Hide Articles List

16 articles on this Page

FFEITHIAU PWYSIG.I

Y DI-WAITH YN EBRILL.

Y CYFNEWIDFEYDD LLAFUR. t

News
Cite
Share

Y CYFNEWIDFEYDD LLAFUR. t Cyfanrif y gweithwyr, ar wahan i for- wyr, hysbyswyd am danynt wedi eu lladd tra'n dilyn eu goruchwyliaethau yn ystod Ebrill ydoedd 230, He-ihad o 54 ar fis yn ol, a 103 ar flwyddyn yn ol. Digwyddodd 35 o ddamweiniau angeuol ar y rheilffyrdd, o'u cymharu a 48 ym Mawrth, a 60 yn Ebrill, 1915. Cyfanrif y damweiniau angeuol mewn mwnfevdd ydoedd 84, lleihad o 8 ar fis yn ol, a 46 ar flwyddyn yn ol. Cymerodd 5 o ddam- weiniau angeuol le mewn chwarelau o'u cymharu a 8 fis yn ol, ac un flwyddyn yn ol. Cyfanrif y damweiniau angeuol ymysg mOYWyr ydoedd 229, lleihad o 16 ar fis yn ol, a 14 ar flwyddyn yn ol.

I EIN BEIRDD.

ALLFORIAD LLECHI AM EBRILL.

CHWARELYDDIAETH YM MIS EBRILL.

CODIAD MEWN CYFLOGAU. I -…

ANGHYDWELEDIADAUI LLAFUR.

SENEDD Y PENTREF.

CYMANFA GYFFREDINOL Y M.C.

I DYDD MERCHER. I

DYDD IAU.

DAMWEINIAU ANGEUOt,-

' GWYDDELOD AWSTRALlA-

GORFODI CYFOETH.

Advertising