Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Y WEINYDDIAETH. I

CYNGHORWYR DEWR.. I

[No title]

! CYFARFOD GWEBOI Y MILWYR.…

t I GWERSYLL PARC KINMEL.

j RHYDDHAU PENWAIG. I

CORNEL Y CHWAR-1 ElWYH. -!

IANRHYDEDDU MILWYRI CYMREIG.

-D.C.M.I

IIDUW DIGLLAWN.

News
Cite
Share

II DUW DIGLLAWN. (Gan y Parch D. R. GRIFFITHS, Penmaenmawr) 4 (Parhad.) Ar 01 rhagymadroddi yn ein hyggrif Haenorol i'r "Dinesydd" crybwyll am Dduw fel tan ysol, a cheisio goleuo, pe gaU- em, y C'ymro ystyriol i'r wedd yma. roddir ar yr Anfeidrol Fad-nid yn unig yn yr Hen, ond hefyd yn y Testament Newydd,— amcanwn yn awr, yn ostyngedig, gyflwyno ein sylwadau paratoedig ar y pwnc anfeid- rol bwysig uehod, sef y Iehofa Digll^wn. Fe bregethodd y gwr galluog a nef- antonedig .Jonathan Edwards, a'r Amerig, yn neclireu y 18fed ganrif, am flwyddyn o amser i'w eglwys a'r gynulleidfa yn North- ampton County, Gogledd America, gyfres o bregethau ofnadwy, sydd, ni gredwn, ar gadw yn ei weithiau safonol (2 gyfrol) fe ddewisodd yr Ysbryd Glan destynau gyda.'r mwyaf brawychus o'r Beibl i'r Di-' wygiwr anferthol yma Iefaru arnynt am y flwyddyn honno, cyn i ddiwygiad crefyddol gyda'r mwyaf dylanwadol fu ar ein daear ar ol y Pentecost ddigwydd drwy offerynol- iaetli Edwards i ddechreu Cydnabyddir fod Jonathan Edwards- Cyrnro o un ochr, ond heb fedru Cymraeg — yn sefyll yn rheng flaenaf diwinyddion ae athronwyr y byd. Y mae yn amheus a fu neb yn byw yn yr Amerig o alluoedd j cyfuwch a'r gwr gwir alluog, a gwir dduw- iol, a gwir ostyngedig, yma; ac eto, tra yn dalentog y tu hwnt, ac yn athronyddiol o ran type (cynllun) ei feddwl fel y'i derbyniodd gan ei Greawdwr, yr oedd yn ddigon parod i bregethu yr ochr dywell yn gystal u'r oohr oleu; yn nhynghed pob pechadur diedifeiriol fe deimlai y diddor- deb dyfnaf—yn hyn yr oedd yn dra gwa- hanol i luaws o bregethwyr Ymneilltuol yr Hen Wlad heddyw yn y Gogledd a'r De. Pa beth rydd gyfrif fod can lleied y blyn- yddau diweddaf yma yng Nghymrij, oleu- wyd drwy weinidogaeth Hywel Hams, Peter Williams, ac Owen Thomas, Llun. dain, er esiampl, yn ceisio dilyn ol traed y pregethwyr, gyda'r mwyaf welodd y byd Cristionogol er ys adeg y Pentecost, atolwgp A ydyw ansawdd eneidiol Cymry Bangor, Aberystwyth, neu Ferthyr Tydfil, er c-ngraifft, yn hanfodol wahanol i ansawdd eneidiol Cymry oedd yn byw yn Llanymddvfri, Aberteifi, neu Gaergybi yn amsar yr anfarwol Ficer Pritchad, awdur "Canwvll y Cymry," rhyw ychydig cyn genedigaeth neu ymddangosiad Hywel Harris a Daniel Rowland ar lwyfan amser ? A ydyw pechod fel y cyfryw, per se, yn wahanol heddyw, yn nhrefydd ath- rofaol y De a'r Gogledd, i'r hyn ydoedd mewn tref neu wlad yn y 18fed ganrif, atolwg? Y mae yn wir fod ffasiynau gwisgoedd yn newid, a hynny er gwaeth yn ol ein syniad ni, gan mai o Paris annuwiol y derbyila y Gymraee dduwiol ei p-hatrymau, gan mwyaf, atolwg, a ydyw (I'w barhau.)

Family Notices

ARAITH MR LLOYD GEORGE.I

IYN LLWYDDIANT HOLLOL.

I I yGYMANFA FAWR.I

Advertising