Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

IBWYD Y BOBL.

I CAERNARFON.

I __- - DYFFRYN -NANTLLE.

News
Cite
Share

I DYFFRYN NANTLLE. I byfarfod Ysgol.—Dydd Sul, Awst- 13eg, cynhaliwyd yr uchod yn capel Calfaria I (B.), Pen^groes Dechreuwyd cyfarfod y bore gan Mr Robert Jones, a chanwyd ton gan y plant. Holwyd y dosbart-h hynaf yn Matthew xx. 1-6, gan y Parch R. Edwards, y gweinidog. lilywvddwyd gan Mr Robert illiams (Trebor Eifion). Canwyd yn swynol gan Miss Edwards. Llywy<Idwyd cyfarfod y prynhawn gan Mrs NV illlwns, County Road. Wedi canu ton, adroddodd Miss Evans, Water Street, ben- nod o Air Duw yn dda odiaeth, ac arwein- iwyd mewn gweddi gan Mr Evan R. Grif- fith, Brynllifon. Canwyd unawdau ac adroddiadau gan y rhai canlynol :-W. Lewis Jones, Annie E. Griffith, Sylvia Griffith, ae Aneurin Jonos. Yn absenol- deb!Mr John Williams, Water Street, holwyd y plant gan y Parch R. Edwards, ac efe oedd yn llywyddu cyfarfod yr hwyr. Wedi cann adroddwyd rhan o Air Duw gan Miss Huglios, llrynmor, a gwnaeth waith aampus. Yna cafwyd gwasanaeth y rhai canlynol:—Misses Jennie Jones, Bessie Davies, Maggie Jones, Miss Edwards, Mri R. Griffih, Robert H. Jones Canwyd iniryw o'r pnawdau yn ystod y dydd yn swynol dros ben, a chafwyd can gan ym- .velwr bychan o New Tredegar, sef Richie Oswald illiams. Holwyd y plant, ae arweiniwvd y cor gan y Parch R. Edwards. Cyfeiliwyd gan Mr R. H. Jones. Nid oes ond canmol ar bob Haw ar y Cyfarfod Ysgol eleni. 0 Wlad y Gorllewin.-Llawenydd, mawr oedd gennym weled Miss Annie Ogwen Hughes wedi dyfod i'n plith, ac y mae yn edrych yn dda. Yn y State of Maine yr oedd hyd Mehefin, pryd yr aeth i New York hyd nes yr hwyliodd am yr Hen Wlad. Erys ar hyn o bryd gyda Mr a Mrs W. D. Williams, County Road. Wyres ydyw i'r ddiweddar Mrs Nance Roberts, Red Lion gynt. Cymanfa Bethel.-Nos Sadwrn diweddaf cyfarfu pwvllgor cerddorol yr uchod, er dai paru ar gyfer gwaith y flwyddyn nesaf, a da gennym eu bod yn dechreu mewn pryd. Y swvdclogioii ydynt:-Llywydd, Mr John W. Griffith, G. & L., Bethel; ys- grifennydd, Mr FAlward Jones, G. & L., Saron; trysorydd, Mr David Jones, Glan- rafon; arweinydd, Mr William Howells, Porth; organydd, Mr T. T. Powell, Pwll- heli. Rhyddhad.—Hyfryd gennym glywed fod ein cymrawd, y Cynghorydd David Tho- mas, Talysarn, wedi ei ryddhau gan y Tri-