Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

PENNOD XLI.I ■ '\

News
Cite
Share

PENNOD XLI. ■ Syniad y Meddyg. Cafwyd sgwrs ddiddorol iawn cydrhwng y brif nyrs a'r doctor parth cyflwr Nyrs Jenkins, a theifl oleuni ar wahanol ar- weddion bywvd Wyddoch chi be doctor, ebai y Brif Nyrs, roeddwn i wedi ama yr eneth yna y funud gyntaf y gwelais i hi. Oedda chi wir, ebai'r doctor. Tydi o'n ddim ond ffrvvyth i meddylia ynfyd a'i syniada gwirion hi ei hunan. Diar mi, tybad deudwch. Toes yna ddim tybad am dani, dyna fy mhrofiad i. Wel twn i ddim am hynny, ebai y nyrs, mae'n bosibl fod yr eneth yn un gywir iawn o ran amcan; ond ei bod wedi cael ei thwyllo gan y dyn yma, a thrwy hynny ei tha,flu oddiar ei hechel. Mae hynnv yn cymeryd lie rai prydiau, ebai y doctor. Fe geir dynion diegwydd- or yn chware gyda theimlada merched, a thrwy hynny yn eu drysu am byth. Ond y mae jna achosion eraill pryd y mae merched yn ddigon ffol i roi eu serch ar ddynion heb fod ganddynt le na hawl i neud hynny. Hwyrach wir, ebai y nyrs, ond nid yn ami. Wuddoch chi, ebai y doctor, fod yna'r fath beth yn bod a syniada gwirion teulu am fywyd ac fod y rhai hynny yn dod i ddifetha'r plant? Synwn i ddim, doctor, ebai y nyrs; ond nid hynny wela i yn yr achos yma. Tydw i ddim o'r un farn a chi, ebai y doctor Mae olion addysg yr aelwyd i weled yn eglur ar Nyrs Jenkins. Pie gwelwch chi hynny, doctor? Rwy'n gweld fod ei hymddygiadau yn deud ei bod o deulu uchel. l Nid vyf yn ama hynny ac hwyrach mai dyna sy'n gwneud y safle y mae ynddi yn bosibl. Welwch chi, y mae wedi ei thrwytho gyda ryw syniada gwiriona'n fyw fod yn rhaid wrth ryw urddas, ac an- lhydedd, a bri i lincm gyda ei theulu hi, neu fod yn fethiant. Nid y deunydd, ond y lliw a'r llun ydi popeth i fod. Fedra i ddim gweld be yda chi yn dreifio ato, cbai y nyrs. We-I iiii ddweda. i wrtho chi be su gen i. Mae tad a mam Nyrs Jenkins wedi stwffio i'w phen na thai dim byd iddi hi ond bach- gen o deulu uchel ac enw ganddynt. yn y wlad, ac fod yn rhaid cadw i fyny ryw style neilltuol o fyw neu beidio a bod. Roedd hi wedi mynd i fewn i'r style, ac I yn byw iddo, nea ei gwneud yn ivan o ran meddwl ac ewyllys. Gwelodd yn yr Is- gapten Gravel ddyn y gallai gael yr hyn alwai "prestige" y teulu am dano; ac aeth'i gredu fod Dorothy o deulu rhy gyff- redin iddo Nid oedd yn gwybod dim am I heol cariad, a, dyna. lie y collodd y galance. Aefth ar draws y llwybr a chwympodd ar y ffordd. Nid plygu i "prestige" y mae cariad, ond yn gwneud. un iddo ei hunan. Mae cariad yn anwybyddu pob dim, ac yn creu bywyd iddo ei hunan or gwaethaf pob anhawster. Ond a ydych chwi ddim yn meddwl, doctor, ebai'r nyrs, mai dyledswydd yr Is- gapten ydoedd un ai cvmeryd Nyrs Jen. kins nea ddweyd yn blaen wrthi nad oedd wiw iddi feddwl am dano. Mi fasa wedi achub y druanes felly P Fedrai yr Isgapten Gravel ddim gwneud y cyntaf gan ei fod yn rhwym wrth Doro thy; ond fe wnaeth yr ail, chwareu. teg iddo. Ond pa ddiben oedd siarad gyda hi gan ei bod wedi colli'r balance y funud y rhoddodd ei serch arno, ac ni ellir ei galw yn gyfrifol am ddim a feddyliai nac a wnaethai ar ol hynny. Wel ar bwy y mae'1' bai medda chi, gofynai y nyrs. Nid oes ddadl ar y mater, yn ol fy syn- iad i nad ar el tliad a'i mam yn stwffio rhyw hen nonsens gwirion i'w phen hi pan gartref. Dyna'r ffaith, y mae syniadau fFol y "well-to-dotybiedig, yr "upper cla/s," y "smart set," a'r "society" bon- digrvbwyll y sonir am danynt yn difctha eu plant, ac yn eu caethiwo i ryw fyd a bywyd cyfvng, annifyr, a difudd. Pa wa- haniaet,h ydi o prun ai tlawd ynte cyfoeth- og ydyw y bachgen neu'r eneth, na'u teulu. Y cwestiwn mawr ydyw cael c v- meiiadau teilwng a chariad gwirioneddol, Dyna sy'n cyfansoddi gwir fywyd a ded- wyddwch. Tydw i ddim yn meddwl yn hollol run fflth a chi, doctor, ebai y nyrs. Rwy'n tvhio y dylai rhai sydd wedi eu dwyn i fyny mewn "society" gael eu cymharu yn briodol, non fydd yna. fawr o lun a threfn Rrnynt. Ryda chi yn eitha, reit, ebai y doctor. Ond y peth rwy'n geisio ei ddysgu ydi na ddyta ni ddim meithrin yr ysbryd yma sy'n 'CTfartsnddi y-• "society." Tydi'r "class yron yn dnitmio pawb a pho- 1-tli, nc yn rhoi yspryd afiach yn y bobl. Nitl yw'r dyn sy'n ysgubo'r stryd yn llai ei werth nac yn salach stwff na'r Brenin a'r Prif Weinidog, os yw'n ddyn gonest a ehywir. A'r un fath gyda'r ferch, nid yw "My Lady" ronyn gwell na, Mary y for- wyn o ran deunydd. I be rydw i yn- siarad, yn toes yna ami i forwyn wedi codi yn uwch na'r un My Lady; a bechgyn yr ystrydoedd wedi cyrraedd safleoedd a dy- lanwad uwch na'r un Marc-hog nac Ar- glwydd yn ein byd. Nid yr enw na'r teitl sy'n gwneud y dyn na'r ddynes, ond cy- meriad, a hvvnnw ddylai bwyso. 'TMae'r hen syniad arall yn gwneud dynion a merched yn wciniaid ymhob cyfeiriad. Yda, chi, mevvrn difrif, ebai y nyrs, yn credu mai d'giad i fyny Nyrs Jenkins sy'n gyfrifol am y gwendid yma heddyw? Fcdra i mo'i welad o fy hunan Rwy'n sicr ohono, ebai y do coir; ac fe wn am lawer o achosion tebyg lie y gellir dangos yn eglur mai addysg wag a dkynnwyr yr aelwyd sy'n gyfrifol am ddinistr y plant. Cefais ymgom gyda'r Isga.pten Gravel, yr liwn sy'n fab i un o feddygon goreu ein gwlad, ac yn gwybod na1"(T ei -hunan yn yr un cyfeiriad, a gwelais yn glir fod yr eneth druan lion • wedi cael ei gwenwyno gan syniadau gwirionffol ei theulu. Mae'r Isgapten o deulu uc^iel ei hun, a gwyr yn dda rad yw Dorothy o du ei thad ond cyffredin; eto y mae yn gweled yn ei anwylyd y deunydd goreu grewyd. Y mae'n ormod o ddyn i gael ei ddenu i rwydau acln-ddiaeth, ai gariad yn rhy syhveddol i gymeryd ei flino gan arferion gwlad. Diar me, Doctor, y mae gennych ffilosoffi newydd spon i mi ar fywyd a chariad, ebai y nyrs. Ond hwyrach mai chwi sy'n iawn wedi'r cwbl. Sylwch chi ar y pcth, ebai y doctor, a chewoh weled drwy eich profiad fy mod yn traethu y gwirionedd. Yr wyf yn bwr- iadu cael symud Nyrs Jenkins oddiyma yn ddioed, oblegid nid oes obaith iddi gael y treatment, priodol yma. Ceisiwch ei gwyl- io yn fanwl, a deuwn yma bore foru i'w ehymeryd i ffwrdd. Fe wnaf, doctor, ebai y nyrs. Piti l drosti, ynte ? le, ie, ond rhaid gwneud pe ond er ei mwyn hi. Bore da Afth y doctor vmaith ond nid oedd ei syniadau na'- vmddygiadau yn plesioi- nyrs. (rw barhau.)

I "LLAIS RHYDD! D." -I

CYMANFA YSGOLION ANNIBYNWYR…

CROES YN YR AWYR.

Y CORFFLU HYFFORDDIADOL GWIRFODDOL.

TRANC Y ZEPPELINS.'

Advertising

:CAN PUNT AM .ONESTRWYDD.

CYMANFA IGANU'R BEDYDD-I ,WYR.

PWYLLGOR LLAFUR. I

ICYMANFA FAWR.