Hide Articles List

25 articles on this Page

PENRHYNDEUDRAETH.

PWLLHELI. 3 1

PONTRHYTHALLT.I

I ! TYDWEILIOG A'R -CYLCH.-

FELINHELI A'l CHYNRYCHIOL-WYR.

CYNRYCHIOLIAD Y TRIBUNALS…

 ! Y GWYR PRIOD. I

[ — EWYLLYS SYR JOHN RHYS.

MASNACH PRYDAIN.

ICYNGOR TREF CAERNARFON.

RHAMANT YR AFON.

News
Cite
Share

RHAMANT YR AFON. DAU BERFFORMIAD CAMPUS YN Y GROESLON. (Gan Ohebydd Arbennig). At y nifer luosog o berfformtadaii gwych sydd wedi eu rhoddi ym 1ryn. rodyn yn flynyiddol :rchwaneg:wyd'dau berfformiad arall nos Iau a nos Sad- wrn diweddaf, ac yr oedd yr ystafell yn orlawn y ddwy Iloswaith. "Rha- mant y Afon" gafwyd y tro hwn- drama seiliedig ar amgylchiadau gen- edigaeth Moses, wedi ei chyfansoddi gan v Parch Arfon Jones a Mr R. T. Thomas, G. and L. Gwueid y cwmni i fyny o rhyw bump ar hugain o ferched mewn gwi sgoedd C\vy roiniol. Yr oedd y llwyfan wedi ei threfnu yn ofalus a chwaethus dros ben. Yii un cwr iddi yr oeddJ pabell, ac ar Y cefn yr oedd "scene" eang o'r Afon Nile, -wedi ei thynu gan Mr Meiwyn I Jones, Talysam; ac yr oedd ? h??. ) a'r coed palmwydd, y "V? aur, y pebyll, y camelod, a'r pyramidiau ? | y pellder, yn dwyn bro y rhamant yn I fyw iawn i'n meddwl. BMasai yn dda genyf, Mr Gol., gael ysgrifennu yn fvvy cyfiawn aT y per- fformiad, ond y mae arnaf ofn eich pencil. Digon yw dwCyd fod rhai I rhannau wedi eu partreadu mor fyw gan y cwjrhni nes dwyn dagrau o lyg- aid amryw oedd yn. g,,Arando. Nidi hawdd fuasai cael neb i wneud rhan y Dywysoges mor urddasol a thirwyadl ac y gwnaed ef gan Miss Gray, ac yr ydym bron yn sicr fod delw ei disgyblaeth ar rai o'r cymer- iadau eraill. Yr oedd ei morwynion yn gwncu-d eu gwaith yn rhagorol, a'u canu yn swynol odiaeth. Nid yn fuan yr ailghofiq ueb "'Awn i'r Nilus," ac yr oedd IICwsg fy maban" pan oeddynt yn IDynd "am ^ro i lavw yr afon" i dklisgwyl "Miriam" yn 01 0 chffilio am £ am- aeth yn wefrciddol, a'u def<«mn pan ym piygTi i laWT i ad'doli'r Nilus yn effeithiol iawn. Yr oedd yr ymddiddan rhwng y Dywysoges a nifer o'r morwynion (Misses A. J. Eames, Nell Jones, May Owen, K. E. Jones, Lizzie Ro- bert ) '"S' berts ) yn fyw iawn; a'r Siars" a roddwyd i'r famaeth pan yn cyflwyno y plentyn i'w gofal mewir afddull ragorol. Hapus iawn oedd y dewisipd o Miss L. Gwyn Roberts i gyntychioli "Mir- iam." Yr oedd ei holl syxnudiadau yn bcrt dros ben. Dam gwych yw yr ymson sydd gaiiddi yn y nos ar laii yr afon, a gwnaeth waith effeithiol arno. Miss M. Jones Williams oedd yn cynrychioli "Jochabed," ac yr oedd hi a "Miriam" yn deall eu gily^d^ i'r dim. Golygfa dyner oedd honno pan mae y ddwy yn rhoi Moses yn y cawell, a Jochabed yn calltl ar hen alaw Hebreig "Beth wyr gortlllynlyddi Israel Duw Am ofid calon mam Wrth fynd a'i phlentyli bychan tlws I'w guddio rhag cael cam. Nid bob amser y ceir y datganwr a. r adroddwr yn yr un person, ond giviiaeth Miss Williams y ddau w aith yn raenus iawn. Dyna. effeithiol oedd ei datganiad o'r hen alaw Gym-  !rei? "Dwyfor," yn enwedig ar y geiriau "Fe ddacth y golcu Pur ym nhwllwch tew'a'r nos," a 4 nifer o leisiau yn dyner y tu ol i'r llwyfan. Rhai ieuengach oedd yn cynrych- ioli y mamau Hebreig, ac er nad oedd eu lleisiau mor .addfed a'r morwynion yr oedd eu datganiad o emyn y caeth- iwicd, ar yr hen alaw Hebreig 'Tales- tina," yn effeithiol, yn enwedig pan y maent yn gadael y llwyfan ar der- fyn y "scene" gyntaf dan ganu "Ymhell o dir ein gwlad Dan orthrwm oreulon prudd, 0, cofia dy addewid rad, A rho ni'n rhydd. Yr oedd ymhlith y mamau hefyd "actors" rhagorol. Nid oes ond can,moliaeth i'w glywed o bob cyfeiriad i'r awdM7yr a'r perfformiwyd. Cyfeiliwyd gan Mri J. W. Roberts a Bob Owen—meistr profedig a phrentis addawol iawn. Yn y rhan I amrywiaethol o'r ddau gyfarfod schoddbdd Mrs Arfon Jones a Miss Jennie Blodwen Williams gyfrif da ohonynt eu hunain mewn unawdau a deuawdau clasurol. Yr oedd Miss bwysig yn y ddrama. Cafwyd "Dei j Williams hefyd yn cymeiyd rhan pen ddol" hefyd yn ei ddull hapus ei hun gan yr adroddwr adnabvddus Mr R. F. Price. Er mai pain y gwyddid ei fod yno, yr oedd yr holl gwmni yn symud dan gyfarwyddvd Mr Thomas, ac nid oes raid i qrwleiilydd mor adnabyddus wrth lythyr canmoliaeth gan neb. Cofia pawb a'i clywodd am y per- fformiad1 roddodd ef a'i gwmni o "Aelwyd Angharad," ac nid rhyfedd i'r diwedda<1 annwyl Alafon. ddatgan "ei fod yn un o'r arweinyddion canu goreu yng Nghymru." Cymenvyd: y gadair nos Iau gan Dr Williams, Tryfan Hall, ac ar- weinid gan y Parch Arfon Jones. Nos Sadwrn gan Lieut. Cadwaladr, Rhos- tryfan, a Lieut. R. Eames, Groeslon. Methodd Mr R. Jones, Y.H., Taly- sarn, a bod yn bresennol, ond anfon- odd rodd. Cafwyd elw clir o dros bymtheg punt oddiwrth y perfformiad ¡ h..1 C at anghenion y milwyr Cymreig.

- ..! LLANDWROG.

- NODION 0 FFESTINIOG. j

PORTHMADOG. -I

I DYDDIAU PRAWF. I-

CYNGOR GWYRFAI.

Ymadawiad y Parch A. W. Davies,…

CHWARELYDDIAETH YN CHWEFROR.

Y DI-WAITH YN IONAWR.

CODIADAU MEWN CYFLOGAU.

ANGHYDWELEDIADAU LLAFUR.

i :DAMWEINIAU ANGEUOL YN j…

CHWAREL Y PENRHYN.I -

Advertising

CYFLOGAU CHWARELWYR.