Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

DYDO MERCHER. 1

DYDO IAU.

! -DYDD GWENER I-

DYDD SADWRN.I

Y TYST, DRUAN!

COLLEDION ARSWYDUS.

! CYNILO-fl AM 15s 6c.

I GOFYNION COSTUS.

\GOSTWNG ACHOrn Y TRETHI.

Y FORD RYDD.

News
Cite
Share

Y FORD RYDD. I (Gan WENFFRWD). "Y Wyrth Fawr." Yn y "Cambridge Magazine" ceir erthygl ar y penawd uchod, )"11 yr hon y ceisia yr ysgrifc-t.nydd wneud allan na ddylcm fyth eto fod yn dlawd. Daw i'r casghad terfynol hwn am fod Prydain Fawr heddvxv, wedi medru gweld ei ffordd i gael pum mil- iwn o bunnau yn y dydd i'w gwario am amser amhenodol. Sieiyd hyn, meddai, 11a ddylai hod yr un plentyn anghcnus, yr un- slym, na thloty; mewn g-wirioncdd, ni ddylai bod un math o dlodi yn y tir. Y Gyfundrem Dreinidiol. Daw canlyniadau trefnidiol heddyw. Yl1 ol yr ysgrifennydd galluog hwii yn gondemniad diarbcd ar y gyfuir drcfn drefnidiol y buom yn byw tani. Dcngys nad ocs cisiau ond cyfran fcchan o'r boblogaeth i gynyrchu cyf" oeth, a hynny heb ein hamddifadu o'n hangenrheidiau. Canmolir o'r ddctr tu Iwyddiant yr ymdrccliion heddyw; ond yn cnw pob synnwyr paham nad arferid y fath athrylith cyn y rhyfel? Paham y gwawdicl ac y cyhg--ddid Y rhai apeliai am dano fel penboethiaid aflywodraethus a delfryclwyr anymar- fcrol ? Mewn adcg o ryfel dangosir fod cyfocth aruthrol lie 'rccdd tlodi mawr pan ocdd heddweh yn ffynu! Pan elid i gurro at ddrws y Llywodr" acth a'r Wladwriaeth i ofyn am ull- rhyw welliant, yr oeddynt jti rhy dlawd, ac ni ellid dioddef y baich ddis" gynai arnynt pc caniateid y cais. Yr un modd pan gurai llafur wrth ddrws cyfalaf, yr oedd y meistr yn rhy dlawl a'r cyllid yn brin Daw yr olygfa yn glir hcddyw, ac fe welir nad oedd dim mwy anwireddus mewn bod, na dweyd fod1 y wlad yn dlawd. Fe fu i'r ffugdlodi hwn weithredu feJ mantell. i gysgodi y bobl grafanglly-d bocedu eu miliwnau, tra yr oedd roil" iwnau ohonom bron llwgu. Ond mac y, wyrth wedi ei chynawni, a dyma'r wlad yn gallu fforddio pum miliwn o bunnau vai y dydd i gelsio symud y Germaniaid o'r byd, a hynny heb y11 agos ddod yn fethdal wyr. Faint ddylai fedru ei godi a'l wario yn Y dydd 1 symnd tlodi ac anghyfiawnder o'r wlad? A yiv gwladgarwch yn gallu gwncud gwyrthiau nad ydynt ynghyrraedd dyngarweh ? Ffei ni, Brydain 0 — Triii y Tir. Cwcstiwn llosg y dydd ydyw cynil- deb, a sut i gad y goreu o ddyn, ar ian, ac eiddo. Mae y Prif Weinidog a'i swyddogion am i bob Prydeiniwr fyw yn ddarbodus, a rhoi o'r neilltu bopeth afreidiol, gan droi popeth yr' arian ac yn ddeunydd at wasanaeth y Wladwriaeth. Da iawn, dcchreucd y dynion hyn gartref, a bydd siawns iddynt gael y wlad ar eu hoi wedyn. Mae'n hawrdd iawn g)d! b3rwyd plaen a difoethau roddi dros. odd i'r Wladwriaeth allan o 5,ooop, beth bynnag 4,8oop yn y flwyddyn, neu y mae ISS neu 255 yn rhy, fychan i w'eithiwr na neb arall fyw amynt! Dywcd y Llywodraeth wrthym am droi pob clwt o dir er cael cymaint o gynnyrch ohono ac sydd yn bosibl Ond sut mae gwneud hynny? Hawdd yw gorchymyn, ond ble mae'r tir, v dynion, a'r arian at wneud? A yw pob sgweiar a stad am droi tiroedd magu ffesants a cheirw at gynnyrchu bwyd- i ddynioli a merched? Os ydynt, da iawa. Pam na waria y tir- feddiallwyr ariannog diDyn er mwyn dyfnbau yr afonydd mewn lleoedd a ddifethir gan lifiad dyfroedd. Fe allesid ennill canoedd o aceri yn Sir Gacrnarfon, a phob sir arall o ran hymn', pe cymerai y tirfeddianw yr y drafferth o wrario yn brodol, a hwynt- hwy yn y pendraw fanteisiai fwyaf. Onid cael y tir i gynnyrchu niNA-Y ydyw troi ambeU i gae llawn eitliin a drain yn dir i fagu d«faid ? Nild oes eisiau ond symud yr eithin na cheir digon o le, ac y mae magu defaid yn dal yn gynnyrch sylwcddol. Yn wir, pe byddai i'r Senedd symud Yr eithin o'u cae lnvythau fe gawTsid llawer mwy o gynnyrch i'n gwlad.

Advertising

IGWYR LLYDAW

CYNGOR PLWYF LLANLLYFNI. I-

I DIANGFA GYFYNG.

[No title]