Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

rag LLYN.-

ENWADAU YN Y FYDDIN * i! ENWADAU…

.ESGOB LLUNDAIN.

CWESTIWN Y TIR.I

News
Cite
Share

CWESTIWN Y TIR. I MR ELLIS DAVIES, A.S., A R I FFERMWYR. Dydd Sadwrn, yng LN, ghaernaxfon, tra- ddododd Mr Ellis Da vies, A.S., anerohiad i'r amaethwyr. Dywedodd na ddylai y llwyddiant mawr presennol mo'u dallu o bethynas i'r hyn oedd yn myned ymlaen ynglyn a'u diwydiant hwy a'r holl gwes- tiwn o bolisi y tir. Yr oedd prisiau bwyd, &'r perygli o newyn mewn rhyfel, ynghydag effaith bywyd gwledig ar ddy- noliaeth y wlad, oil gyda'u gilydd yn gwthio cwestiwn y tir i'r ffrynt. Yr oedd hawliad y Uafurwr i uwch cyflog, i dy iach, a chylchyniadau rhagorach yn cael ei gydnabod. Ni ellid ymladd yn ei erbyn. Yr oedd trin ychwaneg o dir, a gwneud gwell gwasanaeth o'r tir ydoedd eisys dan driniaeth yn anhebgorol i'r genedl, a'r unig gwestiwn ydoedd But i ddod a hynny oddiamgylch, a sut yr effeithiai hynny ar y ffermwyr. Camgymeriad oedd tybio fod yr amaethwyr fel dosbarth yn gyf- oethog a nerthol. Nid oedd dwy ran o dair o ffermwyr y wlad yn dal mwy na 50 acer o dir. Camgymeriad hefyd oedd dweyd fod y goreu yn cael ei dynu allan o'r tir yn awr. Beth ellid ei wneud i wella hyn ? Awgrymai Pwyllgor Fferm- ydd Trefedigaethol roddi toll, yn cyd- nabod hawl y llafurwr i isrif cyflog, a rhyfedd dweyd mai dyna oedd polisi yr Organ Lafurol newydd. Nid oedd am drafod cwestiwn y doll; gwyddant ei fod yn golygu cael mwy am yr hyn gynyrchid, a thalu mwy am yr hyn oedd yn rhaid ei brynu. Ond yr oedd yna bwynt a hawliai pylw. Darllenodd lawer" am amddiffyniad i amaethyddiaeth; ond ni cheid byth son am amddiffliniad i'r ffarmwr yn erbyn yoh- wanegiad yn y rhent. Dyna oedd eu perygl a'u gwir angen. Dywedir nad oedd y ffarmwr yn rhoi digon o gyfalaf na llafur yn ei dir. Nid oedd yn rhyfedd ganddo am hynny. Onid oedd ei gropiau at drugaredd game ei dirfeddianydd, a daliai ei ffarm at ewyllys y cynrychiolydd a Deddf Iawndal wedi ei malu i lawr i basio yr Arglwyddj fel y methai sicrhau i'r ffamwr yr hyn roddodd yn y tir. Mwy na hyn gallai, ar chwe mis o rybudd, gofti moddion ci gynhaliaeth. Yr oedd yn amlwg fod yn rhaid i'r wladwriaeth gymeiyd camrau i sicrhau trin mwy o dir; ond edi-yehai iddo ef mai yr hyn fyddai yn fwyaf effeithiol fyddai cael sicrwydd daliad y tir i'r ffarmwr, rhoi hawl iddo ddinistrio game, a gwneud i ffwrdd a hawl atafaeliaeth y tirfeddian- ydd. Pe gwneid hyn eawsid arian a llafur at amaethu fel pob diwydiant arall ddarparaj ad-daliad am yr arian werid.

LLAFURWYR YSGOTLAND.I

Advertising

|0. T. A G. R.

TRALLOD Y BARDD. I

CYNILDEB A'R -DDIOD. I

TYSTEB Y PARCH G. CEIDIOG…

BYBB MAWRTH. - I II

NEWID PWLPUDAU.I

BETH WNEIR A'R CAWR?I

Family Notices

Advertising