Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

————— ——————————————— ( KYDD S A    a! H? YOU 8 JAM As soon as a jar of KyJ d's Jams come home the Children are all smiles, they well know that they are in for a treat. These jams are so drfe reAt Irom others, full of Fragrance and luscious sweetness that there is never a chance of any being left in the Jat Too good to be lost! ASK YOUR GROCER FOR KYDD'S JAMS. KYDD t KYDD, FRUIT PRESERVERS, FRODSHAM, CHESHIUE U Y DINESYDD CYMREIG" ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL I UNDEB CHWARELWYR GQGLEDD CYMRU. CYNYRCHVVYD GYDA LLAFUR UNDEBOL. GUILD HALL, CAERNARFON. DARLUNIAU BYW D A V I E S RHAGLEN RAGOROL YR WYTHNOS HON. WHAT'S BRED IN THE BONE. BUTTERFLY. Mynediad i mewn, Is 2c; 7c; a 40.. p OB Dosbarth o FORWYNION yn Eisiau. Lleoedd da yn agored yn awr AT ein llyfrau. Cooks, Cook. Generals, Housemaids Hotel, Proifat a Cbjhoeddus, Generals, Waitresses, Ac. — Voiofyner A Colwyn Bay X.L. Servants R«Sfi#try, Carlton Buildittsa. ColwYD 2J. — S CYFLE ARBENNIG MAE R. P. LLOYD, WEDI AGOR BUSNES NEWYDD YN 4, Palace St. CaernarfoD, MEWN GWERTHU A CHYFNEWID DODREFN HEN A NEWYDD, GWELY- AU, CLOCIAU, PAPURAU TAl, A FANCY DECORATIONS, &c. Gallwn gyflenwi DODREFN TAI, a chan- iatau Is 6c yn y Bunt am Arian Parod. Prisiau Neilltuol o Resymol. DYMA GYFLE ARBENNIG. CYFARFODYDD. aYLCHWYL LENYDDOL a CHERDD- OROL TAN'RALLT, yr hon a gyn- helir NADOLIG, RHAGFYR 25ain, 191C Testynau Rhydd i'r Byd. 1.— Par o Hosanau i Fab (Fancy Wool). Gwobr, 5s. 2.-Afternoon Tea Cloth. Gwobr, Os. 3. —Six Tea Serviettes. Gwobr, 3s Gc. 4. Cushion Cover. Gwobr, 5s. Beirniaid: Mrs, Barlow Pritchard, Lianllyfni, a Miss K. Roberts, Ysgol y Cyngor, Lianllyfni D.S.—Fod yr holl Gelfyddydwaith i fod yn llaw en priodol Feirniaid erbyn Rhagfyr 12fed. Yr Adrodd, Areithio, a'r Datganu yn Rhydd i Ddyffrvn Nantlle. Am fanylion pellach ymofyner a'r Ysgrifenyddes, Miss A. ROBERTS. Glangors, Tan'rallt, Penygroes. AR WERTH. AMERICAN ORGAN (Crane), 12 Stops. Mewn cyflwr rhagorol.—Ym- ofyner, trwy lythyr, ag "Organ." Swydd- fa'r "Dinesydd," Caernarfon. YN EISIAU. "OLACKSMITHS AND STRIKERS P) Wanted immediately. Good wages for suitable men.—Apply, D. J. Williams, Porth-yr-Aur Iron Works, Carnarvon. WAVGURL" promotes Curly 9)9% Hair. Haveycmeverthought how much (i* a head of Curly Hair would improve your appearance ? "Wavcurl" Imparts beautiful ? J B permanent curls One packet sufficient, how? er i tiess your hair is. One testi- i5jm°n'alsays: "My hairsoon became amass ?\) ?o/ wavycu/Ú," F.oeither LadiuorGentle- J>' inenor Children. This is what you have been looking for years. Guaranteed harmless. Price 2/9 per packet, post free. For a short time, however, we are selling our special offer to all enclosing this advert. Send 1/6 for a 2/9 packet. (Two for 2/9.) The NiW WAVCURL Co., 65. t ulwood House, High Holborn, London, W.C. siopyddrmggoch EASTGA TE STREET. CARNARVON YvV'R LLE GOREU AM BOB MATH 0 ESGIDIAU Am brisiau isaf- yn bosibl. CYFLAWNDER 0 DDEWIS. iSGAr R L F W I S,- & CO PWYSIG I BAWB I SYDD GANDDYNT Waith APIGRAF FUI0 YN SWYDDFA Y i DINESYDD CYMREIG GWNEIR FOB MATH 0 WAITH ARGRAFFU I YN RHAD. AM EIN TELERAU YMOFYNER YN SWYDDFA'R DINESYDD CYMREIG 16, PALACE STREET, CARNARVON. MERCH IEUANC i Ddysgu Tynu Lluniau. Blaen-dal byciian yn eis- iau, yr hwn ddychwelir mewn cyflog. Cyfle rhagorol. Ymofyner, ar unwaith, ag Edgar Wright, Palace Studio, Caer- narfon. SARON, LLANWNDA. RHAG-HYSBYSIAD. CYN HELIR PRA WF G YNGERDD i yn y lie uchod NOS SADWRN, RHAG. 30, 1916. Llywydd: OWEX JONES, Ysw., Y.H., Glan Beuno Arweinydd: I Mr O. W. JONES, Penygroes. j Beirniaid: Mi G. J. ROBERTS, Trem Arfon, Cae- athraw; ac eraill. Bvdd y evstadleuaethau yn agored i'r byd. 1.—Datganu Unrhyw Unawd. Gwobr, 109 6c. 2.—Datganu Penhillion Telyn. I rai dan 18 oed. Gwobr, 5s. Adroddiad. Pob oed. Gwobr. 7s Gc. 4.— Unrhyw Adrodd lad. J rai dan 18 oed. Gwobr. os. Rliaid bod heb gyr- raedd 18 oed Rhagfyr 30. C'eir hysbysrwydd eto ani. y rhag-brawf- ion. J. ROBERTS, Ysgrifennydd. Saron Shop, Llanwnda.

I I Y RHEOLWR BWYD. I-

Advertising

CAERNARFON.