Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

I OYDD MAWRTH.

TRIBUNAL SIROL ARFON. I

News
Cite
Share

TRIBUNAL SIROL ARFON. I Y Dyfarniadau, I Bu eisteddiad o'r uchod dydd Mercher a, dydd lau diweddaf yng Nghaernarfon. Cyn dechreu ar y gwaith galwodd y Cyn- rychiolydd Milwrol sylw y tribunal at gylchlythyr y Swyddfa, Ryfel ynglyn a safle y dynion wrthodwyd gan y meddyg ar ol Awst 14. Yn y Mesur Gwasanaeth Milwrol TRhif 2) rhoddwyd hawl i Gyngor y Fyddin i alw ar y dynion hyn i fyned o dan arholiad feddygol arall, a rhybudd i'w anfon allan cyn Medi laf. Os y byddai y dyn yn cael ei dderbyn am wasanaeth o dan yr ail arholiad, ni fyddai y dystysgrif gyntaf yn dda i ddim iddo. Dywedodd hefyd fod y ddau fis o ras i ddynion heb aidystio- wedi ei dynu i lawr i bythefnos. Mewn achosion dynion gaf- odd ryddhad am eu bod mewn "starred trades," mae ganddynt hwy hawl i'r ddau fis o ras, ond rhaid iddynt fod yn y galwedigaetliau hynny er mis Awst di- weddaf. Mae gan y dynion sydd yn gweithio mewn ffatrioedd arfau hefyd hawl i ddau fis o ras. Mae felly yn aros gyda dynion I sydd wedi eu rhyddhau am resymau eraill i wneud apeliadau newyddion, naill ai i'r tribunal lleoel neu sirol. Fodd bynnag, I rhaid gwneud hyn ymhen pythefnos o Mai 25ain. I Y Dyfarniadau. Y dyfarniadau oeddynt:- S. Cecil Ingham, Hendy, Caernarion, rhyddhad hyd Mehefin 30ain. W. E. Whiskin, Orchard House Caer- narfon: Dim rhyddhad. John Elias Jones, Rallt Deg, Llanrug: I fyned o dan arholiad feddygol. J. Pritchard Jones, Llanrug: Dim rhyddhad.. Thomas Evans, Tyddyn Llwydyn, Caer- narfon: Dim rhyddhad. John Richard Jones, 34, Pool Side, Caer- narfon Dim rhyddhad. Ebenezer Hughes, Blaenyfoel, Nebo: Ddim i'w alw i fyny hyd Mehefin 30ain. John Jones, Pontcloddfa'r Lon, Nantlle: Rhyddhad hyd Gorffennaf 31. Robert D. Jones, Bryn Derwen, Rhos- tryfan: Rhyddhad hyd Gorffennaf 31. R. Williams, High Street, Ebenezer Dim rhyddhad. Abram Hughes, Foel, Dinorwig: Rhydd- had hyd Mehefin 30. R. A. Owen, Bryn Elen, Waenfawr: Dim rhyddhad. J. Lloyd Jones, Taleithin, Ebenezer: Rhyddhad hyd Gorffennaf 31. W. J. Hughes: Cross Keys, Clwtybont: Dau fis. Owen G. Jones, Bryn Hyfryd Terrace, I Penisa'rwaen: Dim rhyddhad. Robert Hughes, Glynafon, Waenfawr Dim rhyddhad. Brutus C. Jones, Glanrhyd Terrace, Llanwnda: Dim rhyddhad. O. Price Rowlands, Caradog Place, Ebenezer: 1 fyned o dan arholiad feddygol. O. J. Thomas, Dinas, Waenfawr: Rhyddhad amodol. Robert Williams, Ty Cape], Ebenezer: Dim rhyddhad. R. H. Williams, 67. Bangor Street, Felinheli: Dim i-bvd(lh,-td. Michael M. Jones, Brithdir, Llanberis: Dim rhyddhad. Ellis Jones, Fronhyfryd, Llanrug: Ddim i'w alw i fyny hyd Gorff 13. R. R. Williams, Cae Glanrafon, Nebo: Rhyddhad amodol. Henry Price, Caerffynnon, Penisa'r_ waen: Rhyddhad hyd Awst 13. John Thomas Jones, Albion Inn, Caer- narfon: Ddim i'w alw hyd Gorffennaf 31. Price G. Williams, 14, County Road, Penygroes: Rhyddhad 0 wasanaeth ym. laddol. J. E. Thomas, Glanllyfnwy, Penygroes; I fynd o dan arholiad feddygol. Gwrthodwyd apel Mr David Thomas, 4, Brynderwen, Talysarnj ond rhoddwyd caniatad iddo apelio i'r Tribunal Canolog. Thomas Jones, Lleuar Fawr, Penygroes; Ddim i'w alw hyd Gorffennaf 31. John E. Jones, Cefn Elen, Llanrug: Dim rhyddhad. Edward Jones, Lawr Ynys, Bontnewydd: I fyned o dan arholiad feddygol. Richard Parry, Twlcisaf, Nazareth: Dim rhyddhad. E. J. Rowlajids, Penbrvn Madog, Tal- ysarn: Ddim i'w alw hyd Gorffennaf 31. Thomas Hughes, Tanywaen, Rhos- tryfan: Ddim i'w alw hyd Mehefin 30. E. H. Griffith, Bryn Ifor, Upper Llan- dwrog: Dim rhyddhad. W. Williams, Canton House, Penygroes: Rhyddhad amodol. Levi Jones, 8, Eifion Terrace, Talysara: Ddim i'w alw i fyny hyd Gorffennaf 31. M. R. Williams ,Ty Newydd, Llanberis: Dim rhyddhad. Rowland Williams, Glandwr, Waenfawr: Pedwar mis. Hugh Jones Roberts, 15, Water Street., Penygroes: Ddim i'w alw hyd Mehefin 30. W. J. Thomas, Fron Chwith, Rhos- tryfan: Ddim i'w a,lw hyd Mehefin 30. J. H. Jones, Tyddyn Mawr, Groeslon: Rhyddhad llwyr.

Family Notices

IDYDD LLUN.

I MARCHNADOEDD.I

' ICYNGOR GWYRFAI. '

Advertising

ITORWR BEDDAU ANHEBGOROL.

Advertising