Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

LLANBERIS. I

WAENFAWR. I

RHOSGADFAN. I

TOWYN. MEIRIONYDD. I

FELINHELI. I

BETHESDA. I

News
Cite
Share

BETHESDA. I Am Dde Affrig.—Yr wythnos ddiwedd- af hwyliodd y cyfaill hynaws Mr J. Moses Jones, Coedyparc, am Dde Affrig yr ail dio. Bu yno yn gweithio am flynydd- oetld o' r l-hen; yna bu gartref fel gor- uch wyliwr dj os un o'r cwmniau vswiriol, ond y mae eto wedi cychwyn am yr Affrig bell am rhyw ysbaid. Rhwvdd hynt iddo yn ei aiitisriaeth. Magu rJabanod.-—Yr wythnos ddiwedd- af bu Meddvg y Sir, Dr Parry Edwards, yma yn 'hoi hyfforddiant i famau ar y modd goreu i fagu y rhai bvehain. Yn r sgol y v.'ofnfacs y bu y cyfarfyddiad, a daeth cymilliad lliosog o famau a phlant ynghyd. I eallwn y cynhelir cyfarfod bob yn ail wylhiios. Mae yn sicr y gwna ddirfawr les. Y Gwaith Gwcu.—Da gennym ddeall mai rayned ar gvnydd mac y diwydiant newydd vn ein p]ith. Yn y pwyllgor y ncson o'r blaen penodwyd pedair yn ychwanegol i ddod i'r gwaith, mae hyn yn gwneud i fyny ddeunaw o rif yn gweithio yn wastad. Hysbysir ni gan yr ysgrifennydd, Mr E. R. Jones, fod dros saith ugain punt wedi ei dalu mewn cyf- logau er y dechreu, ac fod rhai miloedd o liosannau a socks wedi eu gwneud. Gof- ynasom iddo a oedd rhai o'r rhain yn cael eu gwerthu yn yr ardal, a deallwn fod yr un sy'n gofalu yn barod iawn i werthu i rhywun a hynny ar delerau rhesymol iawn. (,'redwn y dylid gwneud hyn yn wybyddus, a chredwn hefyd ei bod yn ddy- lledswvdd arnom fel ardalwyr roi ein cefnogaeth ymhob modd i'r mudiad. Cneifio.—"Pryd mae pobl y defaid yma am orffen dwedwch" meddai rhywun y dydd o'r blaen, a hynny, mae'n ddiau, oherwydd y priodolir yr hin wlawog iddyn nhw. Os gwir hynny, goreu po gynta—swn cneifio sydd ymhobman yma y dyddiau hyn. Magu Chwarelwyr. Yn ol a glywn, mae gwell telerau yn cael eu rhoi yn awr i feehgyn sy'n dod i'r chwarel, nag a roed erioed o'r blaen. Cant rhyw gymaint o safcn evflog, a gofelir eu gosod i weithio gyda chwarelwyr profiadol. Mae yn am- Iwg fod • r oruchwyliaeth yn disgwyl dyddiau gwell. Fydd y chwarelwr yn barod i fynu telerau gwell bryd hynny, tybed? Oni ddylai yntau gael ei safon cyflog, bellach? Aelod Newydd.—Mr G. R. Jones, cig- ydd, ddewiswyd yn aelod o'r Cyngor Dinesig, yn lie y diweddar Mr R. B. Evans. Wedi Syrthic.—Gyda gofid yr ym yn gorfod crouiclo hanes diwedd un o'n bech- bechg.vn yn y frwydr fawr yn Ffrainc, sef Mr Richard Price, mab Mr Thomas Price, Tangadlas. Daeth ef drosodd gyda'r Canadians, sydd wedi dangos y fath wroldeb yn y ffosvdd. Cynhelir gwasanaeth c-offadwriaethol ynghapel Trenys yn ystod yr wythnos lion. Mae cydymdeimlad yr holl ardal a'r teulu yn eu trallod

[No title]

[No title]

CYNGOR SIR ARFON. I

YSGOL Y SIR, CAERNARFON.

TOCYNAU DILLAD. j

Advertising

DYDD LLUN.I

DYDD MAWRTH.

-DIRGELWCH -Y DDYFRDWY.

DYFFRYN NANTLLE.