Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

DYDD IAU.I

DYDO SADWRN.I

Y GWIRIONKDD AMLOCHROG. |…

[No title]

I DYBLUR BROFFID. i i

CRICCIETH. I

PWLLHELI. I

PENRHYNDEUDRAETH.

MARCHNADOEDD.

Advertising

.DYDD fVlBCHER. ! .I

News
Cite
Share

DYDD fVlBCHER. I SYMUOiAD RWSIAIDD MAWR. Mae'r Rwsiaid o daIl y Cadfridog Leteh- itsky, wedi bod yn hynod1 Ivvyddiannus yn neheubarth y Dneister. Yngiiyieiriad Tysmienica, nvaent wedi torn ffrynt y gelyn dros 10 milldir, ac wedi aiLgymeryd dros gan milltir ysgwar o'u tiriogaethau. Syrthiodd tref fluiiiael, uchelderau yn ne-orllewin rheilffordd Ko'omea-Stanislau i'w (]\vy!:i v. Mao'r gwyr meireh yn erlid y gelyn. y rhai svii cneilio yn anhrefnus. Darfu i un fdran Rwsiaidd grmeryd 2,000 o Germaniaid, nlryw o ynau mawr, a gyn- au peiriaunol. Cvfaddefa yr -adroddiad Germanaidd eu bod wcdi encilio. Ynthell- ?.ch i'r go-dedd. ynghymydogaeth Seretli. rhwng y 6cd cvfisol, cymerodd y Rwsiaid 166 o swvddogion, 8,41-3 o ddyn- ion. ynghyda 1 gwn mawr, 19 q ynau peir- iannol, 11 "mortars," a chyflenwad mawr o arfau ^rai ll. CYDWSITHREDIAD ANGLO- FFRENGIG. Prydeiniaid, mown cydweitlired- iad a'r Ffrancwyr, wedi symud ymlaen tuagat hentref Guillemont, yngogledd- ddwyrain Trones Wood. Cyrhaeddasant gyffiniau y nentref nos Lun. Cymerodd brwydro le yn ystod y nos ger yr orsaf, a dywed adroddiad Syr Douglas Haig neith_ iwr fod y frwydr yn parhau. Yn ne- orllewin y pentref, yr ydym wedi eangu ein llinell tua 400 liath. Yngogledd-orllewin Pozieres, gwnaed pedwar ymosodiad gan y gelyn ar em ffosydd, gan ddefnyddio nwy gwenwynig. Aflwyddiannus fu tair ohon- vnt, ond Uwyddasant trwy un i gyrueryd tua 50 Hath o'n ffosydd. TARAWIAD ITALAIDD. I Yn dilyn eu lhvyddiant yn y Lower I Isonzo, mae'r Italiaid wedi cymeryd pont Goriza. liu ymdrcchion am y He hwn yn myned ymlaen er dechreu y rhyfel. Maent yn ian belenu ar Goriza yn awr, er mwyn gyruu y gelyn allan o'v tai. Mae'r earcharorion gymerwyd wedi eynnyddu i 8,000, 'a'r ysbail yn cynnwys 11 o ynau, 100 gwn peiriannol, ac a.rfau eraill. YN YR AIFFT. I Hysbysir fod ein gwyr meirch wedi dod ,yyffyiddia<l ag adran Dwrcaidd Bydd yn "mddiffyn eafle warchaedig chwe milldir i 'Idwyrain Eatia. Gadawodd y gelyn gvf- ienwad arudn-ol o arfau ar ol wrth encilio, a darfu i ni gJaddu 200 o feirwon v gelyn. YMOSODIAD AWYROL. I Hysbysodd y MorJys neithiwr fod ein I "seaplanes," mewn cydweithrediad a'r Ffrancwyr, wedi mosod yn llwyddianus ar ystordai "ùenzine" a gwersylloedd Mul- heim ar Gorff. 30ain. Dychwelodd yr oil ohonynt yn ddiogel.

IDYDD GWENER. I ,I

"RHAID I Ni FOD YN DDYNOL-"…

CSVRW I'R FYDDIN.

AMWYTHIG. I

NOIHON 0 FFESTINIOG. )

PORTHMADOG.-

GWENITH,