Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.1 SHOP TRYFAN STRYD Y-LLYN i -J 11 Mae'r haul yn gwenu ar em bro, A'r meusydd oil yn hardd; Eu cenad ddwedant yn eu tro { Am droi i Siop y Bardd; Mae yno ddeunydd cludwch cain JI At wisgiad dydd a nos, H Ceir pwynt yr haul a'r ser at rhain, I 'Does hafal i Die Rhos. I I GAN Richard Williams! P*i bo d Willi I FM Y MAE'R CYFLEKWAQ CCREU AT I DYMOR YR HAF, DOWCH YNO I GYD. I I I Nid ef sy'n dweyd eu bod yn rhad, Fe ddwed y stwff am hyn, Gall fentro barn y dref a'r wlad Am Tryfan House, Stryd Llyn; Dowch yno i roi tro mewn pryd, |§ A pheidiwch colli'r chance, 'I' Y cyfle goreu yn y byd I'w dod yn awr, at once. -1:JIII!IL, -¡r-Q j Die Rhos. Caernarfon. i -Ao.- I LM' LEFT-OFF CLOTHING. Wanted I jL Ladies, Gents, and Children's. Beet prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. STAMMERERS.—"Can Stammer b3 S Cured by Correspondence P" Inter- ring booklet and expert advice free.— Wareing Netherville, Whalley, near Blackburn. OLESKINS Wanted, any quantity. Increased prices being paid. JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. ro FARMERS, TRADESMEN, AND OTHERS, XLend £ 5 to £ 1,000 on simple note of band. No security required. No I unpleasant enquires. Write the actual leader, A. DAVIES, Weeigate, Penbury Street, Worcester. ARMY and NAVY "SANTOL' PRE. A PARATiON for all Urinary Troubles. One box enough remedy, with I instruction and useful booklet. Boxes 2a 9d and 4s 6d post free.—EULME'S, I Chemist, Nottingham. Established 1892. AMRYWIOL. ADVICE FREE for stamp. Mrs D. Stewart's Famous Female Remedy never fails.—Address, 9, Guinea. Street, Bristol. OA LOVELY CROCHET PATTERNS, —Is; Id postage. Shepherd, 18, Addison ltoad, Preston. TO MOTHERS.—Nits are a curse. Try "Scholars' Ointment." In tins 6d j and Is post free. Agents wanted.—: Douglas, 6, Barlow St, Acomb, York. 1^" ILL THAT FLY I-It is the greatest Kbreeder of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills fliee, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O. W. THE WIFE'S DOMAIN, Simple and — harmless preparation for Female. Necessities. Always effective and never failing. Nottingham's Most Popular Remedy, with instructive booklet for family use. Is 1 jd, 2a 9d, and 4s 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- ting.am. Established 1892. AS SUPPLIED TO THE RED CROSS AHOSPITALS. Elad's Rheumatic Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Elad's Constipation Pow- ders, absolute cure- Children's Cooling Powders, "Speciality" (mention paper). Lotion, Is 2d Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S, 27, Treesdale Road, HARROGATE. PULLETS, fine large winter layers, 35a dozen. Six hens and cock, 20s. List free.-Hummell, Stratford, Essex. ASTROLOGY. Life events, changes, Afortunate days, business success, matrimony; two years' future added; send birth date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, HeathfielQ ivoad, Cardiff. RABBIT NETT IN G.-Long Field Nets, n Lines, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Pamall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. f ARGC PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. RUBBER GOODS DIRECT.-Send la 41 f or six a?sort?d samples and instruc- tive Booklet. Lists free.-Holloway and Ca., 489, Bordesley Oreen, Birmingham, c ELLULOID MARKING RINGS.- Is Sd 25; 2a 4d 60; 4s 100. All colours. Bestmake only. Samples free. —Lunesdale Poultry Farm, Slyne, Lan- caster. s EVL-N BEAUTIFUL 1914 PULLETS, IBs carriage paid. Approval.—Ro- bert IkiiiTiett, Butts, Frome. fiJf —j I GYDNEBYDO PAWB HEDDYW MAI 1 GRIFFITH JONES & Co., 7, 9 & 11, STRYD Y LLYN, CAKNAB VON. f II YDYW Y LLE Goreu a Rhataf yng Nghymru J Am bob math o Furnishing Ironmongery. GWNEIR ARDDANGOSIAD ARBENNSG Y DYDDIAU HYN MEWN j Cyllill a Ffyrc, Llwyau, &c,% AMRYWIAETH MAWR MEWN NWYDDAU TIN AC ENAMEL. j) DEWIS RHAGOROK MEWN OIL COOKING STOVES. tj ARVONIA BUILDINGS, SHOP CRUGAN. BANGOR. PWLLHELI h J tn '? n' __Jtj 4 -—— AT GYMRY. LERTiVl A'R CYLCH. Dymunwn wneud yn hysbys y gcellir cael y "Dincsydd" oddiwrth ein Dosbarthwr yn Lerpv; yn "whole- sale" ueu "retail," oa-' ymofyn ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and Newsagent, STRAND ROAD I JST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, YOOTLL, LIVERPOOL- I The "Dinesydd Cymreig" may be I .stained wholesale or retail from our ige-nt at the above address. R. B. DAVIES. Billposter, Bellman, and Advertising Contractor, 51, HIGH STREET. BLAENAU FESTINIOG. Proprietor of all the Principal Bill- wwting Station* 11:1 th. SJVurwi "Y DINESYDD CYMREIG" ydyw yr ORGAN SWYDDOGOL I UNDEB CHWARELWYR GOGLEBD • CYMRU. I CYNYRCHWYD GYDA LLAFUR UNDEBOL. BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Sett.) PWLLHELI, yn Ymweled a'r lleoedd canlynol yu wythnosol: Dydd lau.-Marke-t Vaults, Lila. gefni. Dydd Gwener.—Sportsman Hotel, Portmadcc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperand, 2, Palace Street, Caernarfon (gerlUn y Farchnad) Oil at y Gewynau i Ddynion He Anifeiliaid am Is lie a 2s 6c y BottI, 1e m vchwanegol drwy'r Post- y GWAED Y.W'R BYWYD. OS BYDB Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECtlYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei hun, holl fuddion a gwir ddedwyddwob iywyd, ond i un "arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn unig, lynwye hefyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn i'r "YSWIRIANT GENEDLAETHOL" tm y rheewm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digonol )'r cyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso arm nwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddycl yr oedran addawedig. Mewn ilawer iawn a achosion mewn bywyd, nid oes ragorach moddion na'r GWIN COCH TANGO [ ddal ysbrydoedd y dynion yn fywiog pan fo Uafur a lludded oaledwaith yn -3 mrmli V mafl V Iz lw 04 HI? 16mi" Cocl) Canao TANGO WINE., TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, llona yr iselfryd, PURA Y GWAED. rhydd egni i'r lluddedig, by^ydoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, | cwsg i'r anhunedd, a bywyd Or newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. I lae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- I byn llesbad oddiwrtho. Deuwch i deimio eich gwaed yn ffrwd hylif a chynes yn llenwi eicla gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd! oherwydd gwaeledd gwae<l, neu ar ol rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn iarfer bwyta blawd ceirch a rioe, er mwyn cael gwynebau Uwydwyn, yn hwn y mae eich mawr angen. j TYSTIOLAt 1 rl, Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llythyr diweddftf » eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddiwrthyL Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd. toreitbiog ynof. Anhunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi ffoi, a'm bywyd wedi troi yn fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am dano." Rhodder prawf ar un hotel o'r goreu 3a 6c; ail, 2s 6c; trydydd, Is to. i'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams, Harlech; Roberta, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, Pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David Wiilliams, Stag, DolgeUey; P&M, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blaenau; Charlton, Llya Caradoc, Bettws y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lake ADd Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, P«nmaeninawr; Roberts, Cbetaisk, Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, Pntif j R. W. Owen, Halfway, Portainorwic; T. Griffit-h Hughee, Dzufgnrt, Ebenezer. -or" W"'tI. 1'1- rm08UI;l all 'D\& '01"1' vinowou ag Aulanif Potel o'r goreu yn rhad .rwy'r Post am 3s 6c i leock nad ocs Siopan y. ei werthu, ond inIon at uRIrrlI n uwK^, UrugglSl, \,¡¡¡ernitnug. »