Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHOP TRYFAN STRYD-Y-LLYN Mae'r haul yn gwenu ar ein bro; A'r meusydd oll yn ha-rdd Ku cenad ddwedant yn eu tro Am droi i Siop y Bardd; Mae yno ddeunydd cludwch cain At wisgiad dydd a nos, Ceir pwynt yr haul a'r ser at rhain, 'Does hafal i Die Eliosi- -I. —— GAN I Richard Williams Y MAE'R CYFLENWAD COREU AT DYMOR YR HAF, DOWCH YNO I &YD. 1  Ni,ci ef sy'ndweyd c I Fe ddwed y stwff am hyn, Gall fentro barn y dref a'r wlad Am Tryfan House, Stvyd Llyn; Doweli yno i roi tro mewn pryd, A pheidiwch colli'r chance, Y cyfle goreu yn y byd I'w dod yn avn, at once. I Die Rhos. Caernarfon. j LEFT-OFF CLOTHING. Wanted jLj Ladies, Gents, and Children's. Beet prices given Send parcels. Mrs Hart, 88, Lower Hillgate, Stockport. STAMMERERS.—"Can Stammer be I Cured by Correspondence?" Inter- ring booklet and expert advice free.— Wareing Netherville, Whalley, near Blackburn. OLESKINS Wanted, any quantity. Increased prices being paid.—JOHN LEE and SON, Furriers, Grantham. fO FARMERS, TRADESMEN, AND OTHERS, Lend 96 to r,1,000 on simple note of hand. No security required. No anpleaaant enquires. Write the actual lender, A. DAVIES, WeetgAte, Penbury Street, Worcester., ARMY and NAVY "SANTOL' PRE- PARATION for all Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxes 2a 9d and 4s 6d post-free.-BULME-S, Chemist, Nottingham. EstafelvBhed 1802. r AMRYWIOL. TO MOTHERS.—Nits are a curse. Try JL "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.— Douglas, 5, Barlow St., Acomb, York. KILL THAT FLY!—It is the greatest breeder of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. THE WIFE'S DOMAIN, Simple and -L harmless preparation for Female Necessities. Always effective and never failing. Nottingham's Most Popular Remedy, with instructive booklet for family use. Is ljd, 2a 9d, and 4a 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- tingham. Established 1892. S SUPPLIED TO THE RED CROSS AHOSPITAI?S. Elad's Rheumatic Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Elads Constipation Pow- ders, absolute curt. Children's Cooling Powders, "Speciality" (mention paper). Lotion, Is 2d; Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S, 27, Treesdale Road, HARROGATE. ADVICE free for Stamp. Mrs I. ??- Stewards famous Female Remedy; never fails.—Address, 9, Guinea Street, Bristol. I PULLETS, nn wrge winter layers, 358 dozen. Six hens and cock, 20s. List free.—HirmmeU, Stratford, Essex. A STROLOGY. Life events, changes, Afortunate days, business success, matrimony; two years' future added; send birth date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, Heathfielo ixoad, Cardiff. RABBIT NETTING.-Long Field Nets, ines, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. LARGE PARCEL Baby Longclothes and I requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. I BEST ASSORTED Hand Crochet Pat- -D terns, 9d dozen, 20 Is; postage Id extra. Also lovely Pincushion Covers, only 25 9d.—Shepherd, 238, 240, Lan- caster Road, Preston. RUBBER GOODS -DIRECT.-Send Is PW for six assorted samples and instruc- tive Booklet. Lists free.-Holloway and Co., 489, Bordesley Oreen, Birmingham, c ELLULOID MARKING RINGS.- Is 3d 25; 2s 4d 50; 4s 100. All colours. Bestmake only. Samples free. -Lunesdale Poultry Farm, Slyne, Lan- SEVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 18a carriage paid. Approval.—Ro- bert Bennett, Butts, Frome. I* • '(,,1. Dewis Digymar mewn Dodrefn POPETH TUAGAT GAEL TY A CARTREF CYSURUS. Mae ein gwybodaeth p'r prif farchnadoeddPRIS yn ein galluogi i arbed arian yn y rlllO* Mae ein profiad yn ein galluogi i AMQAU/fU lDLI brynu nwyddau o ragorach n II On TV Mae ein hawydd i gadw eich CTU cwsmeriaeth yn ein cymell 'i uwsnOntDHLt II roi ein goreu i'ch Swm y cwbl ydyw BOODLONRWYOD GBIFFITNIOFS & Be., Complete House Furnishers, CARNARVON. ARVONIA BUILDINGS. SHOP CRUGAN, • BANGOR. PWLLHELI = i „ Jgj AT GYMRY LERPWL A'R CYLCH. Dyinunwii wueud yn hysbys y grellir cael y "Dincsydd" oddiwrth ein Dosbarthwr yn Lerpwl, yn "whole- sale" neu "retail," ond ymofyn ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and Newsagent, STRAND ROAD POST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, ROOTLE, LIVERPOOL The "Dinesydd Cymreig" may bf .-btained wholesale or retail from OUT "gent at the above address. R. B. DAViES. Billposter, Bellman, and Advertising Contractor, iI, HIGH STREET. BLAENAU FESTINIOG. Proprietor of all the Principal Bill- statins Stations in tb. ifoirs BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter)', PWLLHELI, yn Ymweled a'r lleoedd canlynol yn wythnosol: Dydd Iau.-Market Vaults, Llatt. gefni. Dydd Gwener.—Sportsman Hotel; Portmadoc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperance, 4, Palace Street, Caernarfon (gerllaw y Farchnad). Oil at y Gewynau i Ddyntpn ac Anifeiliaid am Is lie a 2s 6c y Botel, Ie yn yehwanegot drwy'r Post. J. ELIAS AND SONS, HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Best Selection of Ladles' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Also Agent for Metopol Razors. iY GWAED YW R BYWYD. OS BYDD Y GWAED YM DENEU MAE Y CORPH YM NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei bun, holl fuddion a gwir ddedwyddwch bywyd, ond i un "arfer y byd heb ei gamarfer." Nid bynyna yn umg, eynwro hefyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn i'r If YSWIRIANT GENEDLAETHOL" am y rheewm fod mwynhad gwastadol o iechyd yn sicrhau taliad digonol 0-r cyfraniadau, a pho hwyaf y deil iechyd beb fod eisiau pwyso aim mwyaf oil fydd y buddion wedi cyrhaeddyd yr oedran addawedig. Mewn llawer iawn o achosion mewn bywyd, nid oes ragorach moddion nalr GWIN COCH TANGO i AW ysbrydoedd y dynion yn fywiog pan fo llafur a lludded caledwaith yn ytnosod ar eu cyrph. Y mae y 6win Cocl) Canao TANGO WINE. TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona yr iselfryd, PURA Y GWAED. rhydd egni i'r lluddedig, byirydoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd or newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byn llesbad oddiwrtho. Deuwch i deimio eich gwaed yn ffrwd pylif a cbynes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar ol rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potclaid ohono, sef No. 3. Chwi ferohed i,-uaine, ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau Uwydwyn, yn hwn y mae eicb mawr angen. I TYSTIOlAETH. Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llytbyr diwed-W a ddywed: "Mae eich Tango Wine yn haeddu camnoliaeth uchel oddiwitbpf. Mae fy ngwaed puredig lei ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wedi ti oi yn gwsg melus. Gwendid ac iseldcr ysbryd wedi ffoi, a'm bywyd wedi tuå yn I fywyd newydd. Diolch am i mi glywcd am dano." llhodller prawf ar un botel o'r goreu 3s 60; ail, 2s 6c; trydydd, la 9o, i'w gael gan Charlton, Llannnt: Vviiiiam Williams, Harlech; Boberta, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, Pwliheli; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David YViilliams, Stag, Dolgelley; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blaenau; Charlton, Llys Caradoc, Bettwa y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lake and Co., Bangor; Parry Jonee, Druggist, Ponmaenmawr; Roberts, Chemist, Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, Pouter | R. W. Owen, Halfway, Portdinorwic; T. Griffith Hughes, Druggw^ Ebenezer. "'K" Anlonir Potel o'r goreu yn rhad jrwy'r Post am 35 be i looem naa oes blopau yn ei wennu, ona anion in GRIFFITH OWEN, Druggist, Caernarfon.