Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

DAN Y GROESI

News
Cite
Share

DAN Y GROES I NELYNTION TEULU AOWY'R CLAWDD. PELIV. Sadi a Dorothy yn Dod Adref. Hwyl a helynt mawr oedd yn Adwy'r Clawdd ac yn nhy Dr Gravel pan glywyd I fod Sadi Dorothy wedi cael "leave" i ddod gartr?f. Paratowyd i roddi gwledd goesawol iddynt yn nhy'r Doctor, a gwa- bodd holl inddasolion y cylch iddi. Methai y ddau deulu a gweled yr adeg yn dod ddigon buan gan mor awyddus oeddynt o gael eu gweled, yn enwedig ar 01 clywed am Sadi a'i glwyfau, a chafwyd ami i noson ddifvr gyda'r ddau dad yn trin a throi hclvntion y byd vngrvm eu hadgolion am ddigwvddiadau tebyg adeg bore oes. 0% oedd yr awydd yn gryf ynddynt hwy. rhard ydoedd ei fod yn ganmil mwv yn y ddau oedd vn t inegis yn rim y fagnel a thine y eleddyfau. Ond yr oedd yna ddiscord i'r ddau hyn yn y ffaith fod Cecil druan yn cael ei amddifadu o'r rhyddid hwn. Bii Dorothy a Sadi yn niethu deall beth fvddai oreu v. neud. prun ai mynd heb ddweyd ynte torri'r newydd wrtho. Modd bynnag, setlo i ddweyd wrtho wna-ethant, oblegid gallai fod ganddo rywbeth garai ei ddweyd wrth ei dad y byddai yn faloh o gael gwvbod yn ei gylch pan ddeuent yn ol. Felly bu, a Sadi gafodd y gwaith o dorri y ncwydd iddo a chymerodd Cecil ef yn frell na'r disgwyliad. Wel, ebai Cecil, hwyrach mai gwell ydyw eich bod chwi yn cael myned gartref i dorri'r garw gyda'm tad. Mae'n anodd i'r hen fachgen fedru meddwl am dana i ond fel hogun drwg, a tydw i yn gweld dim bai arno fo chwaith, achos hogun drwg ofnad.vu vdw i wedi bod fel y mae'r gwaetha'r n-od-cl. Ond byth et-o, byth imvv. Os ca i fendio'n iawn mi fala i na chaiffi y diafol nioi.-fv nhrin i fel leicith o eto. Cecil, ebai Sadi, mae arna i ofn eich bod yn troi gormod yn yr hen rych, toes dim isio son am yr hen fywyd rwan. Be neweh chi pan mae o'n dwad, ebai Cecil. Fedar dyn mo'i helpio. Tyda chi ddim yn cofio am y Mab At. radlon, Cecil, ebai Sadi. Mi drodd hwn- nw ei gefn 3r y wlad beU a'i wyneb at dy ei dad, a sbiodd o byth yn ol. Gweision cyflog a gwleddoedd ty ei dad welodd o am byth vvedyn. Toes yna ddim ond hynyna yn yr hanes, ebaj Cecil; ond mi rydw i'n siwr i fod ynta wedi cael amball i hamdden go ohvverw o ofidio ar ben i hunan. Yda chi'n meddwl y inedar dyn anghofio ei ffolineb, ohoelis i fawr. Twn i ddim y basa Ityny yn lies chwaith. Mae isio i ni gofio mistar mor galad ydi'r Hen Gna, a bwyd mor sal, a phrofiad mor chwerw sy'n y wlad bell. Oes yn wir, achos mi neith i ryw greadur drwg run fath a mi feddw] tnwy o'm catra pan a i yuo nesa. Wei, ia, meddai Dorothy, a'i dagrau yn rhuddio ei gwedd, ond toes dim isio i chi ddal i gofio am dano o hyd, Cecil bach. Be fasa chi yn leicio i ni ddeud wrth eicli tad ? Mi leiciwn i chi ddeud hyn wrtho. ebai Ceeil, er mwyn Iddo fo godi ei galon, fod i fab o'n ddyn newydd rwan, ac na raid iddo fo ddim poeni yn i gylch o. A'i fod o'n griddfan hyd weulod i enaid am iddo achosi marwolaeth ei fain. Pe baswn vn gallu cael fy mam yn ol iddo fo mi fyddwn foddlon i farw ddwy waith drosodd, baswn wir. Mae'n ddrwg gennyf fy mod wedi ei robio ef o'r wraig oreu'n y byd, a min- nau o'r fam oreu sangodd y ddeuar erioed. Tydi'r ddiod yma yn felldigedig ydi wir. Cecil, Cecil, ebai Sadi, peidiwch siarad felna. Y r oodd ef a Dorothy wedi cael eu Henwi gyda dagrau. Yn wir yr oedd ( Dorothy wedi gorfod eistedd i lawr i wylo a Sadi yn methu dal yr olygfa. Peidio siarad felna'n \?r, ebai Ce?il.. Tydi o'n iechyd i'm calan i gael deud fy mhrofiad wrtho chi sy yn fy adnabod vn f dda, Yr wyf yn gofyn j chi ddeud wrtll V fy nhad pan welwoh chi ef y bvdd iddo pyrarfod a mab hollol newydd pan gwel cfe ef nesaf. Fe wnawn. ebai Sadi. Oes gennych rywbeth a rail, Cecil ? Wel oes, ebai Cecil. Twn i ddim But y deudwch chi hyn chwaith ond mae o ar f.v nghalon ers wythnosa. Newch chi ddeud wrth fy nhad i a'ch tad chitha nad vdi y seleiydd yna sydd ganddynt yn eu tai ddim yn betha da, i fagu plant yn eu hogla. Nad ydi'r gwinoedd a'r gwirod- ydd ddygir ar y byrddau ddim yn bethau priodol i'w rhoi yngolwg y plant. Newch chi ddeud2 Sadif Fe ddeuda i ryAvbeth ofynwch, ebai Sadi. Ond beth ydi'ch seilia chi dros i mi ddeud ? Mi ddeuda i wrtho chi rwan, eba,i Cecil. Tydw i ddim yn meddwl y baswn i wedi cyffwrdd a dafn o'r ddiod feddwol pe tawn i heb i welad o gartra. Rown i wedi mund yn hoff ohono, ao yn meddwl nad oedd yna ddim drwg ynddo fo o gwbwl, gan fod fy nhad a'm mam yn ei gymrud, a,'eh tad mam chitha, a'r gweinidog- ion a' offeiriaid yn cymeryd Port Wine a Champagne fel rhywun arall. Rliwng y cwbwl fe eis i feddwl mai bod yn ddyn "full bloom" oedd medru yfed ac ysmoc- io, a dyma fi heddyw yn "wreck." Newch chi ddeud hyn wrthynt, Sadi? Wel, gwnaf, ebai Sadi. Ond fe ddywed fy nhad wi thyf pam yr oedd yn rhaid i chi fund yn feddwyn mwy na fi. Fydda i byth yn proii dafn ohono, er fod fy nhad vn ei gadw gartref. T'dä chi ddim ond yn cryfhau fy argi- ment i, ebai Cecil. Mae isio chi gofio mai amddiftyn y gwan sydd eisio, ac nid gweithio'r byd ar gyfer y cryf. Koeddwn I i yn rhy wan, ac y mac yna fwy o rai run I fath a fi vn y byd yma, na l'hai fel y chi. Tasa'ch tad yn cich cymeryd chi yn siampl, a phawb yn gneud run fath ag o, fe gcdwid diod ymhob ty, ac fc ddifethid miloedd o rai run fath a mi. 0, Sadi, anwul, a w newch chi ddeud li.vii yn gar. edig wrth fy nhad i a'ch tad chitha. Y mae arna I isio albed rhai rhag mund i'r trap yr eis i iddo fo. Mi ddwedai i, ebai Sadi, raid i chi ddim pet in so. Oes gennych chi rywbeth arall, gofynai Dorothy; v mae'n lhaid i Sadi fynd yn awr. Dim ond chwi fy nghofio yn garedig at bawb, a dweyd wrthynt mai fi fydd y nc-saf yn dod i edrveh am danynt yn Cecil newydd tbon. Fe wnawn hynny yn reit siwr, ebai Sadi, a bydd yn dda gan yr ardal glywed am danoch. Prynhawn da, Cecil, fo fyddwn yn mynd yforu, ac ni chaf amser i ddod yma. Gobcithio y cewch amser dedwydd ncs dof yn ol. Prynhawn da, ebai Cecil. Pob lwc i chi. Coli.vcli fi at bawb, yn cnwedig fy nhad. prynhawn da. He Wyddech chi beth, ebai Dorothy wrth Sadi, mac r bachgen yna wedi cael tro ardderchog. Os cafodd rhywun ei achub crioed; Cecil ydi o. IVel ie, ebai Sadi. Alae on siwr o fod yn genuine hefyd. Tydi hi cystal a bod yn y Seiat yn gwrando arno fo yn siarad. Ydi wir. ebai Dorothy, y mae hi, Pryd y do i acw yforu p Dowch acw am ddeg y bore, byddwn yn cyehwyn am hanner awr deg. Alright, ebai Dorothy. Prynhawn da. (I'w barhau.)

Advertising

ACHUB BYWYD BACHGEN. I

LLOFRUDDIO DWY FILIWN 0I ARMENIAID.

-to- I Y CAISER YN MADDEU…

GWRTHOD PARDWN. I

CYFLE I FFERYLLWYR.I

I CYMANFA BEDYDDWYR ARFON.…

Y CADFRIDOG OWEN THOMAS.

DISGWYLIAD Y CAISER. I

.MEDDYGINIAETH NATUR.

SENEDD Y PENTREF.

SANDY YOUNG Y PELDROEDIWR.