Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

43 articles on this Page

TRIBUNAL GWYRFAi. I

BYD LLAFUR. I

News
Cite
Share

BYD LLAFUR. I (Gan BRUTUS.) I HELYNT GWAilhl DUR LLANELLI. I Yn y Seuedd yr wythnos ddiwcddaf, dat- ganodd Dr Addison fod 102 o filwyr yn gweithio yng ngwaith dur Llanelli. Nid yw y dynion hyn yn derbyn cyflog, ac y maent o dan ddisgyblaeth filwrol; ond v mae y contractor yn talu i'r Swyddfa llhyfel y swm cyfartal i gyflog y cylch. Fel y dywcAlodd Mr Wil Thorne, fe welir nad yw'r contractor yn gwneud dim proffid ar y cyflogiant; ond mai y Swyddfa Ryfel By'n derbyn y gwahaniaeth cydrhwng tal y Fyddin i'r milwyr a'r cyflog delir yn y cylch, Goiynocld Mr Hodge pam yr oedd dynion medrus a chyfarwydd yn cael eu tynu cddiwrth eu g^vaith a'u rhoi yn y Fyddin, ac yna yn rhoddi milwyr anfed- rus ac anghymwvs yn eu lie i weithio'r gwaith? Yr atebiad roddwyd gan Dr Addison ydoedd fod y cyflogwyr yn gorfod talu yr un cyflog. Ond anghofiodd ddi- bcnu ei atebiad drwy ddweyd mai y Swyddfa Ryfel oedd yn ei dderbyn. Dang- osfMld :\11' Ar.dei sor) fod yna ddealltwriaeth vn ystod y ddadl ar orfodaeth filwrol yn y h-enedd fod y milwyr pan yn cael eu def- tiyddio fel llafurwyr i gael cyflog heb fod II yn llai na'r hyn delid i'r gweithwyr. A datganodd Mr Hodge ei fod ef a llawer eraill wedi cael eu gyrru, yn ol cyfar- wyddiadau Dr Addison, i ddweyd hynny I "tli y gweitli wyr; ac ni wadodd Dr Addi- Ec i y dat/raniad ond dywedodd fod y miter yn awr yn cael ei sctlo gan reolau y Swyddfa Rhyfel.

A DYBIWYD Y SYDD. I

UNDEB Y TROSGLUDWYR. I

RWSIAID -YN -FFRAINC. I

£ 50,000 ! GROES GOCH FFRAINC.…

APEL ATHRAW EFRYDOL._I

I BWRDD RHEOLI MASNACH GWI…

PRIS UCHEL PAPUR YN YR YSBAEN.

CORNEL Y GHWARtLWjfK- i I

GWRTH-UNDEBWR FEL Y GWAHANGLWYFUS.

CARCHAR I FILWR.I

WYTH BRAWD YN Y FYDDIN. I

DAMWAIN ANGEUOL -YN RHYL.…

DIRWY AM ROI OED ANGHYWIR.…

EWYLLYS PERCHENOG GLOFA. I

RHYDDHAU BRIDIWR COLOMENOD.1

AWSTRALIA'N BAROD. I

GWEISION Y RHEILFFYRDD. j

BODDIAD EWYTHR A NAI. I

DAL DYN DDIANGODD 0 GARCHAR.

3,000 YN SEGUR AR OL TAN.…

NEWID DEDFRYD.

RHANU Y RHODD, !

I-I ESGOB AC YMPRYD. I

AGOR YSBYTY NEWYDD. 1

DARWINIAETH A'R RH¥FEL. I

1 LLYTHYR KITCHENER-DERBY.…

CAU MELIN. I

GWRTHDARAWIAD AR Y RHEIL-I…

AM ACHUB Y PLANT. f

EDIFEIRWCH I GERMANI. I

CAEL MAM WEDI BODDI.

YMDDISWYDDIAD MR ARTHURI HENDERSON.

TERFYNU Y RHYFEL. I

IGWROLDEB AR FAES Y GAD.

ADRAN CAD-DDARPAR A LLAFUR.

Y GWRTHWYNEBWYR CYD. WYBODOL.

HAELFRYDEDD CYFLOGWYR.

CYMERYD MEDDIANT 0 GROPIAU…

COLLEDION PRWSIAIDD.

CARCHARU YN GERMANI.

Advertising