Hide Articles List

15 articles on this Page

DYDO MERCHER. 1

DYDO IAU.

News
Cite
Share

DYDO IAU. SEAPLANE GERMANAIDD. I Nos Fercher aeth seaplane Ger- manaidd dros ran o'r Glannau De- cldwyreiniol, gan ollwng ajnryw o bombs, ond lieb wncud unrhyw niwaid milwrol. Adroddir fod un baban weili ci ladd. x: 0 GWMPAS Y VERDUN. Mae y gweithrediadau amgylch Ver- dun wedi cael ei gyfyngu i fombardio, nid oes unrhyw wieithrediadau eraill yn eymeryd lie. I'r dwyrain o'r Meuse yn y \V ovrc, mae gynnau y Ffrancwyr wedi hod yn gweithio yn brysur yn erbyn yr oil o ffrynt y gelyn. —: o — DIFETHA TREFNIADAU'R GELYN. I'r gorllcwin o Pont a Mousson, ar y Moselle, bombardiodd y Ffrancwyr ail a thryddd linell y ffosydd gwar- ch'odol Gcrmanaidd, a difethwyd trefniadaM'r gclyn yn y Bois de la Petre. x: YR ADRODDIAD GERMANAIDD. Delia yr adroddiad Gcrmanaidd yn fwyaf neilltuol gyda bywiogrwydid cyflegrau y Cyngreirwyr yng nghym- ydogaeth yr Yser, yn Champagne, a chydrhwng y Meuse a'r Moselle. —: x — YR ADRODDIAD PRYDEINIG. Edrydd Prif Swyddfa Prydsin fod ytia symudiadau pur fywiog gyda'r gynnau tua Yprcs, ynghyda chwalu adran o'r gelyn i'r gogledd o Somme, ac ugain ysgarmcs awyrol. Dywed v FfraiieNN-yr fol yna danio Ffranco- Prydeinig yn agos i Boesinghe. » A •' —• • V • —— Y LLYWYDD WILSON. Hysbysir fod y Llywydd Wilson wedi cymeryd y Gcrmaniaid mewn Haw o barth i'w datganiad i ruddo poh "long farsiandiol arfog." Mae wedi herio'r Gyngres i bleidleisio ar y ewestiwn, a hawlia, benderfyniad dioedi, "modd y bydd i bob amheu- acth a thyhiau gad eu chwalu ym- ,ict f l 11 j'ith." x — I CYNHADLEDD Y TY GWYN. Cynhaliwyd cynliadledd yn y Ty C"T11 ddoc, cydrh;vng y Ltywyddi, Senator Stone, a'r Cynrycliiolwyr. Deallir fod amvinw-yr y Gynhadledd wedi datgan fod cefnogaeth y Gyngres 1 Dr Wilson. —: x — I. SIBRYDION PWYSIG. Adrcddid fod yna gryn anrhefn ymysg Staff Cyffredinol Germani fel canlyniad i fethiant ymosodiad Ver- dun. Cynghora ainryw o'r Cadfrid- ogion yn crbyn parhau yr amddiffyn- iad; Ira y mae y Cadfridog Von Fal- kenhayn yn parhau i anfon adgyf- nerthoedd. NIFER ANFFERTH 0 GLWYF. EDIGION. Anodd ydyw dyclnn\rgu nifer coll- edion Germani, mac cu clwyfedigioai yn dylifo'n ol o bob cvfeiriad. Dydd Sadwrn yn unig anfonwyd 15,000 o glwyfedigion yn ol. Mae colledion y Gcrmaniaid o ddydd Gwener diweddaf hyd ddydd LI an, yn 01 amcangyfrif un o swyddogion Staff Cyffrcdinol Germani yn 75-000. :x:- I Y TYWYSOG CORONOG. Dywedir fod y Tywysog Coronog wedi cael ei alw i'r Bnf Swyddfa G ,-ffrcdino I He disguylir digwyddiad- .J au eyffrous. Ni fydd i'r Tywysog ddychwelyd i'r ffrynt frwydrol am beth amser. Yn y cyfamscr Due Wurtcnberg fydd yn llywio byddin y Tywysog. X: Y CAISER YN MYND I'R I FFRYNT. 1 Pellebrir drwy Amsterdam, yn ol gohebydd milwrol y "Vesische Zeit- ung," tra yn foddhaol gydla'r hyn gj'rhaeddwyd gaii yr ymosodiad ar Verdun, a chyngliorir y cyhoedd i Ixnclio disgwyl canlyniadau mawrion fel canlyniad buan iddo. Acth chwech o gerbydau modur drwy Lou- vain, ac yr oedd y Caiser yn un ohon- ynt. Vlrth wneud sylwadau ar ym- osodiad Verdun, dywed adroddiad Berlin yn y "Telcgraaf" am ddydd Mercher, fod ymosodiad arall yn cael ei ddarparu ar Verdun, ond fod yr ymosodiad cyntaf, fodd bynnag, wedi profi yn fethiant. —: x: — YN SALONIKA. I Mae yr adgyfnerchoedd yn dod i mewn i Salonika yn ddyddiol. ac ar raddfa fwy nag erioed. Mae yr oil ohonynt yn filwyr profedig. Dis- ^ylir i Fyddin Serbia o Corfu gyr- raedd yn g>iuiar yn mis Mawrth.

! -DYDD GWENER I-

DYDD SADWRN.I

Y TYST, DRUAN!

COLLEDION ARSWYDUS.

! CYNILO-fl AM 15s 6c.

I GOFYNION COSTUS.

\GOSTWNG ACHOrn Y TRETHI.

Y FORD RYDD.

Advertising

IGWYR LLYDAW

CYNGOR PLWYF LLANLLYFNI. I-

I DIANGFA GYFYNG.

[No title]