Hide Articles List

15 articles on this Page

rag LLYN.-

ENWADAU YN Y FYDDIN * i! ENWADAU…

.ESGOB LLUNDAIN.

CWESTIWN Y TIR.I

LLAFURWYR YSGOTLAND.I

Advertising

|0. T. A G. R.

News
Cite
Share

0. T. A G. R. LLYTHYR 0 EGLURHAD PELLACH. 4, Bryn Derwen, Talysarn, 2 3 Medi, 1916. (At Olygydd y "Dinesydd"). Annwyl Gymrawd,—Derbyniais lythyr arall oddiwrth Mr Griffith Roberts hedd- yw'r bore, gyda hysbysiad ei fod yn ei anfon i'r YYasg ei hun. Anfonais atebiad iddo fel j canlyn.—Yr eiddoch yn bur, DAVID THOMAS. Annwyl Sy'r,—Dcrbyniais eich llythyr lieddyw'r bore. Gan eich bod yn ei anfon i'r Wasg eich liunan, nid oes dim yn galw am i mi wneud hynny. Priodol fyddai i chwi ddeall mai i'r Cymdeithasau Llafur y mae'r Cyngor j LInEur yn gyfrifol am ei weithredoedd, ac nad ydyw'n rhan o'm gwaitli i i drafod busnes y Cyngor gyda chwi, na neb arall o'r tu allan, ond yn unig cyn belled ag y mae gennych chwi gyfiawnhau'r cyhudd- iadau a wnaethoch gerbron y Cyngor Sir. Y cam cyntaf i'r cyfeiriad hwnnw ydyw deall yn glir pa beth a ddvwedsoch wi-th y Cyngor Sir. ac hyd nes cael hynny, gwaith ofor ydyw ceisio troi'r drafodaeth i at unhyw gwestiwn irall. Y mae fy I nghwyn yn eich erbyn wedi ei seilio'ar yr adroddiida-li o'ch svlwadau a vmddangos- odd yn y gwahanol bapurau newyddion, ac yr ydyc-!i chwithau'n gwrthod arddel na. diarddo! adroddiadau hynny, er i mi alw'ca' sylw at^Tit. Petasech chwi heb ddweyd dim mvey nag a nodir yn eich I llythyrau, ni i'uas^vn yn cwyno lawn ev- I maint. Nj ddymunwn wrthod derbyn eich tvstiolaeth, ond y mae'r papurau newyddion i gyd yn eich cyhuddo, a chwithau'n gwrthod neu'n methu a'ch clirio eich liun. A dyna lie y mae'r mater yn sefyll. Diddoroi iawn ydyw eich ymosodiad ar y Cyngor Llafur oliei-wydd iddo benodi ilti- R. \V. Jones yn gynrvchiolydd Llafur. Yr oeddycli chwi'n bresennol yng nghvf- arfod y Cyngor Sir ym mis Mai diweddaf. pan basiorld y Cyngor hwnnw fod DAU o'r saith gynrychiolydd Hafur i fod yn aelodau o ( ndeb yr Athrawon, ac ni chlywais son am danoch yn dweyd yr un gair yn erbyn y pryd hwnnw! Ym- ddengys i mi fod unrhyw ffon yn ddigon da gennych i guro'r Cyngor Llafur. Yr eiddoch yn gywir, DAVID THOMAS. I

TRALLOD Y BARDD. I

CYNILDEB A'R -DDIOD. I

TYSTEB Y PARCH G. CEIDIOG…

BYBB MAWRTH. - I II

NEWID PWLPUDAU.I

BETH WNEIR A'R CAWR?I

Family Notices

Advertising