Hide Articles List

17 articles on this Page

[No title]

SWYDDFA ARGRAFFU AMERICA

-.-1 ADFERIAD CANTOR CYMREIG

MOELTRYFAN.

News
Cite
Share

MOELTRYFAN. Gwyl Oregethu. Cynhaliodd eglwys Hermon in gwyl fivnyddol, yr hon sydd yn lien wyl bregethu ganddynt ar y Sul- gwyn crs biynyddoedd lawer. Dechreu- wyd y cyfarfod nos Sadwrn. Y gweini- dogion oeddynt: Parchn H. P. Williams, Caergybi J. Gamwy Evans, Pendref, Caernarfon. Cafwyd tvwydd1 ffafriol, a chynulliadau lliosog, a phregethau gryni- us a nerthol iawn, ac "ysbryd y peth byw" yn cael ei deimlo yn amlwg yn y Ile, ac amryw yn barod i ddweyd "Diau fod yr Arglwydd yn y lie hwn." Bendith Duw fyddo ar y pregethu mewn symbylu yr eglwy.s ) iwy o ffyddlondeb gyda gwaith yr Arglwydd yn v lie. t'f Rhwymyn Priodasol. Dydd Mereher, Mehefin 14eg, yn yr apdal hon, cafwyd golygfa oedd yn peri diddordeb cyffx-ed'nol i'r gvmydogaeth ar yr achlysur 0 briodas Mr Solomon Jones (Alaw Cad- fnn), Ty-Idyu Hen. Rhosgadfan. gyda. Miss Kato Ellen Hughes, merch ieuengaf Mr a lrs HugllPs, Hod Afoll. Yr oedd yn amlwg ddigon ar yr amlygiadau gafwyd gan nifer Plawr o'r ardalwvr a chyfeillion calon i'r pnr ieuanc siriol a eerchog. Casglodd niier mawr o amgylch y He i fwynhau yr olygfa ac i ddymuno yn dda i"r cl(it-iicld.n ieuanc yn eu byd newydd. Chwifid y banerau a disgvnai y reis yn gawodau at- y moduriau gludent y partion i lawr i Gaernarfon. Cyn cyihwyn cafwyd borebryd yng nghartref y briodasfereh. Ynglmpel Salem, Caernarfon, yr unwyd hwy yn y cyfamoel gan y Parch Hugh Davje, Abc.-i-c-rcli,, Pwllheli, fief cyn hen weinidog Hermon am flynyddoedd lawer, yr hyn sy'n profi nad yw biynyddoedd yn gwisgo eu parch dwfn iddo yn y lie. Gwasanaethwvd fel gwas gan Mr Charles Jackson, ae fel morwyn gan Miss Annie Hughes, chwaer y briodasfereh. Yn bre- sennol yn y briodas yr oedd Mrs Jones, mam y priodfab Mr J. Elias, Hughes, tad y briodasfereh; Mr John R. Jones, brawd y priodfab, a'i briod, Mrs Ellen Jones; Mri Owen E Hughes a, Johnnie Hughes, brodyr y briodasfereh, a Miss Maggie Jones, cvfnither i'r briodasfereh. Aeth y par ieuanc i Bwllheli i dreulio eu gwyl briodasol. Boed j'r rhwymyn eu hwylio. i fywyd dedwydd a lwyddiannus.

TRAGWYDDOL GOSB.

PWYLLGOR ADDYSG ARFON..1

LLYS APEL SIROL ARFON.

CYNHAEAF GERMANI.

I - ...BANGOR.--I

IBETTWSYCOED.I

I __-CRICCIETH. I

IDOLGELLAU.-I

IDWYRAN.I

NEFYN. 1

-MYNYDD -LLANDEGAI.-

LLANRWST.

-PENRHYNDEUDRAETH.