Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

H Y DEYRNAS."

Advertising

i LLYFR HWYLUS.

News
Cite
Share

i LLYFR HWYLUS. 0 WERTH I UNDEBWYR LLAFUR. Cawsom i law jyfryn iiylaw, hwylus, wedi ei gasglu ynghyd dan nawdd Cyngor Llafur Sir Gaernarfon. gan ei ysgrjfennydd diwyd a medrus Mr David Thomas, Tal y Sam. Cynwjsa adrodd- iad manw l a llawn o Ai} Gynhadledd Fl.\r.yddol y Rhyl, 1916, yn Saesneg a Chymracg. 0 ran li y nnv, y mae ei gyn- nwys oil yn v ddwy iaitli. Hefyd ceir amcanion y Cyngor. y rhai rvdd i'r Un- | debwyr olwg glir ar y nod sydd i'w gyr- racdd ato. Peth pwysig iawn ynddo ydyw Rheolau y Cyfansoddiad, ac er nad ydynt o ran rliif ond un-ar-ddeg, y nia- 1.1 L yn cynnwys Rawer, eto nid ydynt feichus na gormesol. Ychwanegir yn fawr at werth a g\vas- anaeth y llyfr drwy roddi enwau y Cym- deithasau Liafur yng Ngogledd Cymru, ac enw y cynrychiolwyr a'r gwahanol Fyrddau a Phwyllgorau y maent yn ael- odau ohonynt. Tly(ld,q I'll rcsyn t'r un TJafurwr Un- debol fod hcbddo, oblegid caiff drwyddo wvbodaeth am lawer o bethau ddylid eu gwyhod er mwyn symud ymlaen. Llon- gyfarchwn y Cyngor ar y gwaith-hwn, ac am iddynt ei wneud yn llyfr mor gryno a hwylus fel y gellir ei gario yn y llogell, ac yn fwy 11a dim ei roddi yng nghyr- raedd pawb trwy ei worthu am geiniog. Argymhellwn ef i sylw ein cymrodyr, ac auogwn hwynt i'w ddarllen yn fanwl a'i gadw in hwylus wrth law.

YR AWYRWR LWCUS.

Advertising

MYNEDIAD RHAD.

.ENNILL Y VX.I

0 SOUTHAMPTON I INDIA. II…

ANESMWYTHYD SOSIALWYR HUNGARI.

Advertising