Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

H Y DEYRNAS."

News
Cite
Share

H Y DEYRNAS." YMSON UWCHBEN Y CYHOEDDIAD. ( Gan J. T. W., Pistyll). Gwelwn fod ymryd goreugwyr i gych- vvyn cylchgrawn newydd eto o dan yr enw rhagorol uchod, a rhwydd hynt a gaffo, a phob oyhoeddiad arall sydd a'i fryd i godi egwyddorion "Y Oeyrnas nad yw o'r byd hwn.' Ond hwyrach na ddigia. y eewri sydd a'u lienwau fel ysgrifenwyr penodedig i'r cylchgrawn newydd pe y dywedai gweithiwr digyfalaf a phrin ei amser ryw air bach iddynt. Tybiaf mai y bwriad yw egluro a cliymheli yr Efengyl trwy y wasg. A ohyda Haw nid wyf yn petruso dweyd fod y Wasg, yn neilltuol y newyddiadur cyffredin, yn bwlpud llawn mwy effeithiol na phwlpudau ein capelau heddyw. Cyrhaedda y papur newydd gonglau ra chyrhaedda pregethwr o'r pwlpud byth mo honynt; ac ar y. Uaw arall nid el heibio i'r sawl a. ddeuant i'r pregethau ychwaith. Wrth ystyried, gan hynny, ddylanwad mawr ein Gwasg newyddiadurol, synwn yn ami weled y pregethwyr, a' gwyr sydd a'u gwaith ymlaenaf oil i genhadu pob congl, trwy bob sianel, o fyd dynion, i bob ymddang- liosiad yn geuluso y papur newydd, tra y mae iddo y fath ddylanwad amthrol. Nid ydym yn eu beio, oherwydd barmvn nad ydynt wedi sylweddoli yr hyn a eniJl- ant na'r byn a gollant wrth wnevid noii beidio gwneud hynny. Nid wyf yn gweled fod yn rhaid i raddedigion ein pwlpudau gywilyddio dod i heolydd y werin; nac ymawyddu am brif-ffordd saf- onnol iddynt eu hunain, megis cyhoedd- iadau safonnol, pa rai nas gall y werin eu pwrcasu. Neu, yn hytrach, feallai, nad yw yn hidio am edrych am danynt, oher- wydd gwahanol esgusion neu resymau. Credwn fod llawn gormod eisys o gylch- gronau safonnol, a rhy ychydig o safonwyr yn y papur newydd. Cawn ddadleuon. weithiau, ar bynciau ollbwysig yn y "papur," ond yn ami iawn cant fynd a dod "i'w crogi" heb gymaint a gair gan un gwr o safon ffordd yn y byd. Caiff gwerin ei lIygru neu ei phuro yn ol ein j mympwyon gwywedig ni, gorgwn diddim. ) Maddened y goreugwyr i mi am tod mor gegagored a chrybwyll y byddai yn llawer gwell gennym gael erthygl bob wythnos o weledigaethau yr enwogion da hyn, dyweder yn y "Dinesydd," neu rhyw bapur wythnosol cyffredin arall. Os lefeinio cymdeithas yw'r amcan, wel ynte rhowch y "surdoes" yn ei blawd bwyta, ac nid gwneud ryw "dyniau o patent foods. Da iawn yw gennym weied barnau gwyr ardderchog ar "GJlie yr Eglwys" yn y "Dinesydd." Credaf y gallwn ddweyd yn ddibetrus fod pum cant am bob un wedi darllen y cyfryw trwy y "Dinesydd" ragor na phe baent mewn cyhoeddiad saf- onllol. "Bwrw dy fara ar wyneb y dyfr- oedd." Dyna y goreu yn siwr, a goreu po letaf y bo hwnnw, a mwyaf rhedegog, mi dybiaf. Am gyfle yr Eglwys. Nid ydym yn petruso dweyd ei bod, heddyw beth bynnag, megis dyn ar banner deffro, ac heb syiwoddoii yn iawn beth sydd o'i --vimpas--ei lygad yn rhy orlawn o gwsg i weled wj-rieb yr awrlais, ac yn methu gwybod, ihwng givi,bod ac anwybod, a ydyw hi yn amser codi ai peidio. Clyw dwnv a helynt, clyw leisiau a, llefaru, ys- grechjan ac W3 I0, bloeddiadau a gwaedd, ¡ lleisiau ac adleisiau. Yn wir, y mae yr Eglwys lic-ddyny fel pe gwelech ddyn wedi syrthio tros yr erchwyn yn ei drwmgwsg, a'i godwm ei hun wedi dymchwel y byrdd- II au, a thorri y llestri, a throi y dyfroedd. Ond yn y tywyllwch yn methn deall beth sy'n bod, nac ymhle y mae. Hanner effro o'i anfodd, ac yn chwenych cysgu ymhell- ach. Nid oes dim eglurach nad diffyg gwir Eglwys i Grist yn Iwrop a btir fod y gyf- lafan hon ar dro. Cam-esbonio dysgeid- iaeth Crist, ystwytho yr anhyblyg i bwr- pas yr Hunangarwyr. Ac nid oes dim mwy cabletldus na gvvrando blaenion cref- yddol yn curro drws nef am "fendith ar arfau. Prydain oberwyddlei chytiawnder hi a'i hachos." Hawdd yw gofyn "Pa help sy gan yr Eglwys fod v bvd lie mae?" Xid.oes neb fwv cyfrifol am hynny. Ac 1 y mae yr alanas ofnadwy yn fam drom arnoin. Onid yw. ac oedd, hadau posib- ilrwydd hyn yn oael eu hau yn dew hyd yr oedd rhwng magwyrydd yr eglwys ei i hun ? Onid safle P onid gwychter allanol P onid c .YllI *tl" onid rliifP onid cystadlu yd- oedd hanrodion bywyd yr Eghvys? Onid y goludogion ydoedd gwarcheid- waid ein crefyddau ? Onid addysg or mwyn safle? Onid safle er 111 wyn cyf- oeth oedd Pli-Ynt ein hegnion ? A ellir galw clymbleidiau felly yn Eglwys? Caiff yr Eglwys wir t-i chytle yn fuan, pan losger ein ffoledd a'n rhagrith hyd lawr. Ni roddir y bri wedyn ar allanolion dYll- ion, ond ar yr hyn ydynt mewn gwirion- edd, a'r hyn ddylent fod. Edrycliwn ar y rhy fel felltigedig hon Olegis rhyw hunlle ofnadwy yn diosg cy- meriadau o'u hugan ragrith; a dechreu- wn weled c meriadan yn eu gwir liw. Dechreuwn sylweddoli mai cymeriad hagr, liuuan-leisi,-)I dichellgar, cyfrwysgudd, yw y peth mwyaf atgas dan haul. Yn wir, y mae uffern ei hun megis yn ymddiosg, ac yn ymhyfhau yn ei g-ivrthuni diafo]- ddynol. C'aiff y Wir Eglwys ei chyfle i arwain y hlinderus fyd at yr Hwn a ddyry iddo orffwysdra. Caiff, caiff. Ond ofn- \vn y gv;-eh-n mai yr "annoethion" a'r gwrthodediyjon yw y rhai hynny heddyw. Ond daw cyfle iddynt yn fuan. Faint o ffydd sydd gan yr hyn elwir heddyw yn Eglwys mown gweddi ? Beth oedd barn "eglwys" v.ych y Demi am y wir Eglwys? Nid yw barn vr Eglwys olygus heddyw fawr amgen. Ac nid yw ei Ilygaidfawr, cliriach i iieled ei chyfle, nac i brisio egwyddorion y Deyrnas na'i sylfaenydd. Mae gormod o fraster o gwmpas ei chalon heddyw I'W galluogi i gymud. V/rth wrando gweddi agoriadol odfa bore Sul, Medi 17, awgrymwyd y Rinellau can- lynol Byivha ly waith, 0, Arghvydd mawr, A thro gynhvrfion pwyllt y llawr T'tb ogoTioddu'n gu i gyd. Am orffwvs atat tro y byd. Gwell i bob gwaith o fewn ein tir Yw aros byth tros oesau liir, Os aros una Dy waith, 0 Dduw, Ar ei fynd ef dibyna'n byw. i, Dy waith a gostiodd i Ti'n ddrud, Hho'ist yn(]<Io ef dy Hun i gyd; Ac yn ei lwydd y gwelir bri Ac anfeidroldeb Calfari. Dy waith yw gwneud o galon dyn Lwvs drigfa Jan i Ti dy hun, A lladd pi nwvdau cyndyn cas A'i gwir fywhau trwy ddyfroedd gras. Trwy lwyld Dy waith ynghalon sant I Vr adnabyddir Di'n dy "blant, Trwy buro'u nwyd sancteiddio'u bryd, Y purant hwythau "ddrwg y byd. Bywha gan hynny ymhob un )1 Y meddwl oedd ym Mab y dyn; SeE dwi ei "Hun" er achub byd, Dibrisio'r oil a feddai i gyd. I Pistyll, Medi 21, 1916.

Advertising

i LLYFR HWYLUS.

YR AWYRWR LWCUS.

Advertising

MYNEDIAD RHAD.

.ENNILL Y VX.I

0 SOUTHAMPTON I INDIA. II…

ANESMWYTHYD SOSIALWYR HUNGARI.

Advertising