Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

43 articles on this Page

TRIBUNAL GWYRFAi. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TRIBUNAL GWYRFAi. I A ganlyn ydoedd dyfarniadau yn Nhri- bunal Gwyrfai ddydd -Niawrtl.i d'wLddai:- d d I- I John Evans, Garnedd, Ebenezei 4 mis. T. Pritcliard, Newton Street, Llanberis: Dim. J. J. Hughes, TanylIurdd,Ceunant: Dau tis. R. W. Williams, fyddyn Orwner, Gym Goch: Dini. T. W. Foulkes, Melynfryu, Brynrefail: Dim. R. J. Roberts, Bronydd, Rhiwlas: Rhyddhad amodol. H. Thomas, 47, Water Street, Peny- groes; Dim. J. Roberts, Tainewyddion, Llanrug: Dau fcs. M. Williajns, Pare Llanfair, Llandwrog: Rhyddhad amodol. J. R..Jones, Bryn Ffynnon, Ceunant: Dau fis. J. W. Thomas, Bwlchyffordd, Carmel Dim. J. Parry, Foel Gron, Dinorwig: Dau fis. H. Jones, Mynachdy, Clynnog: Rhydd- had amodol.. W. O. Roberts, Cae Coch, Brynrefail: Rhyddhad amodol. D. J. Davies, Llys Gwilym, Llanberis: Tri mis. J. Hughes, Tyddyn Mawr, Llanrug: Hyd Tach. 13eg. E. 11. Jones, Bryn Melyn, Rhostryfan: Dim. P, Evans, Tynygors, LIamug: Gohir- i'd am ddau fis. Cyfeiriwyd achosion E. Parry, Alltgoch, Cwmyglo, ac R. Williams, Rhos Alun, Saron, Bethel, i'r awdurdodau milwrol. PetlI anodd ydyw boddhau ein hunain, ac anhawddach boddio pobl eraill; ond y Itla-e boddlonj Duw a chydwybod yn orchest bran yn amhosibl. Arwydd ddrwg ydyw ar delerau da gvda'n hunain a phawb.

BYD LLAFUR. I

A DYBIWYD Y SYDD. I

UNDEB Y TROSGLUDWYR. I

RWSIAID -YN -FFRAINC. I

£ 50,000 ! GROES GOCH FFRAINC.…

APEL ATHRAW EFRYDOL._I

I BWRDD RHEOLI MASNACH GWI…

PRIS UCHEL PAPUR YN YR YSBAEN.

CORNEL Y GHWARtLWjfK- i I

GWRTH-UNDEBWR FEL Y GWAHANGLWYFUS.

CARCHAR I FILWR.I

WYTH BRAWD YN Y FYDDIN. I

DAMWAIN ANGEUOL -YN RHYL.…

DIRWY AM ROI OED ANGHYWIR.…

EWYLLYS PERCHENOG GLOFA. I

RHYDDHAU BRIDIWR COLOMENOD.1

AWSTRALIA'N BAROD. I

GWEISION Y RHEILFFYRDD. j

BODDIAD EWYTHR A NAI. I

DAL DYN DDIANGODD 0 GARCHAR.

3,000 YN SEGUR AR OL TAN.…

NEWID DEDFRYD.

RHANU Y RHODD, !

I-I ESGOB AC YMPRYD. I

AGOR YSBYTY NEWYDD. 1

DARWINIAETH A'R RH¥FEL. I

1 LLYTHYR KITCHENER-DERBY.…

CAU MELIN. I

GWRTHDARAWIAD AR Y RHEIL-I…

AM ACHUB Y PLANT. f

EDIFEIRWCH I GERMANI. I

CAEL MAM WEDI BODDI.

YMDDISWYDDIAD MR ARTHURI HENDERSON.

TERFYNU Y RHYFEL. I

IGWROLDEB AR FAES Y GAD.

ADRAN CAD-DDARPAR A LLAFUR.

Y GWRTHWYNEBWYR CYD. WYBODOL.

HAELFRYDEDD CYFLOGWYR.

CYMERYD MEDDIANT 0 GROPIAU…

COLLEDION PRWSIAIDD.

CARCHARU YN GERMANI.

Advertising