Hide Articles List

8 articles on this Page

NOD HEB ESBONIAD.

News
Cite
Share

NOD HEB ESBONIAD. (Gan MYFYRFAB). -Ffordd Chwareus y Cadfridog. Y mac gennyf o fy mlaeii ddarlun o -Capteii Duncan Campbell, A.S., yn annerch cyfarfod. Drwg gennyf os rhaid ar rhywun i ofyn pwy vw v capten? Ai fel hyn y mawrygl c; eexxti ? Onid efe a ddatganodd am frawd Seneddol yn y model parchus hyn "Pe buasai Mr Outhwaite yn fy ngwasanaeih i buaswn yn ei honguui ef i fyny a llinyn gerfydd bodiau ei fysedcl. Cly wsom ddj-wediada .1 felly g.:m Zabernests o'r Almaen. Ond Almaenwyr yw y rheiny, a Sais yw y capten. Pa bryd y dvsgwn wa- haniaethw yn briodol ? Gwn fod Attila wedi dysgu ac ymarfer yi addysg. Wrth gwrs, dysgu 111 a c y Capten ac awgrymu i rhywun arall ymarfer. Beth felly oedd pechod yr aclod dros Hanley. Yn syml yr anfadwaith o lefaru yn erb--i, gorfod- aeth mihvrol. Buasai rhai yn dysgu fod agwedd y capten yn c']'\iarn!lau gwrthwynebiad ei frawd. LV- ae'ii debyg fod rhai yn ystyried y Capten yn ei le. Oblegid ni chlywsom ei fod wedi ymddiswyddo. Ond, oh, am esboniad ar y geiriau "rhyddid" a "chyfin wilder" arferir gyda'r fath lithrigrwfdd A Oes Arnom Eisiau Heddwch? Gellid medclw1 fod y gofyniad yn ddiaijgenrhaid. Ac etc pocnir ni gan amheuaeth. Dywedodd goheb- ydd Amcricanaidd "fod Wall Street (prif gyrchfan marsiandwyr arian) yn -crynu pan y bydd son am heddwch." Dyna gadarnhau ein hofnau pcnnaf mai ystryw fasnacliol yw rhyfel. A wnaethpwyd rhvwbeth i wrtliweithio yr argraff ofnadwy yna? Gwnaeth y Pab gais fwy nac unwaith i geisio heddwch. A chavvsom y gofid o iN,.el,,d adod Seneddol Ymneilltuol yn gwawdio y cynnygiad gan godi bwgan y Babaeth. Can cin bod ynghylch bwganod, pa 1111 fwyaf y gyfundrcfn Babyddol ai y gyfundrcfn filwrol? Ond a yw heddwch mor amhoblogaidd fel na roddir dust iddi? Ofcr yn yr -awyrgylch yma yw cyfeirio at Gym- deithas Llyvrodraeth Wcrinol sydd "wedi ei cliveliwvii vn Germani. Peid- f r iwn i gyd a chvchwyn am Berlin wedi cly wed yr hanes "Ccfnog.nc'h i bob ymdrccli i weithio i mewn i wleidyddineth a diplomyddiacth Iwrop y syniad o gydymgais hcddychol a chydwcith- rediad. "Ni bydd hyn yn bosibl lies i'r gyfundrefn bresennol gael ei dym- chwclyd cyfundrefn sydd yn cania- tau i ychydig ddynion bcnderfynu tyngecl miliynau o fodau dynol." Mae hwnyna yn swnio yn iawn. Ond na,—rhaid ei wrthod—"Made in Germany." Dim Eisiau Gweddio Yr ydym yn arfer a darllen llawer o d'datganiadau rhyfcdd o dro i dro. 'Ond cymer y datganiad dilynoi y Iaw- ryf heddyw "Dr Eliot, proffeswr ym Ihrif- ysgol Havard, a ddywedodd mewn cynulliad o glerigwyr nad oedd y dyddiau presennol yn cyflwyno am- ser i weddio am heddwch, yn ar- bennig heddv. ch ar unrhywbris." 'Cofus gennyf am ferch fieb wrtli gychwyn ar ei gwyliau haf yn dwevd, "Ffarwel Icsu Grist nes dof yn ol. "Vr wyf yn cychwyn ar fy holidays." Ond dyfna y dyryswch o hyd-- I beth mae yr eglwysi a'r dcrigwyr dcUt? Os na.d vdynt i weddio, paham na hvddant gyson a mynd allan i ym- ladd ? Y mac bron wedi dod i hyn Cadfridogion yn y pwlpud a chleng- wyr ar y ffrynt! Carwn wybod pryd caniata cvdwybod Dr Eliot iddo nil ddechreu gweddio. "Megis yr Oedd yn y Dechreuad." Dyma ddatgamad Henry Richard (gwrthrych teilwng iawn o arteith: glwyd y Catepn Campbell pe yn fyw). Son v mae am y rhyfel yn Ffrainc "Defnyddiwyd y Wasg. i ddyclr ryn y bobl trwy ddweyd fod Pry- j (jail, dd 1 a 11 xddift) "> I y gallai LH1; Nape1 eon ein uo S f gyn pan fyii" tcidian Y" yn'.Y.?ud Felly! Bu ein teidiau yn ynuvueud a'r un chwarui a nlnnau. Pwyfy<? y gormcsdcyrn nc?f gan v wasg? Edrychwn cyn bo hir am weld yr n Wasg yn siarad reit barchus am Wil- Irelm ive(li-li wane y cwmniau rhyfel  t e: gynawni. ?U cyfranddalwyr ei gyflawni. I "Lladd er mwyn Sport. Enw 1IN fr o eiddo Bernard Shaw yy yr uchod. Ond nis gallaf ei vrrth- ddweyd. Ac er 11a chrewyd neb tebyg i G. B. S., nid yw hwnyna yn ddigon o reswm am beidio gwrando beth sydd ganddo i'w ddweyd. Ym- osod ar herwhela fel ymarfcriad y mae. Dywed yn groyw mai ladd er mwyn dif>-rwch y mac dyn y gwn a'r cwn. Ac y mae cymeryd pleser mewn lladld y diamddiffYll yn gosod dyn ar yr un lefel a'r anifail ysglyfaethus. Wei, oni ddysgwyd ni fod dyn yn hvy o wertli na chreaduriaid direswm ? Ac os yw cael pleser mewn lladd carw neu pliesant yn greulon, pa faint mwy cael pleser mewn lladd dyn? Eto dywedodd chwaer un o'r cadfriidog ion mwyaf enwog nad oedd ei brawc: byth yn mwynhau ei hun yn unjtnar fel ar faes y gwacd. Yn awr 11 i ganwn, "Haw caethion dtion India," f.c. Terfynaf rhag ofn y Capten Campbell o swynol goffadwriaethr

I TORRI El WDDF.

TRETH INCWM YN FFRAINC. I

[No title]

RHIFEDI Y BWYSTFll-666: -

Advertising

SUDD IACHAOL OAJL CA In: I…

Advertising