Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

DYDO MERCHER. 1

DYDO IAU.

! -DYDD GWENER I-

News
Cite
Share

DYDD GWENER I LLWYDDIANT Y PRYDEINIAID. Hysbysa y Pcncadlys Prydeinig eu bod wedi meddiaiinu y ffosydd goll- wyd gennym ar Chwefror 14, ger Camlas Ypres. Yn ychwanegol at hyn meddianwyd "salient" yn y llincllau Gcrmanaidd gennym. Ceis- iodd y gely-li ei adfeddiannu ymhen ychydig oriau, ond ataliwyd hwy. Syrthiodd 180 o garcharorion i'n dwylaw. yn cynnwys 4 o swyddogion. Bu magnelwyr y ddwy ochr yn hynod fywiog rhwng Vierstrate a Boesinghe. • V — I TUA VERDUN. Mae'r gelyn wedi adnewyddu eu bywiogrwy^dd yng nghymydogaeth Verdun. Ymosododd y Germaniaid ar saflcoedd y Ffrancod yn Fresnes, yn y Woevre. Ar ol darpariadau magnelyddol helaetli. llwyddasant i fYlled i mewn i rai o'r ffosydd Ffren- gig; ond adymosodwyd arnynt, a gyrrwyd hwy albn. Dywed yr ad- roddiad Gcrmanaidd fod y Ffrancod wedi abertliu eto amryw o ddynion mewn ymdrechion difudd i geisio ad- feddiannu amddtilynfa Douaumont. I YMGYRCH Y RWSIAID. Dywcd adroddiad o Pctrograd fod y gclYl1 wcdi tanbelenu ar amryw leoedd ar y ffrynt Rwsiaidd. Yn Galicia, ataliwyd yr holl ymosodiadau Gcrmanaidd yn rhwydd. Ar y Cau- -cusus, yng nglijrferiiad Evaindjan, mac'r Twrciaid yn parhau i encilio. Maent yn parhau i encilio hefyd yng nghyfciriad Bidis. Mae'r Rwsiaid wedi meddiannu Kamakh a Mokavank saith milltir i oglcdd-ddwyrain Bit lis. I Dywedir fod y Rwsiaid at eu gyddfau mewn eira ar ffordd Trebizond. I ADRODDIAD Y GELYN. I Ha,wlia yr adroddiad Gcrmanaidd fod eu magnelwyr wedi bod yn hynod lwyddiannus ar y ffrynt Rwsiaidd, a'u bod wedi tynnu awyrlong Rwsiaidd i lawr yng ngogledd-orllewin Mitau, ac wedi cymeryd y dwylaw yn gar- charorion. Hawliant hefyd fod en hawyrwyr. wedi ymosod yn llwydd- iannus ar >\Iolodeczno. Byr fel arfer ydyw adroddiad Vienna, a dynved nad oes dim o hwys i'w hysbysu o unrhyw7 un o'r gwahanol ffrvnts. O FFRAINC. D3rvved adroddiad o Paris fod y mag. nelwyr Ffrcngig wedi dinistrio amryw o •scf\Tdliadau Gcrmanaidd yn IHvyr einbarth Stcenstraetc. Rhwng y Somme a'r Oise, dinistriwyd safle Gcrmanaidd bwysig yng nghymydog- aeth Blauvraignes ganddynt. Yn Champagne, dinistriwyd awyrlong Gcrmanaidd gancldynt. Yng ngog- lcdd-ddwyrain St. Mihiel, tanbelenodd y magnelwyr Ffrengig orsaf Vig- neulles, ac hysbysir gan awyrwyr fod amryw gerbydau wedi eu taro, ac fod peiriant wedi ei chwythu i fyny. YMOSODIADAU AWYROL. Dydd Mercher ymosododd yr a\vyr- wyr Ffrengig yn llwyddiannus ar orsaf Chambley. Gollyngwyd 44 o ffrwydbelenau ganddynt. Gollyng- asant ffrwydbelenau hcfyd ar orsaf Bendsdorf, ac ar scfyclliadau y gclyn yn Avricourt. Er i awyrwyr y gelyn ymosod arnynt, darfu iddynt ddych- welyd yn ddiogel.

DYDD SADWRN.I

Y TYST, DRUAN!

COLLEDION ARSWYDUS.

! CYNILO-fl AM 15s 6c.

I GOFYNION COSTUS.

\GOSTWNG ACHOrn Y TRETHI.

Y FORD RYDD.

Advertising

IGWYR LLYDAW

CYNGOR PLWYF LLANLLYFNI. I-

I DIANGFA GYFYNG.

[No title]