Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

25 articles on this Page

PENRHYNDEUDRAETH.

PWLLHELI. 3 1

PONTRHYTHALLT.I

I ! TYDWEILIOG A'R -CYLCH.-

FELINHELI A'l CHYNRYCHIOL-WYR.

CYNRYCHIOLIAD Y TRIBUNALS…

News
Cite
Share

CYNRYCHIOLIAD Y TRIBUNALS I (At Olygydd v "Dinesydd.") Syr,—Yr wyf yn methu deall pa ystyriaeth gymerid pan yn ceisio dewis y Tribunals? Wrth daflu golwg dros amryw o rai sy'n nghylch fy adnabyddiaeth yr wyf yn cad fy syfrdanu gan yr anhegwch ymddang- osiadol sydd yn eu cyfansoddid. Dy- wallir eu bod i gynrychioli pob dos- barth fel y gellid gweinyddu tegweh a chyfiawnder; ond a ydyw hynny wedi ei arfer? MeddVlier am bhvyf Llanfairisgaer, er engraifft, nid oes gan y plwyf hwn gynrychiolydd ar y Tribunal, ond caiff pI wyf Llanddein- iolen dri o gymyehiolvvyr. Fe welir nad oes bosiblrwy, dd i apelwyr o blwyf Llanfairisgaer gael yr un chwareu teg a rhai Llandcleiniolen, hynny yw, mor belled ag y mae adnabod yr apelwyr a'u hamgylcliiadau yn y cwestiwn. l\Ia(!'n sarhad ar y plwyfolion, ac yn anhcilwng o'r Tribunals, pan ystyriom ddiben ei osodiacf. Pam, yn enw pob rheswni, y rhaid i Lanfairisgaer gad bod ar ol gyda phob dim ? Mae yna ryw lacrwydd anesboniadwy i mi, a dylai y plwyfolion ddeffro i'w hawl- iau a mynu cad yr hyn sy'n gvfiawn ddylcdus iddynt. Yr ydvm yn methu deall ami i apwyntiad ar y Tribunals, yn enwedig y cynrychiolwyr Llafurol. Yn ol a welwn y mac pawb ond y Llafurwyi eu hunain yn cad dewis eu cynrycli- | iolwyr iddynt. Fe wnaiff awgr>TJn- iadau "caucus" Rhyddfrydig neii Doriaidd v tro, rhvwbeth ond y Llafurwyr' eu hunain. Nid yw ond ffug ar ei orcu, ac ni ddylid ei gydna- bod fel cynaychiolaeth deg. Yr I ciddoeh, GWERINWR.

 ! Y GWYR PRIOD. I

[ — EWYLLYS SYR JOHN RHYS.

MASNACH PRYDAIN.

ICYNGOR TREF CAERNARFON.

RHAMANT YR AFON.

- ..! LLANDWROG.

- NODION 0 FFESTINIOG. j

PORTHMADOG. -I

I DYDDIAU PRAWF. I-

CYNGOR GWYRFAI.

Ymadawiad y Parch A. W. Davies,…

CHWARELYDDIAETH YN CHWEFROR.

Y DI-WAITH YN IONAWR.

CODIADAU MEWN CYFLOGAU.

ANGHYDWELEDIADAU LLAFUR.

i :DAMWEINIAU ANGEUOL YN j…

CHWAREL Y PENRHYN.I -

Advertising

CYFLOGAU CHWARELWYR.