Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I SHOP TRYFAN STRYD-Y-LLYN Y LLE COREU Am Fargeinion Pentymor YDYW YN I TRYFAN HOUSE CAERNARFON. Y n Maelfa, Y mrestriadol Shop Tryfan yn Stryd Llyn, Ceir croeso rhydd, gwirfoddol, Heb wrthod unrhyw ddyn; Na rhoddi un cyfyngiad Mewn ffurf na liyd a lied, Fe wneir i ryw fesuriad Neu ooir y "ready-made." I I Lie ian-A i droi PodtymerF ■■■ 1 I weini cysur clyd, A gwneud i'r Haf ymagor Yn odidocach byd; Mae'r dewis yn amrywiol, A'r deunydd heb ei ail, O'r pethau mwyaf buddiol Heb "Sale" i hynny'n sail. I Die Rhos. Caernarfon. 1 ii — 1 $mm* urn run mi EFT-CFF CLOTHING. Wanted Ladies, Gents, and Children's. Best prices given Send parcels. Mrs Hart, 83, Lower Hillgate, Stockporc. :s TAMMERERS.Can stammer be Cured by Correspondence?" Inter- t ting booklet and expert advice free.— Wareing Netherville,* Whalley, near lilackburn. MOLESKINS Wanted, any quantity. Increased prices being paid. JOHN | LEE and SON, Furiiers, Grantham. TO FARMERS, TRADESMEN. AND OTHERS. Land 25 to LI,OW on Bimple note ot hand. No security required. No unpleasant enquires. Write the actual lender, A. DAVIES, Wemtgate, Penbury Street, Worcester. ARMY and NAVY "SANTOL* PRE. PARATION for all Urinary Troubles. One box enough remedy, with instruction and useful booklet. Boxee 2a 9d and 4s 6d post free.—HULME'S, Chemist, Nottingham. Established 1892. AMRYWIOL. I mO MOTHERS.—Nits are a curse. Try -L "Scholars' Ointment." In tins 6d and Is post free. Agents wanted.— Douglas, 5, Barlow St., Acomb, York. KILL THAT FLY I-It is the greatest breeder of disease known to science. Professor Payne's "Panzene" kills flies, moths and all other insects. It is a pre- paration of Pancy petals dried and drugged, and is a safeguard against all infectious diseases. Beautifully scented to carry on person. Large sample packet 2d.-Prof. Payne, 2, Melville Street, Ryde, I.O.W. TH. E WIFE'S DOMAIN, Simple and harmless preparation for Female Necessities. Always effective and never failing. Nottingham's Most Popular Remedy, with instructive booklet for family use. Is lid, 2a 9d, and 4s 6d, post free. HULME'S, Chemist, Not- tingham. Established 1892. S SUPPLIED TO THE RED CROSS -? HOSPITALS. Elad's Rheumatic Lotion stimulates circulation, vitaliser, restorative. Elad's Constipation Pow- ders, absolute curt. Children's Cooling Powders, "Speciality" (mention paper). Lovion, Is 2d; Powders, 7d per packet. Post free.—ELAD'S, 27, Treeadale Road, HARROGATE. ADVICE free for Stamp. Mrs I. AStowart's famous Female Remedy; never fails.—Address, 9, Guinea Street, Bristol. PULLETS, fine large winter layers, 35s dozen. Six hens and oock, 20s. List free.-Humme,U. Stratford, Essex. A STROLOGY. Life events, changes, Yfortnnato days, business success, matrimony; two years' future added; send birth. date, Is P.O. Prof. Gould, The Nook, Heathfiela jnoad, Cardiff. RABBIT NETTING.—Long Field Nets, Lines, complete, in green, tan, or natural colour, also Special Netting Twines, super flax. Samples and list free from E. Parnall and Co., Netting Works, Bedminster, Bristol. LARGE PARCEL Baby Longclothes and -LJ requisites cheap; good.-20, Salis- bury Avenue, Southend. EST ASSORTED Hand Crochet Pat. Bterns, 9d dozen, 20 Is; postage Id extra. Also lovely Pincushion Covers, only 28 9d.—Shepherd, 238, 240, Lan- i caster Road, Preston. RUBBER GOODS DIRECT.—end is for six assorted samples and instruc- tive Booklet. Lists free.-Holloway and Co., 489, Bordesley Green, Birmingham, ELLULOID MARKING RI.NGS.- Is 3d 25; 2a 4d 50; 4s 100. All colours. Bestmake only. Samples free. —Lunesdale Poultry Farm, Slyne, Lan- SEVEN BEAUT I FUL 1914 PULLETS, 18s carriage paid. Approval.-Ro- bert, Bennett, Butts, Frome. = Dewis Digymar mewn Dodrefn POPETH TUAGAT GAEL TY A CARTREF CYSURUS. Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd DDI0 yn ein galluogi i arbed arian yn y mtO* Mae ein pofiad yn ein galluogi i AM?AWnn brynu nwyddau o ragorach HIiOHvvUU Mae ein hawydd i gadw eich GWASANAETH cwsmeriaeth yn ein cymell i UwWnOHtinUn roi ein goreu i'ch > Swm j cwbl jdjw BODDLONRWYDD GRIFFITH JONES. & COnl Complete House Furnishers, CARNARVON. II ARVONIA BUILDINGS. SHOP CRUGAN. • BANGOR; PWLLHELI Si = lg AT: GYMRY LERPWL A'R CYLCH. Dymunwu wneud yn hysbys y jfellir cael y "Pincsydd" oddiwrth ein Dosbarthwr yn Lerpwl, yn "whole- sale" neu ''retail," ond ymofyn ag ef, Mr. Thomas Yule, Stationer and Newsagent, STRAND ROAD POST OFFICE, 301, STANLEY ROAD, kooTLL, LIVHkPOOL The "Dinesydd Cymreig" may be JJtained wholesale or retail from out f 4gent at the above address. I R. B. OAVIES. Klllposter, Bellman, and Advertising Contractor, 51, HIGH STREET. BLAENAU FESTINIOG. Proprietor of all the Principal Bill. I omtins Stations in tba tro. BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter4 PWLLHELI, r yn Ymweled a'r lleoedd canlynol yn wythnosol: Dydd lau.-Market Vaults, LlaWk gefni. Dydd Gwener.—Sportsman Hotel. Portmadoc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperance, z, Palace Street, Caernarfon (gerllaw, y Farchnad) Oil at y Gewynau i Ddynion ac Anifeiliaid am Is lie a 2s 6c y Botel, le yn ychwanegol drwy'r Post. J. ELIAS AND SONS, HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largest and Best Selection of Ladies' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Also Agent for Metopol Razors. s Y GWAED YW R BYWYD. OS BYDD Y GWAED YN DENEU MAE Y CORPH YN NYCHU. GOREU BUDD, BUDD IECHYD. Cynwys y budd hwn ynddo ei hun, holl fuddion a gwir ddedwydd-.vch bywyd, ond i un "arfer y byd heb ei gamarfer." Nid hynypa yn unig, oynwys hefyd y buddion goreu ag sydd yn pertbyn ilr "YSWIRIANT GENEDLAETHOL" .m y rheswm fod mwynhad gwa.t?ol o icchyd yn sicrhau taliad. digonol J L^iadau, a pho hwya,f y deil iechyd heb fod e?s?u pwyso am. ??yaf 011 fydd y buddion wedi cyrhaeddyd yr oedran addawed.g. Mewn Uawer iawn o achosion mewn bywyd, nid oes ragoraeb rnoddion na r GWIN COCH TANGO i ddal ysbrydoedd y dynion yn fywiog pan fo Uafur a lludded caledwaith yn nnoeod ar eu qyrph. Y mae y h_& G.I iID v I n Cocl) Catiao tango WINE. '1 TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras a sychedig. Crea waed newydd, bwyda y nerfau, eryfha'r gwan, adfywia y blinderus, Ilona yr iselfryd, PURA Y GWAED, rhydd egni i'r lluddedig, byTydoliaeLh i'r llafurwr naturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd o'r newydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei effeithiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn der- byn lleshad oddiwrtho. 'Deuwch i deimio eich gwaed yn ffrwd hylif a chynes yn Ilenwi eich gwythienau, ac yn cyfranu BYWYD O'R NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaeledd gwaed, neu' ar ol rhyw afiechyd arall, gwnewch eich meddwl i fyny ar un- waith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd,ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn hwn y maeeich mawr angen. TYSTIOLAETH. Mrs Hughes, 20, Taliesin Street, Llandudno, yn ei llythyr diwe4lat ddywed"Mae eich Tango Wine yn haeddu canmoliaetb uchel oddiwctkff^ Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog ynof. Anhunedd wedi tcoi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wedi ffoi, a'm bywyd wedi taG yn fywyd newydd. Diolch am i mi glywed am danG." Rhodfler prawf ar un botel o'r goreu 3s 6c; ail, 28 6c; try dydd, 18 go. i'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williams. Harlech; Roberta, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan Fawr, PwUheli; Bowen, Chemist, Criccieth; Mr David Wiilliams, Stag, Dolgelley; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blaenau; ChAriton, Llys Caradoc, Bettws y Coed; Williams, Druggist, Holyhead; liske and Co., Bangor; Parry Jones, Druggist, P#nmaenmawr; Roberts, Cheiuift, Llanfairfechan; Ellis Owen, Bethesda; John Owen, Vaynol Arms, P«otir; R. W. Owen, Halfway, Portdinorwic; T. Griffith Hughes, Dra- Ebenezer. Anfonir Potel o'r goreu yn rnaa arwy r rou mu 3s 6c i leovv nad oes Siopau yn ei werthn, ond anion at GRIFFITH OWEN, Druggist, taernanon..