Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

TRYCHINEB SIR FON. I Ym Mra-wdlys Sir Fon ddoe (ddydd Llun), o flaen y Barnwr Coleridge, cy- huddwyd John Elias, 78, amaethwr, Lldn- faethlu, o lofruddio ei fab trwy ei saethu gyda dryll. Rhoddwyd tystiolaeth i brofi nad oedd y tad a'r mab, y rhai oedd yn byw gya'u gilydd, ar dermau da. Can- fyddwyd y mab yn fanv gydag archoll yn ei ben, a dryll wrth ei ochr. Dywedodd dau feddyg eu bod o'r fam na allai y mab wneud yr archoll ei hunan, ao na allai y traocedig yehwaith osod y dryll yn y safle y cafwyd cf. I Gohiriwyd yr achos hyd heddyw. DIRWY 0 GAN PUNT A'R COST^U. I Yn Llundain ddoe (dydd Llun), dirwy- wyd yr Anrhyd. Bertrand Russell i lOOp a lOp o gosfau o dan Ddeddf Amddiffyn Gwlad. Y cyhuddiad yn ei erbyn ydoedd cyhoeddi pamffled yn delio gyda iledfryd rbddwyd ar wrthwynebydd cydwybodol. Mae'r cyhuddedig yn wyr i Arglwydd John Russell. Rhoddwyd wyth niwrnod iddo i dalu, neu 61 niwrnod o garchariad. Hys_ bysodd y llys ei fod am apelio yn erbyn y ddedfryd. FFRWYDRAD MEWN FFATRI DDILLAD. Cafodd un dyn ei ladd a dau arall eu clwyfo ntewn ffrwydrad mewn ffatri ddillad yn Mile End dydd Llun. CANIATAD I APELIO. Rhoddodd y Llys Apel Troseddol ddoe (dydd Llun) ganiatad i Albert Bright, yr hwn ddedfrydwyd i benyd wasanaeth am ei oes ym Mrawdlys Leeds, i apelio yn erbyn ei ddedfryd. Cafwyd ef yn euog o geisio cael gwybod- am,h o weithfeydd y Mri Vickers, Shef- field, fuasai'n ddefnyddiol i'r gelyn. TRYCHINEB CARTREFOL. Gan na ddaeth dispenser o'r enw Charles Warlow Farrow, 38 oed, Chirkdale Street, Lerpwl, at ei waith, aethpwyd i fewn i'w dy, a chanfvddwyd ef a'i wraig yn gor- wedd yn eu gwely, aru merch mewn cryd. Yr oedd ei wraig yn farw ac yr oedd ef a'r plentyn yn anymwybodol. Symudwyd hwy i Stanley Hospital neithiwr (nos Lun), a dywedir eu bod yn gwella. yn fodd. haol. GLANIAD TRIBICH LINCOLN. Dydd Llun, cyrhaeddodd Tribich Lin- coln, cy$_ A..S. dros Darlington, yn Lerpwl ar y Cameronia, ao aethpwyd ag ef i Lundain. Dygir ef o flaen ustusiaid Bow Street heddyw. DIANGFA GYFYNG I'R CAISER. Yn ystod ymweliad diweddar y Ca-iser a Mitau, ar lannau y Baltic, ehedodd dau awyrwr Rwsiaidd uwchben y dref, a goll- yngasant nifer o ffrwydbelenau. Gad- awodd y Caiser y dref yn frysiog. CORFF MEWN BEUDY. Mae corff dynes wedi ei gael mewn beudy yn Ashby Folville, Leicestershire, ac y mae'r heddlu yn chwilio am ddyn y gwelwyd hi gydag ef ddiweddaf. Tua 40 oed ydoedd, o ymddangosiad crwydryn. BOODIAD DAU FRAWD. Mewn (;west yn Woodplumpton, nos Lun, ar Thomas Hargreaves, gwas ffarm, a Stephen Hargreaves, preifat yn y Loyal North Laneashires, bwriwyd rheithfa,rn o "Foddiad damweiniol." Bu'r ddau foddi yng Nghamlas Preston a Lancaster. Gwelwyd y ddau yn oerdded ar hyd ochr y gamlas nos Sadwrn, ac ni welwyd hwy yn fyw wedyn.

I OYDD MAWRTH.

TRIBUNAL SIROL ARFON. I

Family Notices

IDYDD LLUN.

I MARCHNADOEDD.I

' ICYNGOR GWYRFAI. '

Advertising

ITORWR BEDDAU ANHEBGOROL.

Advertising