Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

DYOO SADWRN.

News
Cite
Share

DYOO SADWRN. I'R DE O'R TIGRIS. Ymosododd y gelyn, yn cael eu har- wain gan y Germaniaid, gyda 10,000 o ddynion, gan fyned i mewn i ran o'n ffrynt, ond yn cael oollcdion dychrynllvd. Amcangyfrifir fod dros dair mil o Dwrc- iaid wedi eu lladd. Nid yw ein colledion ni, a chyfrif y rhai laddwyd, glwyfwyd, ac a gollwyd YIIl agos i'r nifer a laddwyd o'r Tyrciaid. Y GORLIFIAD. Hysbysir fod gorlinad yr afon yn eangu, ac yn parhau yn uchel iawn. GER VERDUN. Pavhau i yrnladd, y maent yn nhiriog- aeth y Verdun. Canlyniad yr ymosod- iadau ar y ddwy ochr ydyw i'r Ffrancwyr ennill safle o bwysigrwydd mawr ar ddwy ochr i afon Meuse. Y DEAD MAN HILL. Ar yr ochr orllewinol, heblaw gwneu- thur cynnydd ar y Dead Man, y maent wedi cario gwarchffos ar y terfynau gog- lecCdol i Caurettee Wood, a chafwyd 154 o gareharorion. I'R GORLLEWIN 0 DOUAUMONT. Mae ein Cyngreirwyr wedi ennill tir hefyd i'r gorHewin o Douaumont yn y sector ddeheuol o Haudromont Wood, lie y rhyddasant glwyfedigion Ffrengig oedd yn gareharorion, ac y carcharwyd tuag ugain o'r gelynion. YMOSODIAD Y GELYN. Ymosododd y gelyn yn nerthol ar y ffrynt tua dwy filltir cydrhwng Thiau- mont a Vaux Pond. Gosodasant eu traed yn y ffosydd i'r de o gaerfa Douau- mont a'r gogledd o Vaux Pond, ond gyr- rwyd hwy allan drwy adymosodiadau yn y lios. HAWLIAD GERMANAIDD. Mae'r Germaniaid yn hawlio fod yr ymosodiad Ffrengig a wnaed gyda grym anarferol yn agos i'r Dead Man wedi ei gyrru yn ol gydia lladdfa fawr, ond wedi ennill ffos, ac nad oedd yr ymgais i ennilll yr Haudromont Quarry yn llwyddiannus. TRINIAETH CARCHARORION. Yn Senedd Do Affrig ddydd G,wener, gosododd y Cadfridog Botha o'u blaenau adroddiad y Ddirprwyaeth Ymchwiliadol i driniaeth y carcha,rorion gan y Ger- maniaid yn ymgyrch De-Orllewin Affrig, ac yr oedd yn cynnwys datleniadau ofn- adwy. HANNER EU LLWGU. Dywedir eu bod yn gadael y carcharor- ion wedi hanner eu llwgu, ac yn eu pen- tyrru mewn lleoedd afiach, ac yn anwyb- yddu y cleifion. Dywedodd y Cadfridog Botha fod yr adroddiad wedi cael ei chyflwyno i'r Llywodraerth Ymerodrol, ac na fyddai i'r Llywodraeth Undebol symud o gwbl ond yn ol cyd-ddeall a'r Llywod- raeth Ymeaodrol. GOR-RYDDID. Dywedir fod y Cadfridogion oeddynt yn gyfrifol am y driniaeth i'r carcharorion yn mwynhau rhyddid yn Ne.Orllewin Affrig. ADRODDIAD RWSIAIDD. Dywed adroddiad o Rwsia fod y gelyn yn Galicia wedi ymosod yn chwyrn ar dir- iogaeth Popovagora, end heb fod yn llwyddiannus. Treohwyd ymosodiad Ger- manaiid yn nhiriogaeth Olyka. YN Y CAUCASUS. Dywedir fod yr ymosodol yn parhau o hyd ar diriogaeth y glannau yn y Cau- casus. ADRODDIAD TWRCI. 1 Datgana'r adroddiad Twrcaidd fod milwyr y gla.nnau wedi gorfod encilio ar y 18fed, yn unol a chyfarwyddiadau, wedi gorfodi y Rwsiaid i ymladd brwydr ymlia un y collasant yn drwm. Dywed y Twrciaid fod Trebizond wedi cael ei adael, ac fod gynnau 15-centimetre adawyd yno wedi en lhvyr ddinistrio. I YR AMERIG A GERMANI. Adroddir drwy bellebr o Berlin ddydd Iau fod y Llysgenad Americanaidd wedi cyflwyno y Nodyn o berthynas i'r hyn wneir gan y submarines i'r Ysgrifennydd Tramor Germanaidd. Rhyw anhawster- I au pellebrol sy'n gyfrifol am fod y cyf- Iwyniad mor ddiweddar. I RHAGDDARPARIADAU AMERIG. Mae yr Unol Daleithiau yn rhagddar- paru amddiffyniad eiddo a bywydau cen- edlaethol ac amhleidiol. Mae gorsafoedd morwrol cyllenwad dwfr, a thrydanol odditan amddiffyniad cadarn. Y RWSIAID YN FFRAINC. Daw hysbysrwydd o Marseilles nos Wener yn dweyd fod y milwyr Rwsiaidd ar ol noson o orffws wedi ymdeithio drwy y dref, ac yn cael eu harchwilio gan swyddogion y Qyngredrwyr a'r awdurdod. au dinesig. Cawsant dderbyniad CJyTI- nes, a chlywid bonllefau o "Byw fyddo Rwsia" a "Byw fyddo'r Cyngreirwyr" yn ystod yr ymdaith o 12 milltir. 0 BELGIUM. Hysbysir yn swyddogol 01 Belgium fod yna. frwydro cyflegrol yn myned yiulaen, mewn amryw bwyntiau ar y ffrynt Belg- iaidd, ac fod y tsupbelenu yn lledu, yn arbenuig yn nhiriogaeth Dixmude. I. SUDDIAD LLONG. I Dvdd Gwener, glaniwyd eriw o ugain. yn cynnwys y oapten, prethynol i long suddwyd yn y North Sea drwy ffrwydriad. Cafodd y dynion bymtheng munud i geisio gwaredig-aeth yn y cychod, a chod- wyd hwy i fyny gan agerlong IseUmynig. Taflwyd pump o'r tanwyr o'u gwelyau gan rym y ffrwydriad, ac anafwyd un.

Advertising

I DYDO LLUN.j

DYDD MAWRTH.I

ICAEL CORFF MEWN HEN ---CHWAREL.

i GWARCHEIDWAID CAERNARFON.

[No title]

Cornel y Ohwarelwyr, I

Advertising

ICYNGOR PLWYF LLANLLYFNII…

Advertising