Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

DYDO MERCHER. 1

DYDO IAU.

! -DYDD GWENER I-

DYDD SADWRN.I

News
Cite
Share

DYDD SADWRN. I BRWYDRO OFNADWY. I Hysbysir yn swyddogol fod brwydro ofnadwy yn cymeryd lie yng ngogledd Verdun, ac y mae'n ym- ddangos y ceir penderfvniad yma yn fuan fydd yn effeithio ar holl gwrs y rhyfel. Ar wahan i'r holl ystyriaeth- au milwrol pwysig, buasai methiant Gernianaidd yn effeithio yn ddifrifol ar eu hechwyn rhyfel, ac yn sicr o brysuro terfyniad y rhyfel hon. I — o — HAWLIAD Y GELYN. Mae'r ffordd Gcrmanaidd i Verdun yn gorwedd rhwng Pepper Hill ac amddiffynfa Douaumont. Er mwyn sicrhau hyn y maent eto yn ymosod gyda'r un ffyrnigrwydd ag a wnaeth- ant ar y cychwyn. Hawlia yr ad- roddiad Gernianaidd eu bod wedi gwthio cu llinellau i ddeheubarth a gorllewinbarth pentrcf Douaumont. Hawlia yr adroddiad hefyd eu bod wedi gwneud cynnydd mcwn amryw leoedd yn y gymydogaeth. — u — YR ADRODDIAD FFRENGIG. Ni wna yr adroddiad Ffrengig un- rhyiv gyfpiriad at yr amddiffynfa, ond cyfaddcfant fod y Germaniaid wedi myned i mcwn i'r pcntrcf, ac fod brwydro ffyrnig yn myncd ymlaen. Costiodd yr ychydig 1 wyddiant Inyn yn ddrud i'r gelyn. Yn ystod yr ymosodiadau diweddaf, hysbysir fod eu colledion yn aneirif. --6\ • v BYGWTH VAUX. Mae'r gclyn wedi ymood drachcfn .i ynioo d dracl?cfn ar bentref Vaux, ac hawlia adrodd- iadau answyddogol Gernianaidd yn barod fod eu magnelwyr wx;di di- nistrio yf amddiffv-nfa, ac fod y Ffrancod wedi gadael yr amddiffynfa. Dywcd adroddiad swyddogol o Pans fod eu magnelwyr wedi atal holl ym- osodiadau y gelyn, ac fod pentyrau o gyrff Germanaidd ar y mwngloddiiau. -:0:- FFAWD AWYRLONG. Cyhoeddodd y Morlys neitliiwr fod yr awdurdodau Ffrcngig yn Dunkirk YJ1 hysbysu eu bod wedi pigo awyr- long Gernianaidd i fyny ddydd Iau dair milltir i ogledd y Middlekerke Bank. Dinistriwyd hi nos Fercher tra u d\'cl?wclyd o LoegtYr oedd y gvvek-d}-dd wedi bodcli, ond can- fyddwyd y pilot yn y mor, a gwnaed ef yn garcharor. o: LLWYDDIANT PRYDEINIG. Hysbysa y Pcncadlys Prydeinig eu bod wedi ffrwydro nnnIfa ger yr Ho- henzollern Redoubt, a'u bod wcdi meddiaiinu y craters. Ataliwyd 3-m- osodiadau ffyrnig o ciddo y gelyn gan- ddynt hefyd. Mae'r ffosydd fedd- ianwyd gruiddynt ddydd Iau wedi eu cadarnhau. Yn ychwanegol at hyn, maent wedi meddiannn 200 Hath o brif ffosydd y gclyn, a syrthlcdd 254 o gar- charonon i'w dwylaw. • V • GYDA'R RWSIAID. I Hysbysa Petrograd fod y Rwsiaid yn parhau yr ymgyrcli ar ffrynt y Caucusus, er gwaethaf y rhew a'r cira Nos Iau, mcddianwyd tref Bitlis gan- ddynt tnvy ruthriad, a chymerasnilt chwech o 3*11 nau. Ymysg y Twrc- iaid gymerwyd yn garcharonon, y mae 170 swyddogion, un ohonynt yn llywydd ar gatrawd. Ymosododd y gelyn yn ff\Tnig ar safleoedd y Rws- iaid yng ngogledd C7artorysk, ond ataliwyd hwy yn rhwydd, a dioddefas- ant golledion trymion. -:X:- HAWLIAD TWRILAII)-, Hyshysir gan Amsterdam fod dis- trywyddion i'r Cyngreirwyr dydd Iau wedi tanbelenu Sedd-ul-Bahr, Tekke Burtu, ac ar drefydd gcr Smyrna, ond hawliant na wnaed unrhyw ddifrod ganddynt. Dywed yr adroddiad nad oes dim pwysig i'w hysbysu o un- rhyw ffrYllt arall. YN BELGIUM. I Bu y magnelwyr Ffrengig yn hyno'd effeithiol yn Belgium. Tanbelcnas- ant yn effeithiol ar safleoedd y gelyn yng nhymydogacth Langemarck. Yng ngogledd yr Aisne, gwnaethant ddifrod aruthrol ar ffosydd y gelyn. Yn yr Argonne, buont yn hynod fyw- iog hcfyd. Tanbelcnasant linellau y gelYll yn La Fille Marte, ac yn Bois de Chcppy.

Y TYST, DRUAN!

COLLEDION ARSWYDUS.

! CYNILO-fl AM 15s 6c.

I GOFYNION COSTUS.

\GOSTWNG ACHOrn Y TRETHI.

Y FORD RYDD.

Advertising

IGWYR LLYDAW

CYNGOR PLWYF LLANLLYFNI. I-

I DIANGFA GYFYNG.

[No title]