydd," Caemarfon. YN EISIAU. TDLACKSMtTHSANDSTR!KERS AVanted immediately. Good wages for suitable men.—Apply, D. J. Williams, Porth-yr-Aur Iron Works, Carnarvon. s3 "WAVCURL" promotes Curty Hair. Have you ever thought bow much a head of Car!y Hair would improve your 'appearance? "Wtvcart" Imptrb beautiful [permanent curts. One packet suSicicnt, ?owever httless your hair is. One testi- monialsays: "? haf?ooM 6MaM««Mf!!t 'o/ M'?fyeM?. Foreither LtJtMorGtnttt- mMorCMMrMt.This is whatyou have been looking tor years. <juaran[eea ud.nnn:i. rm;c 2/9 per packet, post free. For a short time, however, we are selling our special offer to all enclosing this &dvert.Send1/6fora2/9packet. (Twofor2lg.) The NEW WAVCURL Ce., N5, mtweed HMtt. HiBt' Hethern. LemteH, W.C. StOPYMMtSMGH MSTSaTE STREET. CARNARVON YW'R LLE GOREU AM MB MATH 0 ES6!NAU Am brisiau isaf yn bosibl. CYPLAWNDES 0 D!)EW!S iSGAEP LF.WIS, & CO w SARON, LLANWNDA. RMAG-HYSBYSIAD. CYNHELIR PRA \VF -GYNGERDD ynyHeuchod NOS 8ADWRN, RHAG. 30, 1916. Uywydd: 0\\EN JONES, Ysw., Y.H., Glan Beuno Arweinydd: Mr 0. W. JONES, Penygroes. Beirniaid: Mr G. J. ROBERTS, Trem Arfon, Cue athraw, a, Mr 0. Llew Owain, Caerl1al'fon I Bydd y cystadleuaethau yn agored i'r byd 1.- Datganu Unrhy\v Una"vù. Gv.'obr, 10s Cc. 2.—Datganu PeiihilHoi] Tclyn. I rai dan 18 oed. Gwobr, 5s. 3.- Unrhyw Adroddiad. Pob oed. Gwobr, 7s 6c. 4 —dirhyw Adroddiad. I rai dan 18 oed. Gwobr, 5s. Rhaid bod heb gyr- raedd 18 oed Rhagfyr 30. Ceir hysbysrwydd eto anv y rhag-b-rawf- ion. Enwau yr ymgeiswyr 1 fod mewn Haw prbvn Rhagfvr Tr 20fed. J. ROBERTS, Ysgnfennydd. Saron Shop, Llanwnda. SWYDDOGOL. AT AELODAU "CYMOEtTHAS GYF- EtLLGAR DYFFRYN NANTLLE/' CYNHELIR Cyfarfcd Cyffredinol o'r ?- ? Gymdeithas uchod (gohiriedig o Mehenn 17cg diweddaf) yn yi'Assembty Rooms, Talysarn, am 4 o'r gloch pryd- nawn Sadwm, yr 16eg cynsol. Ymdrinir a mater ei Dadgorphoriad a dewisir Ym- ddiricdolwr yn He y diweddar Mr Evan Robei-ts. Taer ddymnnn- arnoch roddi eich presemoldeb. DAVID W. JONES, Ysgrifenydd.. Rhagfyr 4, 1916. AT EIN GOHEBWYR. Mitwr.—Rhaid cael yr enw priodol cyn y gaUwn gyhoeddi eich llith. Mac gennym amryw o Ysgnfau a Bardd- onaieth mewn Haw, a chant oleu dydd yn eu tro.

IHELYNT Y CABINET.'; I-

[No title]

FELINHELI. r"'\_- 1 .... -

GROESLON,