Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

DYDO MERCHER. 1

News
Cite
Share

DYDO MERCHER. 1 BRWYDR VERDUN. I Parhaodd brwydr Verdun yn hyuod flyrnig nos Lun, ond ddoe ni chymer- -odd unrh^^v weithrediad o eiddo y gwyr traed le. Mae'r Gcrmaniaid yn sefydlu eu hmiain ar ochrau Poivrc Hill. Trodd yr holl ymosodiadau oddiamg-ylch Douaumont yn fanteisiol i'r Ffrancod. Adroddir hancsion difrifol am y colledion ddicddefodd y Gcrnianiaid yn ystod cu hymosodiad- j ail yr wythnos ddiweddaf. Anican- gyfrifir fod cyfanrif eu lladdedigion yn 45,000. TYNNU AWYRLONGAU I LAWR. Hysbysa adroddiad o'r Penoadlys j Prydcinig yn Ffrainc fod ein hawyr- wyr wedi sacthu dwy awyrlong Ger- manaidd i lawr yn nwyreinbarth Bethune. Ddoe, ymosododd ein magnelwyr ar ffosydd y gclyn oddi- amgylch Ovillcrs, Authuille, a From- clles. Bu magnelwyr y ddwy ochr yn hynod fywiog yng nghymydogacth Vpres. Xid ocs dim pwysig i'w hysbysu o unman arall ar y ffrynt Prydeinig. 0: I SUDDO CLUDLONG FFRENGIG. Credir fod tua mil o fywyd.au wedi xolli gyda'r gludlong Ffrcngig Pro- vence, yr hon suddwyd dydd Sadwrn ym Mor y Canoldir tra'n cludo mil- \T i Salonika. Mac yn agos i 300 ""(t'r rhai achnbwyd wedi eu glanio yn Malta, ac acliubwyd tua 574 gan ager- longau Prydeinig a Ffrengig. Yr oedd tua 1-800 o ddyiiiou ar ei bwrdd. Ni fu ond tua 14 munud ar y gwyncb I ar ol cael ei tharo. o YN Y BALKANS. I Yn ol adroddiad o Salonika, dyw I newyddion o Bwlgaria fod cyfarfod- ydd cyhoeddus yn Sofia yn mynnu cael diorseddu y Brcnin Ferdinand, a choroniad y Tywysog, yn ogystal a chiliad yr holl frlwyr Gcrmanaidd o'r wlad. Daw newyddion o Rhufain yn dweyd fod Bwlgaria wedi hysbysu Awstria y bydd ail-orseddu y Tywysog Von Wied yn cael ei ystyried fel gweithred elyniaethus. Dywed Prif Weinidog Bwlgaria fod Rumania wedi cymeryd meddiant o gyflenwad bwydydd i Bwlgaria, y rhai wrthod- odd ganiatau eu trosglwvddiad. — • V • YN Y MOR DU. I Dywcd adroddiad o Pctrograd fod bywiogrwydd Llyngcs R wsia yn cyn- yddu yn y Mor Du. Darfu iddynt ddydd Llun suddo pcdair Hong TWTC- aidd tuallan i'r glannau Anatolaidd. Mae'r Twrciaid yn prysuro i adael Tre Ijizond a'r trcfydd cylchynol. Ych- j ydig ddyddiau yn ol ymosodod-d "seaplanes" Twreaidd ar fad tanfor- awl Rwsiaidd, ond afiwyddiannus fuont. Ki welir byth unrhyw ryfel- longau Twrcaidd yn y Mor Du. diolchgarwch yn ddylcdus i Lynges Rwsia. HAWLIAD Y GELYN. I Hawlia yr adroddiad Gcrmanaidd ddoe eu bod wedi meddianu Manheul- lers a Champton trwy ruthriad, a'u bod i fyny i nos Lun wedi cymeryd yn garcharorioll 228 o swyddogion a 16,575 o ddynion. ynghyda 78 o ynnau mawT, ac 86 o ynnau peirianol. Hawl" taut hefyd eu hod wedi meddianu safle bwysig i'r Ffrancod yn Thiaville, yn nwyreinbarth Badonviller. Dywed yr adroddiad Ffrengig eu bod trwy ail ymosodiad wcdi adfeddianu Man- heullers- ond ni wneir unrhyw gyfeir- iad ganddo at y ddatt le arall. -:0:- LLYNGES ITALI. Hysbysir gan Amsterdam fod Llyngcs Itali yn parhau i danbelenu y ffordd sydd yn rwain i Durazzo. Mae'r porthladd ci hunan mew 11 fflamau. fel caiilviiiad i. dan dorodd allan ynghanol y dref. Cyfaddefa yr adroddiad na all y rnagnelwyr Avstro-Hungaraidd wrthsefyll y rhyM lcntrati. ac fod yn amhosibl i'r Aw»ti iaid fyried i mewti i'r dref. Mac nifer fawr o Iti wedi eu llosgi i lawr yn barod. -:0:- LLWYDDIANT RWSIA. Dyvycd adroddiad o Petrograd fod y Rwsiaid yngliymydogaeth Dvinsk, ger Jarbunooka, wedi gyrru y Ger- maniaid yn ol, ac wedi gwneud ych- ydig o gynliydd. Rhwng Llynoedd Ilzcn a Medmuss ceisiodd y German- iaid fyned i mewn i ffosydd y Rwsiaid ond ataliwyd hwy. Cyfanrif y coll- cdion Twreaidd yn ystod yr ymosod- iadan ar Ezerum ydocdd 235 o swydd- ogion a 12,753 o ddynion. 0 Y FFRYNT BELGIAIDD. Hysbysa yr :1(lPuddiad Belgiaidd I fod eu magnelwyr wedi bod yn hynod fywiog yng nghymydogacth Dixmude. Yn ystod prviihawn dydd Llun tor- odd dwy o awyrlongau yn rhydd ar y ffrynt Belgiaidd, a. syrthiodd un ohonynt i'r mor tuallan i La Panne. Gwnacd y dwylaw yn garcharorion. — • A • • u • • RHEWI I FARWOLAETH. I Hysbysir gan Amsterdam fod y I Gcrmaniaid ar ffrynt y Dvinsk yn dioddef yn ddifrifol oddiwrth oerni. Canfyddwyd dau wyliwr ger Illuxt wedi rhewi i farwolaeth. Dywed yr un adroddiad nad oes dim pwysig i'w hysbysu o un o'r ffrvnts.

DYDO IAU.

! -DYDD GWENER I-

DYDD SADWRN.I

Y TYST, DRUAN!

COLLEDION ARSWYDUS.

! CYNILO-fl AM 15s 6c.

I GOFYNION COSTUS.

\GOSTWNG ACHOrn Y TRETHI.

Y FORD RYDD.

Advertising

IGWYR LLYDAW

CYNGOR PLWYF LLANLLYFNI. I-

I DIANGFA GYFYNG.

[No title]