Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

DYDD MERCHER. 1 Ii ;

————4..——— DYDD IAU.

DYDO GWENER

News
Cite
Share

DYDO GWENER COLLEDION DIFRIFOL. I Gwnaed cyfres o ymosodiadau ffyr- nig gan y Germaniaid ar y canolfan Ffrengig, ond ataliwyd hin-v oil. Gwnaed y brif till ganddynt yn Vaux, a dioddefodd y ,gelyn golledion ar- uthrol mewn rliuthriad ffyrnig. Mae'r Ffrancod yn parhau i wneud cj-nnydd yug ngorllewinbarth y Meuse, ac .ataliwyd dau ymosodiad o eiddo y gelyn i geisio meddiannu Bte- hincourt. Hawlia adroddiad swydd- ogol Berlin eu bod wedi meddiannu pentref Vaux, ac amryw o safleoedd yn y p-niydogactli. -:0:- 1 MEDDIANNU FFOSYDD. I Yn Belgium, bu y magnelwyr Ffrengig yn hynod o fywiog yng nghymydogaeth Lombaertzyde. Yn yr Upper Alsace, meddianwyd amryw o ffosydd y gelyn yng nghymdogaeth Larques gan y Ffrancod. Yn Lor- raine ymosododd y Ffrancod ar safle- oedd y Germaniaid yng nghoedwig Le Pretre, a syrthiodd amryw o garchar- orion i'w- dwylaw. -:0:- Y FFRYNT PRYDEINIG. I A ganlyn ydyw adroddiad y Pen- cadlys Piydeinig yn Ffrainc neithiwr: Neithiwr darfu i ni atal ymosodiad o eiddo gwyr tracd y gelyn ger yr Hohenzollrn Redoubt. Ffrwydrodd y gelyn fwnfa ger Givenchy, ond ni wnaed unrhyw ymosodiad gan y gwyr traed. Cymeodd bywiogrwydd mag- nelyddol arutlurol le ar y ddwy ochr oddiamgylch Ypres. Nid oeS dim pwysig i'w hysbysu o unman arall ar y ffrynt Prydeinig. BRWYDRO YN AFFRICA. I Cyhoeddwyd a ganlyn gall y Swyddfa Ryfel neithiwr :— Yn Nwyrcinbath Affrica, mae'r mihvyr o dan lywyddiaeth y Cad- fridog Smuts wedi ymosod ar y mil- wyr Germanaidd yng nghymydogacth Kilimanjaro. Ar y I- fed eyfisal meddianwyd croesffordd Lumi gan- ddynt, gyda ond ychydig o golledion. Ataliwyd holl adymosodiadau y gelyn yn rhwydd. -:x:- YN Y BALKANS. I Dywed adroddiad o Salonika fod bywiogrwydd mawr yn cymeryd lie ar gyffiniau Macedonia, ac fod symudiad- au milwrol anarferol yn cymeryd lie rhwng Doiran a Ghevgcli. Mae am- ryw o awyrlongau Gcrmanaidd wedi gollwng ffrwydbelenaii mcwn animv lcoedd yn y Balkans, ond aflwyddian- nus fuont, gan na wnaed unrhyw ddif- rod pwysig ganddynt. x GYDA'R RWSIAID. Hysbysa yr adroddiad swyddogol R wsiaidd ddoe fod byddin German- aidd wcdi ceisio croesi y Dvina yn nwyreinbarth Friedrickstad, ond atal- iwyd hwy. Yng ngogledd-ddwyrain Olyk, rhuthrodd y Rwsiaid ar ffosydd y gclpi, gan gymcryd amryw o gar- charorion. Ar ffrynt y Caucusus, taflwyd y Twrciaid yn ol tuhwnt i'r afoll Kalapotamos.

iDYDD SADWRN.

DYDD MAWRTH. I

DYDD MERCHER

DYDD IAU. I

- - - - -....-PAHAM Y BEIRNIEDIR…

Advertising

-.-J MARCHNADOEDD.

! MARCHNADOEDD CYMREIG.

DIGWYDDIAD TRIST MEWN GWERSYLL.

Advertising