Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

I DYDD LLUN.I

[No title]

BETHEL.

FELINHELI.

GROESLON.

I DYFFRYN NANTLLE. I

I DYDD SADWRN. - I

News
Cite
Share

I DYDD SADWRN. I ) RWMANIA. j Ar ran udeheuol Transylvania parlia y gelyn i wneud ymosodiadau fl-'yrnig yn NyfT'-ynoedd Praliova a Drcgosbn11e, ond Ihvyddwyd i'w ti-echu gyda cholledion. Yn Nyffrynoedd yr Alt- a'r Scliyll bu raid i'r Rwmaniaid eneilio. Ar yr adain dde ymosododd y Rwmaniaid a threchwyd y gelyn gyda cholledion. Hawlia Berlin iddynt gymeryd 1,1)00 o garcharorion yn y rhanbarth hwn, a 650 o ddynion a 12 gwn peirianol yn Transvlavnia. I MACEDONIA. i 1 Dwy jilitir sydd rJiwng y Uwsiaid a Monastir. Methiant fu nob ymgais o eiddo v gelyn i feddianu y saHeoedd enill- wyd gan y Serbiaid yn y lie hwn. Er Taeliwedd lOfed syrthiodd 3,900 o gar- charorion i ddwylaw y Serbiaid, yn cyn- nwys 1,000 o Germaniaid. Cymerwyd hefyd 24 o gyflegraw. Meddianwvd pentref Barakli gan y Pry- deinwyr, ac ymlidiwyd y gelyn o bentrefi Prosenik a Kumli. Cymerwyd 31 o gar- charorion a naw o ynml lwirianol. I FFRAINC. Gwthiwyd y lineil Hrydeinig tuhwnt i Beaumont, i gyfe-iriad Aliraiunont. Er dydd Llun cymerwyd 6,190 o garcharor- ion. Bu raid i'r Prydeinwyrr oddi i fyny yr llyn enillwyd ddydd Mawrth ger War- lencourt Hifl ynsrivyncb ymoestxlind ffyrnig o eiddo y gelyn. Mae eiii gynau iii lwi- yn tanbelenu ifosydd y gelyn ger Loos a Halluch.

IDYDD MAWRTH. I

Advertising

TY ANADDAS.

GWEITHWYR FFYRDD I FFRAINC.

I ADDOLDAI YN BRIN. !

I-I I YN GRYFACH NA GEIRIAU.I…

I I PRIODAS FER. I

BWYD O'R MOR. .I ;— I

CARCHAR I WRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL.

CUDDIO El MHAB. 'J

[No title]

ARWEINYDD LLAFUR WEDI MARW.

CYHUDDIAD DIFRIFOL YN ERBYN…

AREITHIAU AELODAU Y CABINET.

TEISI GWAIR AR DAN.

GWRTHOD LLEFRITH AM 6c.

YMERAWDWR AWSTRIA YN WAEL.

CARCHARORION GERMANAIDD

[No title]

CAERNARFON.