Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

IBWYD Y BOBL.

I CAERNARFON.

News
Cite
Share

I CAERNARFON. Wedi Ymuno.—Deallwn fod Mr R. T Williams, Arfryn, Segontium Terrace, wedi ymuno gyda'r Signalling Section o'r Royal Engineers, ac ar hyn o bryd erys ym Mirmingham. Hefyd Mr Alfred Thompkikns, oedd yngwasanaeth Mr J. Bryan, eillydd, Bridge Street. Ma-e ef y pumed i ymuno a'r fyddin o wasanaeth- yddion Mr Bryan, un ohonynt yn barod wedi ta:lu'i- abei-th mwyaf, sef Preifat R. Williams, Dock House. Anrhydedd.—Yn yr Eisteddfod Genedl- aothol, yn Aberystwyth, yr wythnos ddi weddaf, rhoddwyd yr urdd o Gerddor ar Mr W. Ellis Pary, Edward Sueet I Hen Eglwys Lianfagian.-cvnhaliwyd y gwasanaeth blynyddol yn hen eglwys Llan- faglan prynhawn Sul diwedda. Y pre- gethwr eleni ydoedd y Parch J. W lvynne Jones, M.A., Caernarfon. Gan fod yr hin inor dflynii-ixol, pregethodd i g" vaull- eidfa fawr yn yr avvyr agoi-ed. RhoddMae Mr Trevor Hughes, Y.H., Coedhelen, wedi rhoddi 25p tuagat lanhau EgIwys St. Dewi, Twthill, carreg Bylfaen yr llou ''od'Jivyd i lawr gan ei frawd 1 Cyfarfod Blynyddol Beulah. Cynhal nvyd gwyl bregethu flynyddol Beulah dydd I Sul a nos Lun diweddaf. Y pregethwvr elem oeddynt y Parch W. M. Jones, Llan- fetliain, a J. H. Williams, Porthmadog. Un 0 Dri. Mae'r Isgapten Rex Hayes,  Heien, yn un 0 dri swyddog o'r 14th ifiv ddaeth aHun yn ddiogol dnvy'r brwydro ffyrnig diweddar. Angladd.Dydd Mercher, yn Llanbeb- Iig, y Fleer yn S?a?anaethu. daddwvd gweddmion Mrs Pritchard, 63. 0^1 ?eJddrdhon Mrs Pritchard, 63. Chape! Street, yr J?n fu fanv y dydd Sul blaen- orol. Wedi ei Glwyfo.-Daeth hysbysiad i law. yr wythnos ddiweddaf fod Preifat Emrvs Ifor Williams, mab Mr a Mrs Owen Wil- iiams, 5, Eleano Street, wedi ei glwyfo gan shrapnel yn Ffrainc. Afae tri brawd ai-all icIcIo yn y fyddin.Mae Preifat Idwal Lloyd jtiib Mr John Lloyd, Ishelon Segon- timn Road South, wedi ei glwyfo hefyd Mae wedi ci anfon drosodd i vsbvtv vn y wlad hon Marw Milwr.-De.rbyniodd Mr John Morris, 31, William Street, hysbysiad nos Percher fod ei fab, Preifat Griffith W. Morns, wedi marw o'i ghvyfau ar Ebrill 16eg. Gyda'r South Wales Borderers y gwasanaethai. Cyngerdd Milwrol. -Cynhaliwvd cvng- erdd wedi ei drefnu gan y 3-1 Glamorgan Field Co, R.E.. yn yr Ysgol Uwch Safonol nos Fei-cher. Yr Isgapten Gregson lyw- vddai. Cymerwyd rhan ynddo gan dal- entau y cylch, ynghyda'r milwyr sydd yn .v dref Cyfeiliwyd gan Miss Nellie Morgan, A.R.C.M. TaJwyd y diolchiad- au gan yr Isgapten Anderson. Trengholiad.-Nos Iau, yn Ysgol Twt- hill, cynhaliodd Mr J. Pentir Williams gwest ar gorff geneth 16 mis oed i Mr Owen Williams, 6, Mount Pleasant Place.. Tystiodd Dr Parry mai "convulsions" yd oedd- achos ei marwolaeth, a- bwriwyd t-hcitltfarn yn unol a'i dystiolaeth ef. Lladrata Bacwn.—Mewn llys arbennig dydd Gwener, gerbron y Maer ac ynadon eraill, dinvywyd W. Nathaniel Jones, 1, James Court, i lp neu 14 diwrnod o gar- char, am ladrata 1H pwys o facwn, gwerth 13s 6c, eiddo y Mri Lake a'i Gwmni. Ynadlys Sirol.—Cynhaliwyd y llys hwn dydd Sadwrn, gerbron Mr Issard Davies ac ynadton eraill. Am gadw cerbyd heb drwydded, dinvywyd IMargarot Griffith, Kisteddfa, Nazareth, LlanlMni, i 10s.— Am fod heb oleu ar ei ddeurodur, dirwy ( wyd Evan T. Williams, 6S. HJ frydle Road, Talysarn, i 6s 6c.—Cyhuddwyd G. Lloyd Roberts, cariwr, Talysarn,, o lafil:ata sach- aid o chaff perthynol i Mrs Thomas, Bron lilryri. Profwyd yr achos gan David John Jones a'r Rliingyll Jones, Peny- groes. Dirwywyd ef i los. Mr Richard Roberts amddiffynai. Cofrestru Lletywyr.. Yn yr Ynadlys Sirol, dydd Sadwrn, cyhuddwyd William Jones, Plas Beuno; Richard Hughes, Shop Thomas Jones, Court; Thomas Ro- berts, Cilcoed Isaf; a. Evan Pritchard, Camfa'r llwth. yr oil o Clynnog, o beidio cadw cofrestr o letywyr letyai yn eu tai. Y'mddaiigosa i Mr R. Roberts dros yr oil ohonynt Tystiai'r oil ohonynt eu bod yn methu a chael y ffurfleni angenrheidiol. Archwyd iddynt dalu'r costau, y Cadeir- ydd yn sylwi y dylai pob llytliyrdy gael eu cyflenwi gyda'r ffurfleni. Darluniau Byw.—Eto yr wythnos hon, mae Mr Davies wedi sicrhau ffilms rhag- orol i'w dangos yn y Guild Hall. Y rhan gyntaf o'r wythnos ceir "Firm of Girdle- iitone," gan Arthur Conan Doyle; a'r rhan olaf "Jelfs," gan A. Vachell. Dangosir amryw o ffilms eraill hefyd. Cofier na fydd yna btrfformiad nos Iau. O'r Llynges. Mae Seaman Gunner Owen Lewis Jones, 16, Thomas Street, adref am ychydig o seibiant Bu gyda'r Llynges am 16 nilynedd, a chymerodd ran yiti mrwydr Jutland. Adref o'r Fyddin.—Mae Preifat W. D. Hughes, R.W.F., Shirehall Street, adref ar ol cael ci glwyfo.—Hefyd Preifat Owen Brereton, Castle Ditch. Gwasanaethai gyda'r A.S.C. Llwyddiant E isteddfodol.- Llongyfarch- wn Miss Gwladys Hall, merch Mr E. T. Hall, arolygwr bwrdeisiol, ar ei gwaith yn ennill gwobr yn yr adran gelfyddydol yn Eisteddfod Aberystwyth. Apwyntiad.—Deallwn fod Mr Owen Tho- mas, Gwaith Nwy'r dref, wedi cael ei apwvntio'n arolygydd i Waith Nwy Pwll- heli. Yr ydym yn ei longyfarch ar ei apwyntiad, er yn gofidio colli teulu mor wasanaethgar a da o'n tref. Y mae Mr Thomas yn wr defnyddiol gyda chrefydd, ac wedi llenwi swyddi cyfrifol yn eglwys Ebenezer fel athraw a llywydd yr Ysgol Sul, ac ar hyn o bryd yn ysgrifennydd yr eglwys. Yr oedd y teulu i gyd yn nod- edig 0 aiddgar a ffyddlon, sef Mrs Thomas, a'i chwaer,, Ceridwen a Gwilym. Bydd yn gollcd fawr i'r cglwys ar eu hoi, ac anodd fydd llenwi'r adwv. Gellir dweyd na fu foreman mwy poblogaadd gan y givcithwyr erioed yn y gwaith. a theimlir yn fawr oherwydd ei Bvmudiad

I __- - DYFFRYN -NANTLLE.