Hide Articles List

17 articles on this Page

NOB NEB ESBONIAD.

News
Cite
Share

NOB NEB ESBONIAD. (Gan MYFYRFAB). BERTRAM RUSSELL. Hwyrach na fynai y gwr dewr sy a'i enw uchod ei adnabod fel merthyr, er cymaint ddioddefodd o blaid gwirionedd a chyfiawnder. Ond diameu ei fod yn dyst o blaid egwyddorion sydd yn cael eu han, wybyddu gan fyd ac eglwys. Dywed Mr Massingham nad oes lie i ddau Brwsia yn y byd. Ond os yw ymddygiad ciaidd y Llywodraeth at y gwr uchod yn profi rhywbeth dengys fod ofnau du Mr Mas- gingham wedi eu cyilawni. Darfu i ml ddarllen y bamffled a atafaelwyd gyda theimlad rbwng tristwch a digofaint. Ymddengys i mi fod y sawl all ddarllen hanes prawf Mr Russel heb ameu eyfiawn- der ein hachos yn anobeithiol. Gyda llaw, os oes ar y Llywodraeth awv* dd hyn- odi ei hun gan ruthr eto èaiff ddigon o gyfle, gan fod nifer fawr o'r pamphled gwrthodedig ar hyd a, lied y wlad. Car- Wn roi ar ddeall i ymofynwyr cydwybodol lie i ddod o hyd iddo. Ond a wnaiff ryw- un gysoni peth fel hyn:—Ysbeiliad di- rybudd o eiddo Mr Russell. Gwrthodiad o ryddid iddo fyned i fannau neilltuol, a'r broffes fod ein rhan yn y rhyfel yn un ysbrydol I-zQ o blaid cyfiawnder? I,

Y MOR LADRON. I

TREITZCHE A'R LLEILL. -0I…

! CREFYDD DDELFRYDOL. i ■

.UNDEBAU LLAFUR. I

YR ALMAEN YN BYGWTH Y BYD!…

TAFARNWR A'R CRYDD. I

HYD YMA, A DIM YMHELLACII,…

I '-YFLE NEWYDD. I| I

Advertising

DAN GROESI

RHIWMATIC-ANHWYLDEB Y I KIDNEY.…

MERCHED. J

PRIS PENWAIG.I

BRISIAU BWYD.I

CELL Y LLYTHYRAU.

[ CHOCOLATE WEDI CODI. I-