Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

GROESLON.

NAZARETH, PONTRUG.

PWLLHELI. _. - - - ...

---PONTRHYTHALLT.

News
Cite
Share

PONTRHYTHALLT. Damweiniau. Drwg oedd gennym tveled y Mri Henry AVilliams, Coch Hir, a. Thomas Jones, Ty'n y Clwt, wedi cwrdd a damweiniau, y naill i'w fraich a'r llall i'w wyneb, tra yn dilyn eu gor- chwyl yn Chwarelau Dinorwig; da eu gteled yn gwella. Adref .-Hyfryd deall fod y Mri Griffith Caradog Williams, John H. Jones, Willie J. Lloyd, Thomas Ebenezer Williams, Henry Owen, Penisa'rwaen; a Evan R. Griffith, Disgwylfa Terrace gynt, a Glan- ifor adref dros y gwyliau, a'r oil yn edrych yn dda. Yn Wael.—Gofidiwn ddeall am waeledd trwm Mrs Owen Owens, Bryniau Fawnog, a Mr William R. Williama, Dougllas Hill. Dymanwn iddynt adferund buan. Angladd. Prynhawn Gwener, heb. ryngwyd gwedd ill ion. Hughie, mab 16 mlwydd oed i Mr a. Mrs Hugh Jones., Penygroes, i fynwent Llanddeiniolen, y Parch R. M. Jones yn gwasanaethu. Ymaith. Chwith oedd elywed fod y cymrau'd barddol Mr Morris Williams wedi cefnu ar ei wladl gyda'r fyddin. Dymumvn iddo Dduw yn rhwydd, ac i'r oil o'i gyd-filwyr.

NODION 0 FFESTINIOG. I

-BONTNEWYDD.

DWYRAN. I

TYDWEILIOG. I

CYNGOR PLWYF DEINIOLEN.

Advertising

ETHOLIAD WIMBLEDON. I

CYNNWRF YN TRIESTE. I

MARW HENADUR. I

! MARCHNABOEBD.

! TAN MAWR YN -LLUNDAIN.-

GWALLGOFDY DINBYCH.

[No title]