Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SHOP TRYPAN STHYO-Y LLYH Y LLE COREU Am Fargeinion Pentymor YDYW YN TRYF AN HOUSEl CAERNARFON. Yn IMaoIfa Ymrestriadol Shgp Tryfan yn Stryd Llyn, Ccir croeso rhydd, gwirfoddoJ, I Heb wrthod unrhyw ddyn; Na rhoddi un cyfyngiad Mewn ffurf na hyd a lied, Fe Nv-neir i i-yw fesuriad Neu ceir y "ready-made." v Lie iawn i droi Pentymor I weini cysur clyd, A gwneud i'r Haf ymagor Y n odidocach byd; I -Itae.'r dewis yn a'mrvwiol, 8 A'r deunydd heb ei ail, | O'r pctliau mwyaf buddiol f Heb "Sale" i hynny'n sail. jj .JII' "7.M- Die Rlios. Caernarfon. ,„„) ? EFT-0 FF CLOTHING. Wanted I I, Ladies, Gents, and CbiMren'B. Beat prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockport. CtTAMMERERS. —"Can Stammer be Cured by Correspondence?" Inter- i ting booklet and expert advice froo.- v Wareing Netberville, Wballey, near rlackburn. MOLESKINS Wanted, any quantity I Increa8N] prices being paid.—JOH? LEE and SON, Furriers, Grantham. -0 FAKMERS, TRADESMEN, AND OTHERS, Land L5 to i:1,000 on simple note of hand. No security required. ( iapieaeant enquires. Write the actual joiuior, A. DA V lES, West-gate, Penbury treEt, Worcester. A RMY and NAVY "SANTOL' PRE- PARATION for all Urinary Troubles, One b< ?; enough remedy, with instruction and useful booklet. Box<?s 2Ii 9d and -Is fid V,zt free.—HUL-til'. S. Chemist, Nottingham. Estal.,I;I;ed 189-2. f A M H y.,y I 0 I — f To MOTHERS.—Nits are a curse. Try I   "Scholars' Ointment." In tins 6d 1 and Is post free. Agents wanted.— Douglas, 5, Darlow St., Acorab, York. ILL THAT FLY!-It is the greatest Kbi-ee(ler of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills fliee, oooths and all other insects. It is a pre- paration of l'aucy petals dried and lrugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented co carry on person. Large sample packet 2d.—Prof. Payne, 2, Melville Street, ayde, I.O.W. T HE WIFE'S DOMAIN, Simple and — harmless preparation for Female Necessities. Always effective and never I failing. Nottingham's Most Popular Remedy with instructive booklet for family use. Is lid, 2s 9d, and 48 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- ting'am. Established 1892. A S SUPPLIED TO THE RED CROSS HOSPITALS. Elad's Rheumatic Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Elad's Constipation Pow- ders, absolute curt. Children's Cooling Powders, "Speciality" (mention paper). Lotion, Is 2d; Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S, 27, Treeedale Road, HARROGATE. \DVICE free for Stamp. Mrs I. Stewart's famous Female Remedy; lever fails.—Address, 9, Guinea Street, Snsfcol. PULLETS, fine large winter layers, 85s -doz(?n. Six liatis and cock, 20s. List free. Hu mm.ell', Stratford, Essex. A STROLO V; —■ changes, A STROLO(jY. Lie events, changes, 1 fortuna-fe days, busineaa success, matrimony two years' future added; send birth date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, Heathfielo uoad, Cardiff. I RABBIT NETTING.—Long Field Nets, R Lines, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. LARGE PARCEL Baby Longclothes and requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. B EST ASSORI'ED Hand Crochet Pat- ) terns, 9d dozen, 20 Is; postage Id extra. Also lovely Pincushion Covers, only 2s 9d.—Shepherd, 238, 24^, Lan- ¡ caster Road, Preston. I RUBBER GOODS DIRECT.-Send is for six assorted samples and instruc I tive Booklet. Lists free.- I-Iolloway and I Co., 489, Bordcsley nreen, Birmingham, ELLULOTD MARKING RINGS.- j Is 3d 25; 2s 4d 50; 4s 100. All colours. Bestmake only. Samples free. -Liiijeedal(- Poultry Farm, Slync, Lan- SEVEN BEAUTIFUL 1914 PULLETS, 18s carriage paid. AI)proval.-fto- bert Bennett, Butts, Frome. | a:.c -=- ?3??..?=S?=??=?..?????—————?-?I==??=?=S=?=='==?B  j Dewis Digymar mewn Dodrefn i —— CYSURUS. | POPETH TUAGAT GAEL TV A CARTREF CYSURUS. Mae ein gwybodaeth o'r pr'f farchnadoedd DDIQ yn ein galluogi i arbed 8rian yn v rntu* Mae ein profiad yn ein galluogi i A fj Q A \A/ H brynu nwyddau o ragorach nnuHww II Mae ein hawydd i gadw eich OII# 4 O k jtl I TTIIIJ ewsmeriaeth yn ein cymell i Uf?nUn!inU roi ein goreu i'ch I Swm y cwbl ydyw BOOOLONRWYDD 6BIFFITH JONES & Co., Complete House Furnishers, CARNARVON. I MWOm BUILDINGS, SHOP CRUGAH. > BAHaOR. PWLLHELI ™ — I, — — .h.. h' 4"- AT GYMRY LERPWL A'R CYLCH. Dymunvvn vvneud yu hysbys jfellir cael y '"Diiicsydd" oddiwrth eiii OosLurthwr yu Lerpwl, yu "whole- jale" neu retail, ond ymofyn ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and Newsagent, STRAND ROAD POST OFFICE, JU i. STAN LI; Y HO At), OOTLL, IT V fcUPOOL The "Dinesydd Cynireit*" may bf TRAINED wholesale or retail frotn OUJ "gent ai the above address. R. B. OAViES, Jlllposter, Bellman, and Advertising Contractor, tI, HIGH STREET. BLAENAU FESTINIOG. Proprietor of all the Principal Bill filt. Station* in th. BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter PWLLHELI, yn Ymweled a'r Ileoedd eanlynoX YD wytbnosol: Dydd lau.—Market Vaults, LlaflW i'efni. Dydd Gweaer.—Sportsman Kotela Portmadoc. Dydd Sadwrn.—Kmu Temperance, Z, Palace Street, Caernarfon (gerliaw, Farchnad). Oi! at y Otvvynau i Ddynion ac 1c vu rchwAtiejfol drwy'r Post. I J. ELIAS AND SONS. HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Rest Selection of Ladies' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Also Agent for Metopo] Razora. y GWAED YW'R BYWYD. OS BYOO Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN HYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. CTOWTS y budd hwn'ynddo ei bun, hoU fuddion a gwir ddedwyddwcb -r f er. Nid b.vii-vna yii uiiig, b? ond i un "arfer y byd heb ei gan?rf?. Kid bvny.a yn un.g, c? hefyd y buddion goreu ag sydd yn perthyn ? r "YSWIRIANT GENEOLAETHOL" am y rhcswm fod mwynhad gwastadol o iecbyd yn sicrhau taliad digonol oV oyfraniadau, a pho bwyaf y deil iechyd heb fod eisiau pwyso ami Ølwyaf oil fydd y buddioD wedi cyrhaeddyd yr oedran addawedig. Mewn llMreruiaiwwn n o acboeion mewn bywyd, nid OC3 ragorach moddion na'r GWIN COCH TANGO i ddal ylbrydoedd y dynion yn fywiog pan fo Hafut a Uudded caledwaith yn "W &  16win Cocb Canao TANGO wine- TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crca waed ncwydd, bwyda y nerfau, cryfha'r gwan, adfywia y bliuderns, Ilona yr iseltiyd, PURA Y GWAED. rhydd egni i'r lluddedig, byrydoliaeth i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd Jt newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. I Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- I byn lleshad oddiwrtho. Deuwch i deii-nio eich gwacd yn ffrwd hylif a chynes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu ar ol rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn axfer bwyte. blawd eeirch a rice, er mwyn cael gwynebau Uwydwyo, yn hwn y mae eieh mt"r mason, n.J -A- .i nm TYSTIOLAETH. Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llythyr diwed-ist a ddywed:—"Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaeth uchel oddiwitbjf, Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd torcithiog ynof. Anhunedd wedi tixii yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi ffoi, a'm bywyd wedi trui yn fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am dano." Rhodtler prawf ar un botel o'r goreu 3s 6e; ail, 2s 6c; trydydd, Is 90. i'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams, Harloch; Roberta, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, Pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David Wiilliams, Stag, Dolgelley; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, lilaenau; Cbarlton, Llys Caradoc, Bettws y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; Lake "a Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, Ponmaenmawr; Roberts, Chemist, Llanfairfeohan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, lloa*; R. W. Owen, Halfway, Portdinarwic; T. Griffith Rugheo, Ora. Ebenefer. Ita. emu, I MW 7 p ? I ?.? ? c?.  POUL ?? ^F(U ? ?? IM,F PM, j|n, 'I 6e | )M«f Mi m S)epM ? $I "Irtbu. mi MtM M GRIFFITH OWEN, !)f.g<b<, C.MMfht.