Hide Articles List

16 articles on this Page

FFEITHIAU PWYSIG.I

Y DI-WAITH YN EBRILL.

Y CYFNEWIDFEYDD LLAFUR. t

I EIN BEIRDD.

News
Cite
Share

I EIN BEIRDD. I COF CU Ar dderbvniad darlun o'r ddiweddar Mrs P Ann Owen, Prys Dyrus, emsa rwaen. Am hen fam wylo yr wyf, Fe'i cofiaf hi tra fyddwyf, Caredig fu hi wrthyf, Ac wrth bawb ar hyd ei dydd, Ann Owen, hynaws^ hoenus, Ro'i groeso yn Prys Dyrus, Xi "elwYd un anwylach Yn y byd na'r hen nain bach. Gweryd oer a gafodd lion, I guddio ei gwedd hylon, Ei benaid lion 6hedodd I burach byd wi th ei bodd; Carodd, do, heb ofni dim, Saint Duw ymhob rhyw ddrychin, A Bozrah heddyw wyla Ar ei hol-cpir enw da. Distaw i'w iaith y darlun O'r hen fam anwylaf gun, Ni fynwn ni fod hebddo Yn fy nlly, fe ddwg i'm co' Fod eto fodd i tiros Gyda Duw nes del y nos, Yn adeg i orSwyso Yn "Ei hardd" fynwes O. Er pasio pedwar ugain Byw o hyd wnelai nain, A pherlau'r byw wirionedd Roddai hi hyd fin ei bedd; Dysgodd, do, anwyliaid 'hi Pa fodd i garu'r Iesu, A rhoes ei heinioes burlan A goreu'i perch i'w Hiesu Glan. 0 Bozrah ni phiysurodd Braint i'r plant i'w mynd o'u bodd, A chwrdd mewn hafan hyfryd Gyda'r Gwr a gadd ei bryd; Canodd, do, am goron gu I'w gwisgo gyda'r Jesu, A bellaeh lief gorfoledd Seinia nain yng ngwladd yr hedd. I'w phlant sydd eto'n aros Bydd yn "Haul" y dydd—a'r nos; Ac arwain hwy hyd adref, At eu tad a'u mham i'r nef. COEDGLAS. Grlaagoed, Arfon, -Mai 20, 1916. Bozrah, Capel yr Annibynwyr, Penisa'r. waen. Dywedir fod dros 61,000 o ddynion mewn oedran milwrol yn gwasanaethu vn adrannau y Llywodraeth. Mae Cronfa y Cymorth CenedJaethol yn awr wedi cyrraedd 5.877,251p. 0 hyn mae 3,258,000p wedi ei roddi allan mewn 1 cymorth yn barod.

ALLFORIAD LLECHI AM EBRILL.

CHWARELYDDIAETH YM MIS EBRILL.

CODIAD MEWN CYFLOGAU. I -…

ANGHYDWELEDIADAUI LLAFUR.

SENEDD Y PENTREF.

CYMANFA GYFFREDINOL Y M.C.

I DYDD MERCHER. I

DYDD IAU.

DAMWEINIAU ANGEUOt,-

' GWYDDELOD AWSTRALlA-

GORFODI CYFOETH.

Advertising