Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

YR EISTEDDFODAU. I

IPERT

TWRC A, HEDDWCFI.

UN OEDD YN GWYBOD. ___I

BRATHU "SCOTCH."I

MERCHED GERMAN1. I i

IEIN LLEFARYDD.__I

GWEITHRED .FEDDYGOL-I GOSTUS.,

Y CADFRIDOG PRYDEINIGI" IEUENGAF.

Y DDYLED GENEDLAETHOL.

ESGIDIAU MILWYR.I

AWSTRALIA AR Y BLAEN. I

PRINDER GLO DENMARC.

! CYDWYBOD A CHYMDEITHAS.

¡-016 J I CYDWYBOD PABYDD.…

I GWEITHWYR Y CLYDE.t

SENEDD YI PENTREF.

News
Cite
Share

SENEDD Y PENTREF. NED. GWEITHUY WMI FRA TOMOS, Y CRYDD. -i TY WEDI YMRANU. Wil Ffowc: Roun i'n deud \\Ttha chi erstalwm y dena hi'n storm yn y Senadd yn town i. Wraffra: W el roeddat, mi glowis i ti'n deud rhwbath fellti droion, ond town i ddim yn meindio rhiw lawar am y pcth, achos mi nvnt ti yn deud cimin o betha ar dy gyfar o dro i dro. Wil Ffowc: Tydw i ddim yn w a- hanol i neb arall yn hyny o beth, felly. Ond deudweh chi a fynoch town i ddim yn rhiw bell o fy mare y tro yma, mwy nag a fydd1 yr "lien Gaergybi" gyda'r towudd. Wmffra: Be sydd gen ti dan dy facha rwan, tybad; oes yna riwin wedi treio chwythu y lie i fyny, tybad ? Sian Ifans: Submarines Germani Iwut ti'n feddwl, Wil? Mae rheini yn treio chwythu pawb a phopeth y dyddia yma. Wil Ffowc: Na, nid y Germans sy'n treio chwythu'r Ty rwan weldi. Mae geno ni ddigon o elynion yn siwr i ti yn ein tai ein hunain. Wmffra: Toes geno ni ddim gelyn- ion yn y Seradd, rwan y creadur gwirion. yn tydi pawb yn ffrindia ac yn cyd-dynu er mwyn cael curo yn y rhiyfal yma. Harri: Wei ydun siwr iawn. Toes yna na phlaid na pholitics na dim rwan. Mae'r Llafurwrs a'r Librals yn gimint o Jingoes a'r Toris bob tamad, ac am neud pob dim er mwyn cael pobol yn sowldiwrs. Wil Ffowc: Dyn a'ch helpo chi. Tyda chi'n gwubod dim ddyliwn i am hanas yr hen Senaddi. Tydi'r llywodrath yma yn ddim byd ond enw, achos mae yna fwy o dwrw a styrbans yno rwan nag y bu erioed tasa ni yn gwubod y cwbwl. Yr unig wahaniath ydi fod y row yn cael i gadw yn breifat; ond y mae'r beipan wedi byrstio y noson o'r blaen? a mi rydan ni yn clwlad y twrw o'r tuallan. Sian Ifans: Pvvy sti wcdi bod yn gwrando'r secrats rwan, tybad ? Wil Ffowe: Toes yna neb wedi gneud, Sian bach; ond tydi Asquith wedi bwrw y gath allan o'r cwd. Mi ddeudodd yn y Ty y noson o'r blaen fod yna styrbans yn y Cabinet, ac y bydda foi yn rhoi ychydig ddlyddia i dreio dwad a nhW at i gilydd. Edward: Toedd o ddim yn medd- wl be oedd o yn i ddeud wuddost ti. Rhiw sgiam i gad\v pobol mewn sys- pens ydi hona su gan yr hen frawd, mi neith gadw pobol yn llonudd rhag i flino fo mewn hclbul. Mae o'n hen lwynog y ffordd yna, weldi. Wst ti be mae'r hogan acw yn i alw fo Wil? Wil Ffowc Na wn i! Edward Ifans: "Wait and Scc, rhoswch nes cewch chi weld, ac mae o'n giamblar hefo'r busnas yna. Y Sgwl: Na'n wir, rwy'n meddwl fod Mr Asquith yn ddyn sad a da ei air, ac fod yn rhaid fod rhywbeth mawT yn cymeryd lie yn y Cabinet iddo fynd mor bell ag y gwnaeth y noson o'r blaen. Yn wir, mae gen- nyf ofn yn fy nghalon y daw y wlad yma. i drybini os na wrandewir ar i gyngor doeth y Prif Weinidog. Sian Ifans: Pwy yda chi yn i feddwl sydd wrth wraidd yr helynt yma? Y Sgwl: Twn i ddim yn siwr; ond y mae'n amlwg mai y blaid sydd am orfodaeth fllwirol sydd o'r tucefn iddo, achos y mae'r hen wron ci hunan yn gryf yn ei erbyn. Wmffra: Wel be yn eno'r anwul su haru nhw deudweh, a ydi'r Llywod- rath yma ddim yn i plesio nhw ? Dafydd: Pwy yda chi yn i feddwl hefo nhw felly, Wmffra? Wmffra: Wel, y rheini sy'n cadw row debig iawn, pwy bynag ydu nhw. Dafydd: Yda chi yn meddwl fod y Bychan yn un o'r criw? Wmffra. Twn i ar y ddeuar yma i ble mae o wedi mund erstalwm rwan. Sian Ifans: Oes rhywun yn gwub- od deudweh ? Wil Ffowc: Mae arna i ofn am dano fo, yn siwr i chi, os oes rhiwin wedi colli y balans v fo ydi o. Tydi o ddim y main line ers tipyn rwan, lieu mae o wedi newid y line a'r cwmni altogether. Fedra i mo'i ddeall o os nad ydi o yn mynd i dreio cario alian y broffvvydoliath hono. am dano 10 y bydd o yr un pcth yn union ag y bu y diweddar Chamberlain. Wmffra: Toes dim ffiars iddo fo tieud hyny,Wil bach, mae o'n ormod o hen ben i fynd ar gyfeiliorn byth. Wil Fiowe: Mae, o wedi mynd ers- talwm Wmffra. Drycha di ar yr haid y mae o yn i ddilyn, ac fe weli i ble mae o wedi mynd'? Sian Ifans: Rown i'n deud o hyd mac fel yna y basa hi hefo fo. Welis i rioed ddaioni o godi yn rhy uchal, a hyny braidd yn sydyn. Y sgwl: Mae arnaf ofn eich bod oddiar y line ers meityn, fechgyn. On id y rhwyg yn y Cabinet oedd y test 1111 ? Wmffra la siwr, dyna oedda ni yn drcio slamd arno fo. Be yda chi yn i feddwl oliono? Y Sgwl: TydW i yn meddwl dim ohoiio, a braidd y credaf y gall gy- meryd lie yn y wlad hon. Toes yna ddim ond dau ddewis i'w gael. Wna iff y Toris ddim cymeryd y weinyddiaeth mewn llaw fel nad oes gennym ond cymeryd Cabinet yn cad ei arwain gan Mr Asquith, Mr Bonar Law, Syr Edward Grey, Mr Balfour, Mr Chamberlain, a Mr McKenna, neu Gabinet yn cael ei arwain gan Mr Lloydt George, Syr Edward Carson, Arglwydd North- cliffe, Arglwydd Milner, ac Ar- glwydd Curzon. Pwy fuasai yn newid dwylo am y rhai hyn? Wil Flowe. Fasa neb call yn i neud o. Y Sgwl: Nid wyf yn meddwl vr gwneir chwaith, diolch am hyny, a phe gwneid byddai y wlad wedi ei damnio. Wil Ffowc :/Wuddo chi beth, leicis i mo'r weinyddiaeth gydbleidiol yma o'r dechra. Pam, medda chi, wel dynia fo tydi 0 ddim ond ty wedi ymranu ar v gora, mae o fel "petha da bob siort" fydda ni yn i gael y rhai sy'n difetha pob stumog. Fed- rwell chi ddim cad unfrydedd ar gwestiwn fel milwriaeth mewn Gweinyddiaeth gydbleidiol, ac y mae rhai dynion fel "y Bychan" yn cael eu difetha wrth gymysgu hefo dyn- ion dienwaededig. Mi rydw i'n siwr mai syrtlno neith y Ty oblegid dall ty wedi ymrannu ddim sefyll. Wmffra: Wel, mi ga i fy siomi yn fawr os na sticith y Bychan fel byrd- lam hefo'r prifweinidog, achos toes geno ni ddim dyn fedar liandlio'r deyrnas yma heddiw mor glyfar a't i hen fachgian. i Sian Ifans: Ydi yr Hen Frawd yn j peidio aros yn rhy hir yn i swydd, a 1 thrwy hyny yn rhwystro i rywun sydd cisio mynd iddi ei chad cyn marw ? Wil Ffowc Dyna'r perig, weldi; a pheth ofnadwy ydi gwanc am swydd, ac anrhydadd, mi dynith dynion felly gastelli i lawr er mwyn cyrradd i nod. Y Sgwl: Rwy'n meddwl mai tewi ydyw y peth doethaf ar hyn o bryd, er- eich bod yn dweyd llawer o wir- ionedd. Cymeryd cyngor y Prif Weinidog ydyw y goreu rwy'n meddwl—"Wait and see." Wil Ffowc: Dyna ni yn mynd dros y clawdd eto yn He cymeryd y gamfa neu'r giat. Wmffra: Na feindia Wil bach, mi gei fynd trwy'r drws gen i. Mae hi'n job reit galad cadw tacla wrth i gilydd tua'r Senadd rwan, ond rhaid i chymud hi fel y daw hi bellach. Gobeithio y daw petha yn well ynte. Nos dawch hogia, brysiweli yma eto.

I I CENADWRI MR J. H. THOMAS.

[No title]

Y SENEDD.I

• RUM " I'R FYDDIN.I

. PRINDER GWELYAU.I

GYRFA Y BACHGEN. I