Hide Articles List

19 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Arolygydd Newydd.—Deallwn fod Ma* E. A. Neele, U.H., wedi ymddiswyddo o fod yn Arolygydd Cyffredinol Chwarelau Dinorwig, oherwydd cyfhvr ei iechyd. Llawenydd gennym ydyw deall mai Mr T. Lloyd Williams, Bodarwy, Felinheli, sydd wedi ei ddewis i'w olynu yn y swydd bwysig hon; a. dymunwn ei longyrarch yn galonnog, gan hyderu y caiff hir oes a llwyddiant yn ei waith. Cyfarfod Jiwbili.—Ynghapel Elim (TV.) nos Fercher, caed cyfarfod diddorol i ddathlu banner can mlwyddiant y Parch Ishmael bvans, Caernarfon, yn y weini- dogaetli. Yr oedd yn dia naturiol i un o'r (..yfarfodydd hyn gael ei gynnal yn yr ardal hon, oherwydd mai Felinheli yw y fan y dechreuodd Mr Evans ar ei yrfa, weinidogaethol (a hynny ym Medi, 1866) (yn hen Gapel Elim y pryd hynny), ac y mae amryw yn aros yn eglwys Elim liedd- yw sydd yn cofio yr adeg yn dda. Llyw- yddwyd cyfarfod nos Fercher gan y Parch Thomas Hughes, y gweinidog, yr Invn a eglurodd amcan y cyfarfod, a gwnaeth gyfeiriad ymysg pethau eraill at wasan- aeth gwertnfawr Mr Evans i'r enwad, ac fel 6wyddog Taleithiol airilwg a galluog. a'r safle nchel sydd iddo yng ngolwg y cyfundeb. Yna galwodd ar y cyfeillion canlynol i annerch y cyfarfod, sef Mri Thomas Jones, Anwylfan John G. Jones' 31, Bangor Street; Evan Evans, Bryn-y- Weun; Edward John Hughes, Augusta Place; a'r Parch David Jones, Caernar- fon. Yna cydnabyddodd Mr Evans y teimlad cynhes a'r dymuniadau da a ddangcswyd tuagato ef a'r teulu, mewn anerchiad Uawn o deirnlad. Yna terfyn- wyd trwy i'r Parch Thomas Hughes fyned i weddi. Daeth cynulliad da, ynghyd, a chaed cyfarfod rhagorol.

DYFFRYN NANTLLE. I

MAB SYR HENRY JONES. I

DYNGARWCH GERMANI! I

[No title]

IECHYD GWYRFAI.I

DEDDF Y TAI. I

i I CWESTIWN CYFLOG Y GWEITHWYR.

iAPEL Y GWEITHWYR.

CAU SIOPAU. t.

i Y TAD BERNARD VAUGHAN. -…

DIPHTHERIA YN LLUNDAIN. I

Advertising

kBYRHAU Y DEG GORCHYMYN.I…

MARCHNAB8EBB.

ADEILADU TAI.

CENEDLAETHOLI'R GLOFEYDD.

[No title]

I ACHOS DIFRIFOL.I