Hide Articles List

15 articles on this Page

Y PWYSIGRWYDD IIEUENCTID FEDDWL.

News
Cite
Share

Y PWYSIGRWYDD IIEUENCTID FEDDWL. :(Gan Mr PERCY OGWEN JONES). Amserol a phriodol iawn ydoedd yr ys- grif arweiniol yn eich rhifyn diweddaf. Diameu fod yr amgylchiadau presennol yn ein dwyn i sylweddoli fwy-fwy mor bwysig ydyw i bob dosbarth vn cm gwlad marfer mwy o feddylgarweh. Pwysig iawn ydyw i'r ieuenctid roi eu meddwl ar waith, a dylai y rlivfel ofnadwy yma cnyn I mwy o feddylgarwch ynddynt. Dvwed- odd un o'n liarweinwyr gwleidyddol mai rhyfel dynion ieuainc yw y rhyfel hon. Addefwn fod y geiriau yn hollol wir mor bell ag mai y dynion ieuanc, gobaith y dyfodol, sydd yn gorfod gwynebu y per- yglon a dioddef y caledi sydd ynglyn a'r lhyfel. Hwy orfodir i'r ffosydd i ymladd ag ieuenctid y gwledydd ystyrir yn elynol; hwy sydd i ruthro megis i byrth ufferll, ac atynt hwy y cyfeiriai Mr Lloyd George yn nhermau ysgafn y prize fight t'i, ring, a dyma y dosbarth sydd i wneud ymos- odiad hyd y diwedd (fight to a finish) ar eu cyd-ieuenctid o wledydd eraill. Yr ieuenctid sydd i aberthu cysnron, 1 gobeithion, ac i roddi eu bywyd i lawr ar allor gwallgofnvydd, i setlo, nid oil eweryl eu hunain, ond i yniyryd inovn cweryl ddygwyd oddiamgylch gan f.vmpwyon yn- fyd y dosbarth llvwodraethol (y lhjfn fwyaf ohonvnt uwchlaw oedran milwrol) Bydd yn gyfrifol am faterion tramor ein gwlad. Deuant yn ol ar ol gwneiul eu rlian i wynebu ealedu, rliaj i'r gwallgof- dai, rhai i'r tlotai, a'r mwyafrif i YIll- drechu yn galed er ennill ond prin angen- rheidiau bywyd. Ar hyn o bryd gwedir hawl ieuenctid i benderfynu cu dykd- swydd eu hunain ynglyn a'r rhyfel. Os meiddiant wrthwynebu lllilitariaeth oller- wydd rhesymau gwleidyddol, mocsol neu grefyddol dirmygir a carcherir hwvnt. ) Nid yw Kyniadau, egwyddorion a chydwy. bod yr ieuenctid yn cyfrif dim ?u He hwy I ? rhoddi ffordd i cwyHus rhai hyn. Yr un fydd y scfyllfa yn y dyfodol os na ennynir mwy o feddylgarwch yn yr ieu- enctid. Ofer edrycli at y canol-oed a'r hen i wella yr amgylchiadau a sicrhau mwy o ryddid gwirioneddol i bob dosbarth yn ein gwlad. Ceir llu yn siarad yn hyawdl ar ryddid, a dosbarth cryf o gref- yddwvr yn pregethu dyledswyddau iell- enctid, end gresyn gweled leied wnant er dwyn oddiamgylh amgylchiadau m wy manteisiol i'r ieuenctid ddilyn bywyJ rhagorach ac anwylo delfrvdau uwch. Credaf mai ein dyledswydd bennaf ni ieu- ) enctid yw annog ein gilydd i fwy o fedd- ylgarwch. Mac yn rhaid i ni wneud hyn os ydym am ddvfodol gwell. Os ydym yn credu fod bywyd yn werth ci fvw. dylem ymdrechu at wella amgylchiadau bywyd. Xid yw rinwedd o gwbl gwncud unrhyw beth yn unig am y rheswm fed rhywun o'r dosbarth hynaf yn galw am ini ei wneud. Hhaid ini ystyried a meddwl drosom ein hunain. Byddai gwneud hyn yn sicr o ddwyn mwy o gad- crnid i'n bywyd. Mae dyn yn rliy fawr i fod at drugaredd pob awe!. Mae per- oneIl meddwl ac enaid i fod yn fwy na'i amgylchiadau, ac os ydyw yn caru eu llywodraethu a'u gwella rhaid delnyddio V meddwl. Ofnwn mai liawcr rhy ychydig o sylw? *■ iiial I l awei- i- [ roddir i'r scfyllfa gymdeithasol a gwleid- yddol gan ein cyd-ieuenetid. Os dyma ein banes, rhaid ini yn y dyfodol wynebu canlyniad ein difaterweh. Nid rhywbeth i'r hen bobl yn unig yw gwleidyddiaeth. ond mae yn ddyledswydd arnom ni ieu- enctid dau llawer mwy o sylw i bynciau cymdeithasol. Os deffi-owli i fwy o fedd- ylgawch, gallwn cyn hir ddwyn oddiam- gylch chwyldioad gwleidyddol a chym deithasoL Os gadawn i reswm lywodr- aethu ein gweithrediadau, ni phetrasai ddwcyd y bydd rhyfel o'r fath lnvn yn y dyfodol yn anmhosibl, bydd moesoldeb vn uwch, a bydd trais a gormes ym mhennod y gorffennol. Kid yw meddwl mwy a rhoddi mwy o amser i ddarllen a chwilio am wybodaeth yn goIygu cyfyngu ar bles- erau na Ueihau ein llawenydd. Xa. mai i bleserau eu lie. ac mae iddynt eu gwerth. ac nid oes neb all fwynhau bywyd yn well na'r un sydd yn meddwl. Atae yr un fydd yn diwyllio ci feddwl yn tynu pleser o ffynhonellau na wyr y difatev a'r di- feddwl am danvnt. Daw i alia gwerth- fawrogi y lenyddiaeth fw-af cluvaethus, a gall dynu mwy o fwynhad o natur a gwyddoniaeth. Er y dywedwn fod llawer o'n cyd-ieuenctid yn ddifater a difeddwl, eto ni ddylid beio yn ormodoJ. Gwycldom fod yn bur anodd ymroi i gcisio diwyllio y meddwl dan yr amgylchiadau dan ba rai y mae miloedd o ieuenctid yn gweithio. Mor anffafriol yw amgylchiadau gweith- wyr amaethyddol er eilgi-aiff-t. Dechicuir yn fore, a gweithir hyd yn hwyr, ac crbyn noswyl mae dyn yn rhy flinedig i geisio diwyllio ei feddwl o gwbl. Wtdi waith I y diwrnod ddod i derfyn} mac llu o fech- gyn ieuaine mewn ai-daleedd amaethyddol nad oes ganddynt le o gwbl i droi iddo ond ystafell anghysurus uwchben v stabl, neu'r bendy, ac mae ymroi i unrhyw fath 0 ymcliwiliad meddyliol bron yn amhosibl. Mae y nnvyafrif o lawer o weithwyr yn treulio eu hoes mcwn gwaith iiiifftii-fiol oriau maith, ac mae yn amhosibl iddynt roi yr ysty iaeth a'r amser priodol i ddi- vvylliant meddyliol. Ni raid ond ystyried am ychydig na. welwn yn eglur y gellir givella yr amgylchiadau. Er prined yr amser i feddwl, gan yr icucnctid o ym- drechu i ymroi i fwy o feddylgarwch, a "gwneud y gorcu o'r gwaethaf," newid y gyfumlrefn bresennol yn hollol. Wedi i'r rhy fel hwn fyned heibio, bydd ein scfyllfa vn wneth 11ae erioed os nad ydym am ddeffro i'n dyledswyddau. Ond os carem weird eyfnod gwell, pryd y Kylweddolir mai,— "l>rouyr o'r un bru ycivi-n-vii ddiddadl Un ena^ d ac anadl ac un Duw gennym," rhaid ar iimvaith ymi-oi i feddwl. Os meduyliwn fwy ni oddefwn yn y dyfodol gael ein gwneud yn tcols yn nwylo eraill i gario allan eu mvmpwyon annynol, ond yn liytac'i i'e ymegniwn i ddwyn oddiam- gylch gyfnod pryd y perchir egwyddorion, ac v rhoddir y gwerth dyladwy ar fywyd. 4'. ———.

I PA LE MAE CARREG FILLTIR…

Y DDEDDF YSVVIRIANT. I

Advertising

\ DROS Y DWR.

[ PREGETHWYR CYMRU. I

UNIAD HAPUS.I

HUNIAD GWR 0 ARFON. I

MARW SYDYN CYMRO 0 DALYSARN…

Advertising

DEDDF Y GOLEU. I

DIRWYO TAFARNWR

PENNAU LLAWN.

DYRCHAFI AD I GAPLAN CYMREIG.

Advertising