Hide Articles List

12 articles on this Page

DAN Y GROES

News
Cite
Share

DAN Y GROES NELYNTION TEULU ADWY'R CLAWOD. PFXXOD XXXiX. Cynllwynion Cenfigen,. rr> -ira yr oedd hadi yn brecwesta un bore yn yr ysbyiy daethpwvd a dati lythyr iddo, 8c wedi eu dariien newidiodd ei wedd drwyddo draw a sylwodd y nyrs arnu, a cheisicxld gael allan y dirgelwc-h. Beth sy'n bod, syr, gofynai y nyrs, a ydydi wcdi cael nowydd drwg heddyw Tydi o ddim yn newydd cia. iawn, ehai Sadi; mao rhyw be th o'i le yn rhywle. Oes rhywbeth alian o'i le gartref, gof- Ynai y nyrs. Neu a fedraf wneud l'hyw- heth i'eh cysuro? Xid y w yn heiynt y gall nob j'vnd i llJewn iddo ond fy hunan. diolch i ehi. ebai Sadi. Mi faswn i yn earn cael gweled Xyrs Jenkins cs oes modd yn y byd. Oes yn slwr. obai y nyrs, fc af i'w nhol hi yma yn awr. Thanciw mawr. ebai Sadi. Tra yr aeth y nyi's i'w chyrehu. coisiodd Sadi soldo y Problem fawr roddwyd o'j flaen yn y ddau lythyr, a darllenodd hwy drosodd yr ail waith. Ah, meddai, pe -buasai y rhai hyn yn genuine-mi fasantyn ^oj or. henwau priodol danynt. A ydynt disgwvl i mi gredu peth fel hyn am Dorothy? Tydu nhw ddim yn gwybod be Ydi cariad os ydynt yn gwneud hynny. kove is blind," so it is, but not always, ebai Sadi. Mae cariad yn ddall pan y j Inae dallineb yn fanteisiol iddo, ae un o'r fidegau hvnny yw heddyw i mi. Rhaid i till gan fy Hygaid a'm elustian i f-ymud- iadau a geirian y gelynion hyn, a'u cadw I} agored i'm hanwylyd. Tydw i ddim 'tIn goclio pob stori, ae-yn enwedig llyth. dienw. Tydi'r ddau yma fel pe yn Wrtneriaid a'u gilvdd, ydnn siwr. Mae ,tllnv yn anhcbyg o ran sgrifen, ond yr un I)en sy wedi bod yn eu meddwl mi gymra i fy ilw. Dorothy mown cariad hefo Cecil, a bGfOthy yn yr ysbyty yn tendio arno. I Choelia i ddim yr un o'r ddau. Stori gneud ydi'r Fwbl. Ar hyn daeth Nyrs Jenkins i rnewn, a golwg lied gynhyrfas arni. We] sn cbai sut yr ydych yn teimlo heddyw ? Itydw i'n gwclla yn dda, diolch i ehi, I ehai Sadi, ond y mao rhyw ddiefliaid yn treio fy nihoen: a'm difetlia. Towch da elii, ebai'r r,yv. Pwv all y -tnafon fod felly, deudwch ^i fasvrn i'n earn cael gwybod, elHli ga,di Dyma fi wedi cael dau lythyr di- 011 lv bora yma yn dcud fed Dorothy wedi ^yinei-yd eich lie ehi, ac fod Cecil a hithau h1 canlyn ei gilydd. Godiwch ehi > fath Nyrs Jenkins: Wei wir, mae'n anodd deyd, f- vi- ond tn.le dynion a merelied nior ddidryHt ryw- onid ydynt. fasa chi'n meddwl y basa Dorothy yn tn.viiet yn nyrs, gofynai Sadi ? Rown i'n elywed mai geneth bropar o Qnnrae3 gafodd fy He, ebai y nyrs. Felly, ebai Sadi. Glywsoch chi rhyw- beth am dani hi a Ceei!? We-I tlo, mi glywis fod y nyrs su yno ^di haner drvsu am dano 10. ac na chaifl Funud o lonudd ganddi hi, eù3i'r nyrs. Orlil fofiwcli chi, fcdra i ddim deud nai ]iv YCli ei- na faswn i ddim yn synu at hyny, oblegid yr oedd Cecil yn addoli ^orothy, ac fo wyddoch peth mor hawdd ??i troi merch hefo tipyn 0 niatcri. Nonsense, nonsense, ebai Sadi. Peid- ?'c'h a mcKn: Dorothy hefo Uathen pobol rilJ. os gwelwch yn dda. T'ydw i'n deud. nlq I Dorothy gafodd eich lie, na fedaj. Ileb ci dw-vii hi oddiarna i a dyna ben ar >r.atar. AIae'n dd.i gen i eich gweled yn sticio mar biir i'ch cariad, ebai y nyrs; ond gWyliwc11 rhag i elii gael eich siomi. Tydi Dorothy, mwy na fina, yn ddim ond carpen ° fereh, ac v mae amgylchiadau wedi prof tn drech na'r gora ohono ni. 'NTS Jenkins, ebai Sadi, tyda chi ddim nabod Dorothy yn ddigon da, neu bu 44ech yn Rynio'n wahanol. Mae ein C:tl'iad ni wedi e i selio gyda Bel dra- ^yddol, a fcdar na Duw, dyn, na diafol b1'i newid o. D'na i chi ben ar y mater. Gobeithio eich bod yn cleud y gwir, ebai Y"s Jenkims; ond y mae'n well i chi gy- rne'yd yn at,a rhag i chi gael eich twylIo. Toes ytia ddim lie i ryw EYUil4aU feloa Yrt fy nghalon i, nyrti tbai Sadi, Rh&s.  chi ? funud l"wan. Sut y cawMch ?? wyb? 8m yp hFn jaw ?M f Mae'n rhaid eich bod mewn cy/lyrddiad a rhywnn yn y lie. Un o'r nyrsus anfonodd ataf mown Uythyr, cbai nyrs, a hithau yn gwybod fod C-ccil a luinnau wedi mynd yn dipyn o firindiciu, a rhag ofn i mi gael fy nlnvyjJo ganddo anfonodd i'm rhybuddio. Dyna'r ell. Wcl, a oc-ddych yn earn gyda Cecil ,gof- ynai Sadi. Dim byd o'r fath, ebai y nyrs; ond viii- ddengys ei fod ef yn eeisio fy lighacl. )fae fy nghnjad H'm serch i ar un arall. A vdi hwnnw a chitha yn deall eicli gilydd gofynai Sadi. Mae arnaf ofn nad yw, ebai y nyrs ond fe ddylai crbyn hyn. Dcallodd Sadi yr awgrym, a chymerodd fantais ar y cyfle. Yn awr, Nyrs Jen- kins, ebai, gadewch i mi gael siarad yn biacn Trrthyeli, yr ydych yn gwario eich j hamser yn ofer hollol arnaf ii. Pe baech wrthi (I hyn livj eich hanadl olaf ni fyddai o unrhyw fudd, canys y mae fy llw i yn aros hyd yn oed pc byddai i Dorothy ei doyi. Chniff neb arall fy nghalon, mae unwaith yn ddigon i'w rhc-ddi drosodd, ac os caiff ei thaflu o'r fan -honno. ni bydd i mi oi go sod mewn unman arall. Tipyn yn ffol ynoch yw hyn. ebai y nyrs. Os twvllir chi gan Dorotliy. pam na chy- I merodi fi a toe];, pe tasa ond er mW-Il rr- --enve P A toes yna cllini byd mwy melus na hynny. Ah, Nvrs Jenkins, yr ydveh yn cani- gymeryd, ::j"t1\ diwcddaf a niwyaf costiis yn y byd. Revenge is sweet." syr, ebai y nyrs. a c.haw.-ech chwerfchin am ei phen. Na, na, ebai Sadi, mae ewn y bradych- wr yn eich geirian, ac y ma0 arnaf ofn fod olion eich cynllwynion ar y llytliyrau hyn. A wyddorh chwi rywbeth am danynt, Nyrs ,Tenkiiis P Fi, cbai'r nTS, a'i gwvneb yn fflamgoeh gan wrid, sut y gal Urn j wyhod am dan. | ynt? Kid wyf ond gofyn y ewestiwn, ebai SaJt a di^gwyliaf i chwi fod yn onc'st wrth ei ateb. A ysgrifenasoeh un ohonyiit, neu y ddau neu a gawsoch gan rywun i neud hyny drostocli ? T?v Iii synu atoch yn meddwl v fath both am danai', ebai y nvrs. Pam fi mvry iia Fedr:-> i v. elad neb ond y chwi ynddynt, I ebai Sadi, a. rhaid i mi gael allan y peth hwn; nid ivy. yn eredu dim pydd yn y ddau lythyr, a byddaf yn mynd i'r vbvt. I a heddyw i editelii mewn i'r mater. Gnewch chi fel y mynv/cli^ ebai y nyrs, rwy'n siwr na ddeuwch o hyd i fy enw na'm cys.vlltiad a'r peth. G:ii-e;i oil i chi fydd liynny. ebai Sadi. Ar hyn dnoth y brif nyrs mewn i alw ar Nyrs ,Ten1.ins at ei gwaith. a bu orfod iddi fynd yn ddiocd. Dv wed odd Sadi wrth y brif nyrs fod yn rhaid iddo ga-o! mynd i'r hen ysbyty i wneud ymclnviliad i ry;v fater pwysig, ond y donai yn ol cv!> yr liMyr. Cafodd gan- iatad hwvdd, a bentliyg cerbyd nuKlar meddyg yr ysbyty i'w gludo yno. Yr oedd Nyrs Jenkins wedi ei ehyth- ) ruddo dr.vyddi gan amlieuon Sadi, ac ofnai y canlyniadau, gan y gwyddai yn eithaf da. pwy oedd wrth wnvdd^y ddau lythyr. Yr unig obaith oedd ganddi i d(bd yn rliydd oedd iddo fethu gwneud illan pwy a'u hnnfonodd, a hyderai v gallai weled rhywbeth allan o'i le fnasai I vn peri amhouaeth ynddo ar Dorothy a'i chysylltiad a. Cecil. Cvrliaeddodd Sadi yr ysbyty, a chafodd i y mwynhad mwyaf pan dderbyniwyd cf ] gan Dorothy, yr hon yn ffodus ddaoth i'r drws i'w dderbyn i mown. (I 'w barhau.)

- - J BLEIDDIAID YN ERYRI.…

[No title]

- .- -.....-..-..- -.- .___-:.._;-…

I YMDDIDDANION A MOESAU.I

-Y TEYRNGARWCH NEWYDD.I

Y CRI GWAELAF. I

IHEDDWCH PARHAUS.I

- -.- - . YR HEN FETHODISTIAID…

I TRETHI PORTHMADOG.

CYNLLWYN DICHHLLGAR.

TERMAU HEDDWCH BERLIN.