Hide Articles List

13 articles on this Page

DYDD MERCHER. 1 Ii ;

————4..——— DYDD IAU.

News
Cite
Share

———— 4.. ——— DYDD IAU. CYNNYDD RWSIAIDD. I Mae'r Rwsiaid yn parhau i wneud cynnydd yn y Caucusus ac yn Persia. Ar lanau y Mor Du maent wedi medd. ianiiti tref Riza, 35 milltir o Trebi- zond. Mae llynges Rwsia yn bar(xi wedi tanbelenu Trebizond, ac y mae'r Twrciaid wedi gwarchae y lie. Yn Persia gwnaed mudiad nevydd gawlùynt. Hysbysir eu- bod wedi cymeryd tref Senna,' 34 milltir i og- ledd Kermansliah ddoe. —: o: — COLLEDION YCHWANEGOL. I Hysbysa y Swyddfa Ryfel fod pump yn ychwaneg o'r personau glwyfwyd yn ystod yr yniosodiad awyrol nos Sul wedi marw, ac mai cyfanrif y coll- edioii ydyw 70. Lladdwyd 9 o ddyn- ion, 4 dynes a 4 plentyn, a chlwyfwyd 22 o ddynion, 22 o ferched, ac 8 o blant. Canfyddwyd llyw Zeppelin ger Caint, a throsglwyddvyd ef i'r Swyddfa Ryfel. Yn ddiddadl fe bcrthyn i'r Zeppelin darawyd. 'o i I YN FFRAINC. I "1 G ..ct Dywcd y Germaniaid eu bod wedi Uwyddo, ar 01 rhuthro ar y safleoedd Ffrengig: yng ngorllewinbarth y Meuse, i syrlltld ymlaen ddwy filltir ar ffrynt yn agos i bcdair milltir o led. Yn ychwanegol at bentref F og- ges, dy w ed y gelyn fod pentref Reff- nevillc ac nchelderau Raben a Cu- mieres yn ell nieddiant, a'u bod wedi cymeryd dros dair mil o'r Ffrancod yn garcharorion ynghyda deg o fag- nelau. Yn Champagne mae'r Ffranc- od wedi adfodd iannu y ffosydd gy- merodd y Gcrmaniaid oddiarnynt yn nwyreinbarth Maisons de Champagne ddydd LInn. — o: — I DINISTRIO FFOSYDD. I I Hysbysir gan y Pencadlys Pp-dein- ig yn Ffrainc fod y gelyn neithiwr II' \\1êdi ffrwydro mwnfa ger Reilffordd Ypres-Comines, ond na wnaed un- rhyw ddifrod ganddi. Tanbelenodd y magnelwyr Ffrengig yn effeithiol ar y gj mv dogaeth. Ffrwydrwyd mwnfa yn Hwyddiannus gan y Pry- deinwyr yn nwyreinbarth Laventie. Ger Garnay cymerodd bwydro gyda "trench mortars" le, a gwnaeth v magnelwyr Prydeinig ddifrod difrifol ar ffosydd y gelyn yn y ne llull Yng ngorllewinbarth Vermelles di- liistriwyd amryw o ffosydd y gelyn ganddynt. Nid oes dim pwysig i'w hA'sbysu o unman arall ar y fhynt Piydeinig. I HAWLIAD TWRCAIDD. Cynnwysir a ganlyn yn yr adrodd- iad swyddogol o Gaergystenyn ddoe: Ar ffrynt Irak, ataliodd y Twrciaid holl ymosodiadau y Prydeinwyr ar ein safleoedd yng nghymydogaeth Fela- kie. Nid oes unrhyw gyfnewidiad yn y safle ger Kut-el-Amara. Tan belenodd rhyfel-longau y Cyngrearwyr ar x-in safleoedd yn y Dardanelles, ond ni wnaed unrhyw ddifrod ganddynt. Dyvved Vienna nad ces dim pwysig i'w hysljysu o unrhyw un o'r ffrynts. -:0:- ADRODDIAD SWYDDOGOL PARIS. A ganlyn ydyw'r adroddiad swydd- ogol gyhoeddwyd yn Paris neithiwr Bu y magnelwyr Ffrengig yn hynod fywiog yn y Woevre. Yn yr Upper Alsace, meddianwyd rhai o ffosydd y gelyn yn nwyrei1ibrth Seppois gan-  ddynt. Ymosodcdd 16 o awvn.vvv  Ffrengig ar orsaf Metz Sablons, a i gwTiaed difrod r vr ganddynt. Tar- f nvyd amiyw o f crbydre^i gancidynt. Er i awyrwyr y gelyn ymosod arnynt, llwyddasant i ddianc yn ddianaf.

DYDO GWENER

iDYDD SADWRN.

DYDD MAWRTH. I

DYDD MERCHER

DYDD IAU. I

- - - - -....-PAHAM Y BEIRNIEDIR…

Advertising

-.-J MARCHNADOEDD.

! MARCHNADOEDD CYMREIG.

DIGWYDDIAD TRIST MEWN GWERSYLL.

Advertising