Hide Articles List

17 articles on this Page

IDYDD MERCHER. -

DYDD IAU. I

ARBED GOLEU DYDD. I!

YR HEN FETHODISTIAIO CALFINAIDD.

"GWRTHOD PROFFESWR.i I

News
Cite
Share

"GWRTHOD PROFFESWR. Yn Llys Apcl Glasfyn, ym Mhorth- j madog, gwnaed cais gan awdurdodau y coleg ar ran proffeswr ieuanc ym Mhrifysgol Cymru, ar y tir ei fod yn parotoi myfyrwyr. mwyafrif o'r rhai oeddynt ferched neu ddynion ag oedd- ynt wedi eu hesgusodi, am eu gradd- au. Pe gclwir arno i ymrestru, gall hynny fod yn anhwylustod i'r myfyr- wyr hyn. Dywedodd y proffeswr fod ganddo wrthwynebiad eydwybodol i ymuno a'r fyddin. DyTwedodd Mr Fowden Jones (cad- eirydd) pe buasai pawb fel efe y bu asai y Germaniaid yma ar unwaith. Y Proffeswr Pc buasai pawb o'r un farn ag ef ni buasai rhyfel yn bod. Yr wyf yn crbyn gwasanaeth milwr- ol. Dy wed a i ei fod yn gwneud gwaith pwysig yn y coleg yn parotoi yr oes sy'n codi ar gyfer eu graddau. Y Cadeirydd Pc deuai y German- iaid yma ac iddynt ein gorchfygu rhaid fydlai i bob un fod yn filwr. Dyna yr hyn yr ymladdwn yn ei erbyn. Ar bleidlais derfynol y Cadeiiydd, gwrthodwyrl y cais. Dywedodd ymhellach ei fod yn hyderu y byddai i Golegau Cymru. ar derfyniad y rl-iyfel, roddi y flaenoriaeth am swyddi fel athrawon i ddynion ag ocddynt wedi gwasanacthu cu gwlad yn y rhyfel.

--'I MARW PEL DROEDIWR CYM-…

Y GLOWYR CYMREIG.

TYNU EI YMGEISIAETH YN OL.

ITOLLAU DIODYDD MEDDWOL.

—————t————— IMYND I'R LLYS…

.TOLL TRI MIS.

COST BYW.I

CODIAD CYFLOG I HEDDWEIS-ION.

Advertising

DYDD MAWRTH. I

CELL Y LLYTHYRAU.

Advertising