Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHOP TRYFAN STRVDYLLYN Mae'r haul yn gwenu ar ein bro, | A'r meusydd oil yn hardd; Eu cenad ddwedant yn eu tro Am droi i Siop y Bardd; • Mae yno ddeunydd cludwch cain At wisgiad dydd a nos, Ceir pwynt yr haul a'r ser at rhain, 'Does hafal i Die Rhos. j » ■ GAN Richard Williams Y MAE'R GYFLENWAD GOREU AT DYMOR YR HAF, DOW OH,. YNO I GYD. Nid fcf sy'n dweyd eu bod yn rhad, Fe ddwed y stwff am hyn, Gall fentro barn y dref a'r wlad Am Try fan House, Stryd Llyn; Dowch yno i roi tro mewn pryd, A pheidiweh colli'r chance, Y cyfle goreu yn y byd I'w dod yn awr, at once. Die Rhos. Caernarfon. "q 1 _Y'W'" "WlI"r LEFT-OFF CLOTHING. Wanted JLj Ladies, Gents, and Children's. Beat prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. STAMMERERS.—"Can Stammer ba S Cured by Correspondence P" Inter- f-ting booklet and expert advice free.— 'V. Wareing Netherville, Whalley, new 11 lackburn. MOLESKINS Wanted, any quantity. Increased prices being paid.JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. fO FARMERS, TRADESMEN, AND OTHERS, Land 95 to £1,000 on simple note of JL hand. No security required. No iinpleaeant enquires. Write the actual tender, A. DAVIES, Wegfegjate, Penbury Street, Worcester. ARMY and NAVY "SANTOL' PRE- PARATION for all Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 2s 9d and 4s 6d post free.-HULME'S, Chemist, Nottingham. Established 1802. | t AMRYWIOL. I ¡DVICE FREE for stamp. — Mr. D. ¡Stewart's Famous Female Remedy never faHs.—Address, 9, Guinea Street, Bristol. CROCHET PATTERNS, ?? LOVELY CROCHET PATTERNS, ??-? Is; Id postage. Shepherd, 18, Addison Road, Preston. TO MOTHERS.-Nits are a curse. Try -L "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.— Douglas, 5, Barlow St., Acomb, York. TZ'ILL THAT FLY!—It is the greatest Kbreede,r of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. THE WIFE'S DOMAIN, Simple and harmless preparation for Female Necessities. Always effective and never failing. Nottingham's Most Popular Remedy, with instructive booklet for family use. Is lid, 2s 9d, and 4e 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- ting'am. Established 1892.:  S SUPPLIED TO THE RED CROSS AHOSPITALS. Elad's Rheumatic Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Elad's Constipation Pow- ders, absolute curt. Children's Cooling Powdery "Speciality" (mention paper). Lotion, Is 2d; Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S, 27, Treesdale Road, HARROGATE. PULLETS, fine large winter layers, 858 dozen. Six hens and cock, 20s. List free.-Hummell, Stratford, Essex. ASTROLOGY. Life events, changes, Afortunate days, business success, matrimony; two years' future added; send birth date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, Heathfielo ttoad, Cardiff. RABBIT NETTING.-Long Field Nets, RLine,s, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. LARGE PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.—20, Salis- bury Avenue, Southend. RUBBER GOODS DIRECT.—send 18 —? for six assorted samples and instruc- tive Booklet. Lists free.—Holloway and Co., 489, Bordesley Oreen, Birmingham, c ELLULOID MARKING RINGS.- Is 3d 25; 2s 4d 50; 4s 100. All colours. Bestmake only. Samples free. -Lunesdale Poultry Farm, Slyne, Lan- caster. SEVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 18s carriage paid. Approval.—Ro- bert Bennett, Butts, Frome. Dewis Digymar mewn Dodrefn POPETH TUAGAT GAEL TY A CARTREF CYSURUS. Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd DD!Q yn ein galluogi i arbed arian yn y PRIS. Mae ein profiad yn ein galluogi i ANSAWDD brynu nwyddau o ragorach MaiuHwW Mae ein hawydd i gadw eich PM/A Q A kl A CTLI cwsmeriaeth yn ein cymell i GWASANAETH roi ein goreu i'ch SWID J cwbl ydyw .EOMLONRWYtiO  -¡  GRIFFITH !??§SF? &B? Cat?? Complete House Furnishers, CARNARVON. ARVONIA RUILDINGS,C'IOP CBUGAN. I BANGOR. = » PWLLHELI 3b fa .=:a=s=s=s=a<f I AT GYMBY LERra A'R CYLCH. Dymunwn wneud yn hysbys y gellir cael y "Dincsydd" oddiwrth ein Dosbarthwr yn Lerjv1; yn "whole- sale" neu retail," 0,ir1 vmofyn ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and c-.wsa g ent, STRAND ROAD I JST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, tOOTLE, LIVERPOOL I The "Dinesydd Cyinreig" may be I obtained wholesale or retail from our igent at the above address. R. B. DAVIES. Billposter, Bellman, and Advertising Contractor, II. HIGH STREET, BLAENAU FESTINIOG. Proprietor of all the Principal Bill- eoatin, Station* ia thz irowu, BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setterr PWLLHELI, yn Ymweled a'r lleoedd canlynof yn wythnosol Dydd Iau.-Market Vaults, Llub gefni. Dydd Gwener.—Sportsman Hotel, Portmadoc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperance, 2, Palace Street, Caernarfon (gerllat* f Farchnad). Oil at y Gewynau i Ddynion act Anifeiliaid am Is Ifc a 2s 6c y Botd, Sc yn ychwanegol drwy'r Post. J. ELIAS AND SONS. HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Best Selection 01 Ladies' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Also Agent for Metopol Razors. y GWAIRD YW-'R BYWYD. I OS BYDD Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Crnwya-y budd hwn ynddo ei hun, boll fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd, ond i un "arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna yn unig, tfliwys hefyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn i'r IIYSWIRIANT GENEDLAETHOL" am y rheawm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digonol o'r cyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso arni mwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaoodyd yr oedran addawedig. Mewn llawer iawn o achosion mewn bywyd, nid oes ragorach moddion na'r GWIN COCH TANGO i ddal ysbrydoedd y dynion yn fywiog pan fo Ilafur a lludded oaledwaitli yn ymosod ar ou cyrph. Y mae y '.a t in -,L Gioin Cocb Canao TANGO wine TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona yr iselfryd, PURA Y GWAED, rhydd egni i'r lluddedig, byr7doliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd fir newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byn lleshad oddiwrtho. Deuwch i deimlo eich gwaed yn ffrwd hylif a chynes. yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar ol rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Cliwi ferched ieuainc ag Bydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn hwn y mae eich mawr an gen. TYSTIOLAETH. Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llythyr diwo<Wa< ft ddywed :Ma.e eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddiwetbyf, Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wodi troi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi ffoi, a'm bywyd wedi tttM jm fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am dano." Rhodtler prawf ar un botel o'r goreu 3s 60; ail, 2s 6c; trydydd, la 00. i'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams, Harlech; Roberto, II Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, Pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David Wiilliams, Stag, Dolgellay; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Bla-enau; Obstitoo, Llys Caradoc, Bettws y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lake and Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, Ponmaemmawr; Roberts; ChamfaA', Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Anna, Pectir; I R. W. Owen, Halfway, PortdinQrwio; T. Griffith Hughee, i I Ebenezer. Anfonir Potel o'r goreu yn riiad trwy r Post am a oc i leoisM1 nad oes Siopau yn ei werthu, ond anion at GRIFFITH OWEN, Druggist, Caernarfon. I