Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

DYDD IAU.I

DYDO SADWRN.I

News
Cite
Share

DYDO SADWRN. I BUDDUGOLIAETH FAWR. I Ar 01 brwydro ealed, cymerodd y Rws, iaid Stanislau nos lau, ac y mae'r Awstro- Germaniaid yn awr yn encilio i gvfeiriad Haliez. Xi ddarfu i'w llwyddiant aroa yma. Gortodwyd y geilyn i adael Brys, tritza, a chollasant dref Monasterzysk, ar y ffordd i Nizydov Yn y lie hwn, cymer-, wyd 2,500 o ddynion, yn c-ynnwys y cap- Ian, yn garcharorion. Dywed adroddiad liir o Petrograd ddoe fod brwydro ffvrnig yn parhau ar y Stokhod a'r Sereth. Ai oehr dde y Sereth, gyrodd y Rwsiaid y go'.yn allan o'r pentrefydd a'r coedwig. ocdd, gan gyieeryd yn garcharorton rinvng y 4ydd a'r lOfed 268 o swyddogion a 13,000 o ddynion. Ac ochr dde y Zlota-Lipa, svrthiodcE 1,000 o'r Germaniaid i ddwylo y Rwsiaid. Dywed yr adroddiad Aws- triaidd neithiwr eu bod wedi gadael Stan- ialau hob mladd. Cvfaddefa fod y Rws- iaid wedi cymeryd Delatyn a Tysmienica hefyd. YR ITALIAID YN PWYSO YMLAEN. [ae'r Italiaid wedi concro v Doberdo Plateau, nalle bwysig rhwng Goriza a Mon- falcone. Cymei-wyd amryw o amddiffyn- feydd Awstriaidd cadarn trwy ruthriad. Mae'r gelyn wedi sefydlu eu hunain yn nvvyreinbarth Gorizia, ond mae'r Italiaid 1 yn pwvso ymlaen. Mae'r carcharorion a'r ysbai] yn parhau i ddylifo i fewn. Gollyngodd awyrwyr i'r gelyn ffrwydbel- enau eto ar Venice. YN Y BALKANS. I Mae'r milwyr Ffrengig yn y Balkans wedi symud ymlaen, ac wedi meddianu Hill 227, yn neheubarth Doiran, a gorsaf rheilffordd bum milldir i ddwyrain y dref. Mae'r Cadfridog Sarrail wedi ei benodi i lywyddn y -byddinoedd Cyngreiriol, a'r Cadfridog Cordonnier i lywyddu y Ffranc- wyr. Eniilodd anrhydedd yn Verdun. AR Y FFRYNT PRYDEINIG. I Gwnaed cynnydd pellach gan y Piydein. wyr yngogledd Bazentin-le-Petit, a gor- llewinbarth Pozieres. Yn gynnar bore ddoe gwnaed adymosodiad yn y lie blaen- af, ond ataliwyd y gelyn gyda cholledion trymion. Bu ein hawyrwyr yn hynod fywiog yn vstod yr ychydig ddyddiau di- weddaf. Ymosodasant ar ehediau Zep- pelins yn Brussels, a gorsafoedd yn Namur a lleocdd eiaill. O'r 68 peiriant gymer- odd ran yn yr ymosodiadau, dwy yn unig I fethodd a dod yn ol. GYDA'R FFRANCOD. I Prynhawn ddoe, adnewyddodd y Ffranc- wyr eu hymosodiad yngogledd y Somme, ac fel canlyniad i ymosodiad ysblenydd, darfu iddynt gvmeryd amryw o ffosydd yn neheubarth Maurepas, ac ar hyd y ffordd o'r lie hwn i Ham. Yngogledd Ham, syrthiodd chwarel a dau goedwig i ddwy- law y Ffrancwyr, ynghyda 150 o garchar- orion a nifer o ynau. Bywiogrwydd mag- nelyddol In y prif beth ymhobman araB ar y ffryut Ffrengig. GWRTHRYFEL YN VIENNA. I Dywed adroddiad o Rhufajn fod gwrth- I rytel wedi torri allan yn Vienna, yn dilyn I y neV\vddion am y buddugoliaethau Rws- iaidd ac Italaidd. Dvwedir fod dwy gat- I rawd wedi cael gorchynivn i danio ar y gwi thryfelvvvr. ond eu bod wedi gwrthod gnvllelld.

Y GWIRIONKDD AMLOCHROG. |…

[No title]

I DYBLUR BROFFID. i i

CRICCIETH. I

PWLLHELI. I

PENRHYNDEUDRAETH.

MARCHNADOEDD.

Advertising

.DYDD fVlBCHER. ! .I

IDYDD GWENER. I ,I

"RHAID I Ni FOD YN DDYNOL-"…

CSVRW I'R FYDDIN.

AMWYTHIG. I

NOIHON 0 FFESTINIOG. )

PORTHMADOG.-

GWENITH,