Hide Articles List

11 articles on this Page

PENNOD XLI.I ■ '\

I "LLAIS RHYDD! D." -I

News
Cite
Share

I "LLAIS RHYDD! D. I Y Bregeth ar y Mynydd. I Yn "Lbis Rhyddid" mis Mai ceir Nod- iadau ystwyth, gafaelgar, ac amserol, fel arfer. Fel pob cyhoeddiad arall heddyw, ceir mai y rhyfel sy'n cael y sylw blaenaf, ac felly "Trem Amgylch-Ogylcli" "Llais Rhyddid." Dechreuir trwy ddangos fel yr oeddym fel Cymry wedi ein trwytho yn nysgeidiaetli Crist yn erbyn milwra a lladd, i garu ein gelynion, ac i gashau jingoyddiaetli. Ond pan ddaeth newydd erch o German) aeth popeth yn deilchion, a "diflnnodd ein hen gl.edoau hedd-garol fel tai,tli o flaen y corwvnt. Dechreuas- om chwythu corn y gad o'r pwlpud a'r llwyfan, bawb am yr uchaf Ac er syndod, caredigion lieddweli oedd ar flaen. y deffroad, a Mr Lloyd George, o bawb, yn arwain y 11 uoedd. Hwynt-hwv yn awr I oedd fel meirch rhyfel yn ffroenio mwg a than. Troes gweinidogion heddwch yn 'recruiting officers,' a. dringai rhai ohonynt i'r areithfa mewn gwisg okbald yn lle'r got ddu a'r ffunen wen. Bob SabotJi, yn gymysg ag efengyl y Tangnef- edd, mewn capel ao eglwys, anogid pawb • av a fedrai i wisgo arfau cnawdol y filwr- ieth ac i ddod allan i ymladd dros eu gwlad. Beth am y bregeth ar y myn- v,Jd ? A oc?dd iiie-,tir o ydd ? A oedd mesur o 'Moratorium' wedi ei gyhoeddi gan Frenin Heddwch, yn rhyddhau pawb o'i ddisgyblion oddiwrth eu rhwymedigaethau i'r deyrnas nad yw o'r byd hwn? Ai tew croen yn unig oedd dyfnder ein hargyhoeddiadau pan y llwyddasom i'w taflu ymaith mor gyflym a, diseremoni?" Dua.ai'i- nodiadau yn rhagorol o effeith- iol pe heb ysgrifennu mwy; ond credwn fod yr "apology" sy'n dilyn yn eu difetha. Wedi dweyd nad achwyn y maent, a'tl bod eu hunain yn y camwedd, a gofyn ai tybed mai dyna oedd dysgeidiaeth Crist, a Beth fuasai Ef yn ei wneiid pe buasai'n awr ar v ddaear ? Ac wedi mynd di a- abefn at y Bregeth ar y Mynydd, ac i ryw fesur yn pariiau i gydymdeimlo a'r rhai I sydd yn glynit wi-th yr hen argyhoeddiad- au. "Eta rywfodd," ineddent, "ag 's- tyried yr amgylchiadau presennol, nis gallwn feddwl fod pob adnod o eiddo'r Iesti i'w de-all yn iioltol, lytitieritiol. 'Ideals' < ydynt i ymgyrraedd atynt, ac nid gorchy- mynion i'w cario aUan gan nad beth fydd- o'r amgylchiadau." Wei wel, os mai dyna yw'r Bregeth ar v Mynydd, fe all amgylchiadau rwystro i'r delfiydau gael eu sylweddoli byth. MaR gemiym llys gweddio dros ysgrifennydd y nodiadau: "Agor lygad y ilanc." Ceir yn v rhifyn bregeth goeth gan y Parch W. O. Jones, B.A., ar "Barzilai/' Llytbyr o Ffrainc. Ail Bennod "Dau o Fecligyn yr Ardal," "Y Lloer," gan E. T Evans, Morfa Nefyn, He am ryiv o bet in da oraill. Gellir mentro rhoddi clivyc cheiniog am dano, y mae'n werth ei bri? lawer gwaith drosodd.

CYMANFA YSGOLION ANNIBYNWYR…

CROES YN YR AWYR.

Y CORFFLU HYFFORDDIADOL GWIRFODDOL.

TRANC Y ZEPPELINS.'

Advertising

:CAN PUNT AM .ONESTRWYDD.

CYMANFA IGANU'R BEDYDD-I ,WYR.

PWYLLGOR LLAFUR. I

ICYMANFA FAWR.