Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

27 articles on this Page

I DYDD MAWRTH.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I DYDD MAWRTH. Y ZEPPELINS A'R GLANNAA DWYREINIOL. Mae yr adroddiadau o wyth o sir- oedd yn cael eu rhoddi yn swyddogol yn clweyd fed tri o Zeppelins wedi ymosod yn hwyr nos Sul ac yn oriau man y bore Llun, ac mai tref yn Yorkshire sydd wedi dioddef drymaf, ac yno y cafwyd y colledion mwyaf. Dywedir fod 15 wedi eu lladd a 33 eu hanafu. Gwnaed yr ymosodiad vn ysto-d storm o eira. Mae un neges o Lincolnshire ,.vn datgan y credir fod un o'r Zeppelins wedi ei tharro. I — X « I ADRODDIAD SWYDDFA RYFEL. Gwnacth Ysgrifennydd y Swyddfa Ryfel y datganiad canlynol ddydd Llun :— Nifer y Zeppelins gymerodd ran yn yr vmosodyid lieithiwr fel y crcdir ydyw tri. Wedi croesi y giannau cymerodd yr awyrlongau wahanol gyrsiau, ac oddiwTth eu symudiadau y mae'n amlwg eu bod yn symud yn amhen- od'ol. Y 1 leoedd ymwelwyd a hwy, ydoedd:-Yo,rl,-sliire, Rutland, Cam- bridgeshire, Essex, Lincolnshire, Huntingdon, Norfolk, a Kent. Mor belled ag y mac'n wybyddus gollyngwyd odocutu 40 0 bombs. Y con-edion a ddcTbyniwyd i law ydynt: Wedi eu lladd, 3 <> ddynion, 4 & ferched, 5 o blant, cyfansvk-m. 12. Wedi eu hanafu, 33. Y niwed i eiddo ydoedd terrace o ,dm-wetli eu dinistrio i bob pwrpas ym- arferol, un swyddfa, un tafarndy, a rafe, ac amryw o siopaii wedi eu dinistrio yn rhanol, a bloc o elusendai wedi eu liiweidio. CYFANRIF COLLEDION DRWY'R ZEPPELINS. Er cychuyn y rhykl cyfanrif y coll- edion dr"y ynKjsodiadau y Zeppelins Wedi eu lladd 249 Wedi cii 249 WccH en hauafu 588 Cyfanrif 837 — o — AYLMER A'R TWRCI AID. Vil 01 pellebr dderbyniwyd yn Amsterdam o Caergystcnyn, dywedir fod ymladd cakd wedi bod yn mynd ymlaen cy^drhwng milwyr rhyddhaol y Cadfridov AYlmer a'r Twrciaid. inlae brwydr clnvyrn yn cymcryd lie yn agos i Nasrye. Y mae'r Prydein- iaid wedi symud i fyuy adgyfncrth- ocdd mawrion er mwvn rhyddhau v Cadfridog Towusheud yn Kut-el" Amara. — o — NEGES SWYDDOGOL. Daw lieges swyddogol gyhoeddwyd yn Caercystenyn dnvy Amsterdam ddydd Llun yn dweyd "nad oes dim newydd i'w adrodd o unrhvw adran o'r rhyfel." -:0: GYNAU AR LAWN GWAITH. Cynwysa yr adrocldiad swyddogol o Paris ddydd Llun :— Bu i'r cyflegr,au Ffrengig fombardio amryw bwyntiau yn y Cheppy Wood ac yn Avaucourt a Malancourt road. Yn v rhanbarth ogleddol o Verdun ni chacd unrhyw weithrediad gan yr infantry yn ystod y nos. Yr oedd yna ymdrech ffyrnig gyda'r cynegrau ar lan chwilh y ]\leuse a gweillrediad yspeidiol yn y rhan or- llewinol o Douaumont. Yn y Wcevre y mae'r bateries Ffrengig yn bombardio'n brysur bwyntiau cysylltiol y gelyn. Yr oedd v noson yn dawel ar y lhanau craill o'r ffrynt. YMOSODIADAU PRYDEINIG. Edrydd neges o Berlin fod yna ym- ladd mwnfaol ffyrnig i'r gogledd- ddwjTaiu o Vermelles. Mae y mil- wyr Prvdeinig wedi gwneud ymosod- iadau bychan ami, ond wedi cu hatal gan ein tan. Ar lannau- dwyreiniol y Meuse ddoe yr oedd pcthau yn gylI- redinol dawelach nag y maent wedi bod. Yn yr yrmosodiadau ddoc a'' diwrnod cynt bu i ni, fodd bynn. gymeryd 14 o swyddogion a 934 o ddynion.

IXWESTIWN AC ATEBIAD SALVV.

SAFLE YR ATTESTVVYi^.

BADAU TANFOROL YI CYNGREIRWYR.I

DAHQANFYDDIAD BRAW YCHUS.

CAU CARCHAR.

!BONTNEWYDD.

DYDD LLUN.I

BARN POBL AMERICA I - !

EISIAU BOD YN AMHLEIDIOL.

Y "SHAMROCK."

RHIWLAS. I

LLYSOEDD APEL AIILWROLj SIROL.…

I—, I CYMDEITHAS GYDWEITH-IREDOL…

I GALWAD I WYR PRIOI). I

CAEL EI GAMARWAIN

AMOD YMLADD .

GWERTHU RHYDD-DDALIADATTI

.MARW PROFFESWR.I

Advertising

CADEIRYDD AG AELOD. 1

CYFARFOD YSGOL M.C. DOSBARTH…

EISIAU "LLYGAD-DYST"1 CYMREIG.

I AI RHAGRITH YW?j

I I DYN UN GOES. I

Family Notices

Advertising