Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

I OYDD MAWRTH.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I OYDD MAWRTH. I BRWYDR NORTH SEA. Mae colledion y North Sea. yn llawn i law yn aWl". Y cyfanswm ydyw 14 o'n llongau, ac nid 17. Mae y Morlys wedi eu boddloni fod y gelynion fan leiaf wedi colli 18 o'u llongau, os nad Uawer lllWY. Dyma y rhestr ddiweddaraf:— Colledion Germanaidd. Dreadnought Battleships 2 Dreadnought Cruisers 2 Light Cruisers newydd (Weis- baden a'r Elbing) 2 Light Cruisers hynach 2 DistrywyJdion (y fan leiaf) 9 Submarine 1 Cyfanswm 18 Colledion Prydain. Dreadnought Battleships 0 Dreadnought Cruisers 3 Armoured Cruisers 3 Distrywyldion 8 Submarines 0 ('yfanswm 14 inid oes unrhyw amheuaeth yn awr na ddarfu i'r Ljnges Brvdeinig gael buddug. oliaeth fawr, a buasai wedi diffwrytlioll, gelyn onibai iddynt, ddianc tua'r diwedd. Dywedir fod cyfansnru ein colledion fwy nag im-ar-ddeg gwaith trymach na brwydr Trafalgar, ac fod 5,421 wedi eu lladd, achubwyd 45 o swyddogion a 107 ¡ o'r dwylo. BU DOUG OLIAETH RWSIAIDD. Daw y newydd swyddogol o Rwsia am fuddugoliaeth ddwbl. Yn nhiriogaeth y Dvinsk i'r gogledd o linell y rheilffordd yn Ponievece, darfu i'r gelyn, ar ol ysgubo ein ffosydd gyda than, geisio cymeryd yr ymosodol, ond taflwyd hwy yn ol. Bore Sul lledodd yr ymladd o ffrynt yr Afon Pripet i derfynau Roumania. Mewn am- ryw sectors cafodd ein milwyr, drwy gy- morth ein cyflegrau, Iwyddiant mawr. I fyny i heddyw y maent wedi cymeryd tua 13,000 yn garcbarorion, a meddiannu gynau a gynau peirianol. Mae, ein cyf- legrau yn symud ymlaen yn rhagorol, gan dynu i lawr waith y gelyn ar bob Haw, ac fel y mae'r cyflegrau yn gweithio mae ein milwyr yn symud ymlaen gan gymeryd meddiant o safleoedd y gelyn. Ynghwrs ,n' ymladd ddydd Sul lladdwyd Cyrnol J. Lowrie, ac anafwyd yn ddifrifol y Cyrnol Von Tsigler. I SUDDIAD TRANSPORT AWSTRIAIDD. Adroddir yn swyddogol fod un o'n Hongau rhyfel ddvdd Sul wedi torpedio a suddo un o transports y gelyn yn Dalma- tian Channel. I SYNDOD EIN MORFILWYR. Mae morlilwyr porthladdoedd y gogledd- ddwvrain yn methu deall amcangyfrif y Morlys o golledion y gelyn., Mae criw tair o ddistrywyddion sydd wedi cyirae J.I J i'r harhwr yn hawlio iddynt hwy wneud i ffwrdd a saith c longau'r gelyn: pump o ddistrvwyddion a dwy submarine. Dy- \vedant fod eu cychod hwy yn ymarferol wedi dod heb yr un niwaid. I n ADRODDIAD GERMANAIDD. xlawiia r adroddiad Germanaidd ddoe eu bod wedi atal yr holl ymosodiadau Prydeinig yn nwyreinbrth Ypres ddydd Sul, a'u bod v ed" ymosod yn llwyddianu is ,ar ein ffosydd ar ochr orllewinol y Meme. Dywed yr adroddiad fod bnvydro ffyrniix yn myned ymlaen rhwng Cailette Wood a Damloup, ac fod y magnelwyr German- aidd wedi atal holl ymosodiadau y Ffranc, od gyda eolledion trymion. Y FFRYNT ITALAIDD. I A ganlyn ydyw adroddiad Rhufain ddoe :—Yn Nyffryn Lagarina darfu i'r gelyn ddoe ymosod ar ein safleoedd mor belled a Pasubio, ond atebodd ein mag- nelwyr yn effeithiol iddynt. Yn ystod y dydd ar hyd y Trntino darfu i'n cyflegr- wyr ymosod yn Uwyddiannus ar y gelyn. Nid oes unrhyw gyfnewidiad yn y safle yn Nyffryn Sagana. Gollyngodd awyrwyr i'r gelyn ffrwyd-belenau ar Ala, Verona, Vicenza, a Schio. Yehydig ddifrod wnaed ganddynt. Fel ad-daliad ymosododd ein hawyrwyr ar wersylloedd y gelyn yn Nyff- ryn Astico, a, chawsant ganlyniadau rhag- orol. Dychwelasant yn ddiogel. Dywoo- ir fod yr Awstriaid yn Trentino wedi colli I y pedwerydd ran o'u byddin. YN ARMENIA. Dywed adroddiad o Petrograd fod y Rwsiaid wedi encilio o Mamakhatun oher- wydd fod adgyfnerthiadau Twrcaidd wedi ymddangos yn y lie. Nid oedd hyn, fodd bynnag, yn annisgwyliadwy. Rhwng y lie hwn a. Kirkabazar rn:)e'r Twrciaid yn eef- ydlu byddinoedd mawrion. Nid yw yr enciliad hwn o eiddo y Rwsiaid yn effeith- io dim ar ffrynt y Caucusus gan y gallant gadw eu gohebiaethau i fyny ar hyd y ffrynt. Y FYDDIN SERBIAIDD. I Dywed adroddiad o Salonika fod y 1 fyddin Serbiaidd wedi ei hail sefydlu, ao i yn ddiddadl mae'r digwyddiad hwn yn un o wyrthiau y rhyfel. Chwe mis yn ol ni ellid dweyd ei bod mewn bodolaeth. Mae golwg rhagorol ar yr holl filwyr, ac y maent yn barod am frwydrau pellach. Onibai am y cymorth roddwyd iddynt gan y Prydeinwyr a'r Ffrancod buasai'n am- hosibl iddynt byth ddod i fodolaeth dra- ehefn.

TRIBUNAL SIROL ARFON. I

Family Notices

IDYDD LLUN.

I MARCHNADOEDD.I

' ICYNGOR GWYRFAI. '

Advertising

ITORWR BEDDAU ANHEBGOROL.

Advertising