Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

NOB NEB ESBONIAD.

News
Cite
Share

NOB NEB ESBONIAD. (Gan MYFYRFAB). BERTRAM RUSSELL. Hwyrach na fynai y gwr dewr sy a'i enw uchod ei adnabod fel merthyr, er cymaint ddioddefodd o blaid gwirionedd a chyfiawnder. Ond diameu ei fod yn dyst o blaid egwyddorion sydd yn cael eu han, wybyddu gan fyd ac eglwys. Dywed Mr Massingham nad oes lie i ddau Brwsia yn y byd. Ond os yw ymddygiad ciaidd y Llywodraeth at y gwr uchod yn profi rhywbeth dengys fod ofnau du Mr Mas- gingham wedi eu cyilawni. Darfu i ml ddarllen y bamffled a atafaelwyd gyda theimlad rbwng tristwch a digofaint. Ymddengys i mi fod y sawl all ddarllen hanes prawf Mr Russel heb ameu eyfiawn- der ein hachos yn anobeithiol. Gyda llaw, os oes ar y Llywodraeth awv* dd hyn- odi ei hun gan ruthr eto èaiff ddigon o gyfle, gan fod nifer fawr o'r pamphled gwrthodedig ar hyd a, lied y wlad. Car- Wn roi ar ddeall i ymofynwyr cydwybodol lie i ddod o hyd iddo. Ond a wnaiff ryw- un gysoni peth fel hyn:—Ysbeiliad di- rybudd o eiddo Mr Russell. Gwrthodiad o ryddid iddo fyned i fannau neilltuol, a'r broffes fod ein rhan yn y rhyfel yn un ysbrydol I-zQ o blaid cyfiawnder? I,

Y MOR LADRON. I

TREITZCHE A'R LLEILL. -0I…

! CREFYDD DDELFRYDOL. i ■

.UNDEBAU LLAFUR. I

YR ALMAEN YN BYGWTH Y BYD!…

TAFARNWR A'R CRYDD. I

HYD YMA, A DIM YMHELLACII,…

I '-YFLE NEWYDD. I| I

Advertising

DAN GROESI

RHIWMATIC-ANHWYLDEB Y I KIDNEY.…

MERCHED. J

PRIS PENWAIG.I

BRISIAU BWYD.I

CELL Y LLYTHYRAU.

[ CHOCOLATE WEDI CODI. I-